IDFONKSİYONTİPAÇIKLAMANOT
1MUTLAKMatematik ve trigonometriBir sayının mutlak değerini verir
2GERÇEKFAİZFinansalDönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
3GERÇEKFAİZVFinansalVadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
4ACOSMatematik ve trigonometriBir sayının arkkosinüsünü verir
5ACOSHMatematik ve trigonometriBir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
6ACOTMatematik ve trigonometriBir sayının ark kotanjantını verir
7ACOTHMatematik ve trigonometriBir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
8TOPLAMAMatematik ve trigonometriListede veya veritabanında bir toplam verir
9ADRESArama ve başvuruBir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
10AMORDEGRCFinansalYıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir
11AMORLINCFinansalHer mali döneme ilişkin yıpranmayı verir
12VEMantıksalTüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
13ARAPMatematik ve trigonometriBir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür
14ALANSAYArama ve başvuruBaşvurudaki alanların sayısını verir
15ASCMetinKarakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir
16ASİNMatematik ve trigonometriBir sayının arksinüsünü verir
17ASİNHMatematik ve trigonometriBir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
18ATANMatematik ve trigonometriBir sayının arktanjantını verir
19ATAN2Matematik ve trigonometrix ve y koordinatlarının arktanjantını verir
20ATANHMatematik ve trigonometriBir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
21ORTSAPİstatistikVeri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
22ORTALAMAİstatistikBağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
23ORTALAMAAİstatistikSayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
24EĞERORTALAMAİstatistikVerilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
25ÇOKEĞERORTALAMAİstatistikBirden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.
26BAHTMETİNMetinSayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
27TABANMatematik ve trigonometriBir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
28BESSELIMühendislikDeğiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir
29BESSELJMühendislikBessel işlevi Jn(x)'i verir
30BESSELKMühendislikDeğiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
31BESSELYMühendislikBessel işlevi Yn(x)'i verir
32BETADAĞUyumlulukBeta kümülatif dağılım işlevini verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
33BETA.DAĞİstatistikBeta kümülatif dağılım işlevini verir
34BETATERSUyumlulukBelirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
35BETA.TERSİstatistikBelirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
36BIN2DECMühendislikİkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür
37BIN2HEXMühendislikİkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür
38BIN2OCTMühendislikİkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
39BİNOMDAĞUyumlulukTek terimli binom dağılımı olasılığını verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
40BİNOM.DAĞİstatistikTek terimli binom dağılımı olasılığını verir
41BİNOM.DAĞ.ARALIKİstatistikBinom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
42BİNOM.TERSİstatistikKümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
43BİTVEMühendislikİki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir
44BİTSOLAKAYDIRMühendislikKaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
45BİTVEYAMühendislik2 sayının bit tabanlı VEYA sonucunu verir
46BİTSAĞAKAYDIRMühendislikKaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
47BİTÖZELVEYAMühendislikİki sayının bit tabanlı 'ÖZELVEYA' sonucunu verir
48ÇAĞIREklenti ve OtomasyonDinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır
49TAVANAYUVARLAMatematik ve trigonometriSayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
50TAVANAYUVARLA.MATEMATİKMatematik ve trigonometriBir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
51TAVANAYUVARLA.DUYARLIMatematik ve trigonometriBir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
52HÜCREBilgiHücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verirBu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
53DAMGAMetinKod numarası ile belirtilen karakteri verir
54KİKAREDAĞUyumlulukKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
55KİKARETERSUyumlulukKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
56KİKARETESTUyumlulukBağımsızlık sınamasını verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
57KİKARE.DAĞİstatistikKümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
58KİKARE.DAĞ.SAĞKİstatistikKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
59KİKARE.TERSİstatistikKümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
60KİKARE.TERS.SAĞKİstatistikKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
61KİKARE.TESTİstatistikBağımsızlık sınamasını verir
62ELEMANArama ve başvuruDeğer listesinden bir değer seçer
63TEMİZMetinYazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır
64KODMetinMetin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
65SÜTUNArama ve başvuruBaşvurunun sütun numarasını verir
66SÜTUNSAYArama ve başvuruBaşvurudaki sütunların sayısını verir
67KOMBİNASYONMatematik ve trigonometriVerilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
68KOMBİNASYONAMatematik ve trigonometriBelirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
69KARMAŞIKMühendislikGerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
70BİRLEŞTİRMetinBirkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
71GÜVENİRLİKUyumlulukBir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
72GÜVENİLİRLİK.NORMİstatistikBir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
73GÜVENİLİRLİK.TİstatistikT-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.
74ÇEVİRMühendislikSayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
75KORELASYONİstatistikİki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
76COSMatematik ve trigonometriBir sayının kosinüsünü verir
77COSHMatematik ve trigonometriBir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
78COTMatematik ve trigonometriBir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
79COTHMatematik ve trigonometriBir açının kotanjantını verir
80BAĞ_DEĞ_SAYİstatistikBağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
81BAĞ_DEĞ_DOLU_SAYİstatistikBağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
82BOŞLUKSAYİstatistikAralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
83EĞERSAYİstatistikVerilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
84ÇOKEĞERSAYİstatistikVerilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
85KUPONGÜNBDFinansalKupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
86KUPONGÜNFinansalAlış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir
87KUPONGÜNDSKFinansalAlış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
88KUPONGÜNSKTFinansalAlış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
89KUPONSAYIFinansalAlış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
90KUPONGÜNÖKTFinansalAlış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
91KOVARYANSUyumlulukEşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
92KOVARYANS.PİstatistikEşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
93KOVARYANS.SİstatistikÖrnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
94KRİTİKBİNOMUyumlulukKümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
95CSCMatematik ve trigonometriBir açının kosekantını verir
96CSCHMatematik ve trigonometriBir açının hiperbolik kosekantını verir
97KÜPKPIÜYESİKüpKilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçüleb
98KÜPÜYESİKüpKüp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır.
99KÜPÜYEÖZELLİĞİKüpKüpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır.
100DERECELİKÜPÜYESİKüpKüme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.