קיצורי דרך כרום - &#14
קיצורי דרך כרום - בעברית - Chrome


IDOSקטגוריהקיצור דרךפעולה
61Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטHomeעובר לחלקו העליון של הדף.
62Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטEndעובר לחלקו התחתון של הדף.
63Windows ו-Linuxקיצורי דרך בדפי אינטרנטלחיצה על Shift‏ וגלילה של גלגל העכבר.גולל את הדף באופן אופקי.
64Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Nפותח חלון חדש.
65Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Tפותח כרטיסייה חדשה.
66Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Shift+Nפותח חלון חדש לגלישה בסתר.
67Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על ‎⌘+O ובחר קובץ.פותח קובץ מתוך המחשב שלך ב-Google Chrome.
68Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על ⌘ ולחץ על קישור.פותח את הקישור בכרטיסייה חדשה ברקע.
69Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Shift+⌘‏ ולחץ על קישור.פותח את הקישור בכרטיסייה חדשה ועובר לכרטיסייה החדשה שנפתחה.
70Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Shift‏ ולחץ על קישורפותח את הקישור בחלון חדש.
71Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Shift+Tפותח שוב את הכרטיסייה האחרונה שסגרת. Google Chrome זוכר את עשר הכרטיסיות האחרונות שסגרת.
72Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותגרור כרטיסייה אל מחוץ לשורת הכרטיסיותפותח את הכרטיסייה בחלון חדש.
73Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותגרור כרטיסייה אל מחוץ לשורת הכרטיסיות ולתוך חלון קייםפותח את הכרטיסייה בחלון הקיים.
74Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש בו-זמנית על Option+⌘ והחץ הימניעובר לכרטיסייה הבאה.
75Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש בו-זמנית על Option+⌘ והחץ השמאליעובר לכרטיסייה הקודמת.
76Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Wסוגר את הכרטיסייה הנוכחית או את החלון הקופץ הנוכחי.
77Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Shift+Wסוגר את החלון הנוכחי.
78Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותלחץ והחזק את לחצן החץ 'אחורה' או 'קדימה' בסרגל הכלים של הדפדפן.מציג את היסטוריית הגלישה של הכרטיסייה.
79Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Delete או על ]‏+‏⌘עובר לדף הקודם בהיסטוריית הגלישה שלך בכרטיסייה.
80Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Shift+Delete או על [‏+‏⌘עובר לדף הבא בהיסטוריית הגלישה של הכרטיסייה.
81Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונותהקש על Shift בעת לחיצה על הלחצן + בפינה הימנית העליונה של החלוןמגדיל את החלון לגודלו המקסימלי.
82Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Mממזער את החלון.
83Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Hמסתיר את Google Chrome.
84Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Option+Hמסתיר את כל שאר החלונות.
85Macמקשי קיצור לכרטיסיות ולחלונות‎⌘+Qסוגר את Google Chrome.
86Macמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏‎⌘+Shift+Bמפעיל ומשבית את סרגל הסימניות.
87Macמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏‎⌘+Option+Bפותח את מנהל הסימניות.
88Macמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏,‏+‏⌘פותח את הדף 'הגדרות'.
89Macמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏‎⌘+Yפותח את הדף 'היסטוריה'.
90Macמקשי קיצור לתכונות של Google Chrome‏‎⌘+Shift+Jפותח את הדף 'הורדות'.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir