IDBeyannameVerme SüresiÖdeme Süresi
1Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesiİzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.1.Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
2Yıllık Gelir Vergisi BeyannamesiTakvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.
3Yıllık Gelir Vergisi BeyannamesiGelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. (Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2013 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 2014 yılı MART ayının başından 25. günü akşamına kadar verilecektir.)1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.
4Münferit BeyannameSerbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
5Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari BeyannameGelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.-----
6Yıllık Kurumlar Vergisi BeyannamesiHesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir.Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
7Yıllık Kurumlar Vergisi BeyannamesiTarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
8Özel BeyannameÖzel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.
9Geçici Vergi Beyannamesi3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilir.Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.
10Geçici Vergi Beyannamesi1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 14 Mayıs,1.Dönem 17 Mayıs,
11Geçici Vergi Beyannamesi2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 14 Ağustos,2.Dönem 17 Ağustos,
12Geçici Vergi Beyannamesi3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 14 Kasım,3.Dönem 17 Kasım,