קיצורי דרך כרום - &#14
קיצורי דרך כרום - בעברית - Chrome


IDOSקטגוריהקיצור דרךפעולה
31Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותהקלדת מונח חיפוש ולאחריה לחיצה על Enter‏.מבצע חיפוש בעזרת מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל.
32Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותהקלד מילת מפתח של מנוע חיפוש, הקש על מקש הרווח, הקלד מונח חיפוש והקש על Enter‏.מבצע חיפוש באמצעות מנוע החיפוש המשויך למילת המפתח.
33Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותהתחלת הקלדה של כתובת אתר של מנוע חיפוש. עם הופעת בקשה, הקשה על Tab‏, הקלדת מונח חיפוש והקשה על Enter‏.מבצע חיפוש באמצעות מנוע החיפוש המשויך לכתובת האתר.
34Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותCtrl+Enterמוסיף תחילית .www וסיומת .com לקלט שלך בסרגל הכתובות ופותח את כתובת האתר שנוצרת.
35Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותהקלד כתובת אתר והקש על Alt+Enter.פותח את כתובת האתר בכרטיסייה חדשה.
36Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותCtrl+L‏ או Alt+D‏מדגיש את כתובת האתר.
37Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותCtrl+K‏ או Ctrl+E‏מציב '?' בסרגל הכתובות. הקלד מונח חיפוש לאחר סימן השאלה כדי לבצע חיפוש באמצעות מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל.
38Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותלחיצה על Ctrl‏ ביחד עם החץ שמאלה.מזיז את סמן העכבר למונח המפתח הקודם בסרגל הכתובות
39Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותלחיצה על Ctrl‏ ביחד עם החץ ימינה.מזיז את סמן העכבר למונח המפתח הבא בסרגל הכתובות
40Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותCtrl+Backspaceמוחק את מונח המפתח שלפני סמן העכבר בסרגל הכתובות
41Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותבחירת ערך בתפריט הנפתח של סרגל הכתובות באמצעות חיצי המקלדת, ולאחריה לחיצה על Shift+Delete‏.מוחק את הערך מהיסטוריית הגלישה שלך, כאשר ניתן.
42Windows ו-Linuxמקשי קיצור בסרגל הכתובותלחיצה על Page Up‏ או Page Down‏ כאשר התפריט הנפתח של סרגל הכתובות גלוי לעין.בוחר בערך הראשון או בערך האחרון בתפריט הנפתח.
43Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+Pמדפיס את הדף הנוכחי.
44Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+Sשומר את הדף הנוכחי.
45Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטF5‏ או Ctrl+R‏טוען מחדש את הדף הנוכחי.
46Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטEscעוצר את הטעינה של הדף הנוכחי.
47Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+Fפותח את סרגל החיפוש.
48Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+G‏ או F3‏מחפש את ההתאמה הבאה לטקסט שהזנת בסרגל החיפוש.
49Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+Shift+G‏, Shift+F3‏ או Shift+Enterמחפש את ההתאמה הקודמת לטקסט שהזנת בסרגל החיפוש.
50Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+F5‏ או Shift+F5‏טוען מחדש את הדף הנוכחי, מתעלם מתוכן שאוחסן בקובץ השמור.
51Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטהקש על Alt‏ ולחץ על קישורמוריד את היעד של הקישור.
52Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+Uפותח את המקור של הדף הנוכחי.
53Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטגרירת קישור אל סרגל הסימניותשומר את הקישור בתור סימניה.
54Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+Dשומר את דף האינטרנט הנוכחי כסימניה.
55Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+Shift+Dשומר את כל הדפים הפתוחים כסימניות בתיקיה חדשה.
56Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטF11פותח את הדף במצב מסך מלא. הקש על F11 שוב כדי לצאת מהמסך המלא.
57Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl ו-+ או הקש על Ctrl‏ וגלול עם גלגל העכבר כלפי מעלה.מגדיל את כל מה שנמצא בדף.
58Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl‏ ומקש - או לחיצה על Ctrl‏ וגלילה עם גלגל העכבר כלפי מטה.מקטין את כל מה שנמצא בדף.
59Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטCtrl+0מחזיר את כל מה שנמצא בדף לגודל רגיל.
60Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטמקש הרווחגולל את דף האינטרנט כלפי מטה.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir