Yatırım ve Finansman Terimleri


IDTerimAçıklama
1LTD SalesBugüne kadar ki satış tutarı
2ARRYıllık tekrarlayan gelir
3MRRAylık tekrarlayan gelir
4Boot-StrappingBir startup’ın operasyonlarını yürütmek için ekibin kişisel birikimini veya arkadaşlardan ve aileden gelen nakdi kullanmak anlamına gelir.
5Burn Rate (Run Rate) Yatırımcılar, paralarını burn rate’in aşırı olduğu yerlere koyma konusunda pek istekli değillerdir. Basit bir deyişle, paranızı ne kadar hızlı uçurduğunuzdur!
6Deck (Pitch Deck)Girişiminizin tüm yönlerini kapsayan 10 slaytlık kısa bir PPT'dir. Bir pitch deck kompakt ve özlü olmalı, maksimum etki oluşturmalıdır.
7FMA (First Mover Avantajı)Gördüğünüz her startup, piyasadaki ilk örneği değildir. (Ama eğer öyleyseniz, bunu kesinlikle yatırımcılara göstermelisiniz.) Bununla birlikte, pazara ilk giren avantajına sahip olmak tamamen iyi bir şey değildir. First Mover Avantajına sahip olmanın birkaç dezavantajı da vardır. Örneğin, yatırımcılarınızı tamamen yeni, yaygın ve kullanılmayan bir pazar hakkında eğitmeniz ve net bir talebi olmayan bir piyasaya yatırım yapmaya ikna etmeniz gerekebilir.
8FreemiumMuhtemelen bu terimi çok duymuşsunuzdur. Basitçe anlamı, temel ürününüzün başta ücretsiz olduğu bir model yarattığınız ve son noktanın, yeterli talep olduğunda tüketicilerinize ileri düzey özellikleri satmak üzerine olduğu bir pazarlama tekniğidir.
9Lean StartupLean startup, Growth Hacking'e az çok benzer. Ardındaki ideoloji, iş konseptinizi ilerledikçe kanıtlamaktır. Bu, sürekli geri bildirim yoluyla tüketicileriniz için en ucuz ve etkili şekilde neyin işe yaradığını anlamakla ilgilidir.
10MVP (Minimum Viable Product)En önemli lean startup tekniklerinden biridir. Ürününüzün konseptinizi sunabilmek için gerekli olan bel kemik versiyonudur.Ürünün kullanıma hazır olmak kaydıyla en basit hali
11PivotBir startup pivot ettiğinde, yerleşik teknolojiyi tamamen yeni bir amaç için kullanıyor olabilirler. Şirketin yönünü tamamen değiştirmek veya farklı bir pazar segmentinde iş yapmak anlamına da gelebilir.
12Pazara Giriş (market penetration)Pazara girme, basitçe, umduğunuz veya yakaladığınız potansiyel pazarın yüzdesinin ne olduğu anlamına gelir.
13ROI (Return On Investment/Yatırım Getirisi)Basitçe söylemek gerekirse, yatırımcıların yaptıkları yatırımların karşılığında almayı bekledikleri değerdir. Ayrıca belirli bir pazarlama kampanyasından elde ettiğiniz getiriler anlamına da gelebilir.
14 SaaS (Hizmet Olarak Yazılım)Bir SaaS startup’a sahip olmak, tasarladığınız yazılımı kullanabilmek için müşterilerinize abonelik sattığınız anlamına gelir.
15KPITemel performans göstergesi.
16Gross Profit MarginSatış amaçlı malların üretimiyle doğrudan ilişkili giderlerin muhasebeleştirilmesinden sonra kalan gelirleri ölçen brüt kâr marjı 
17Current Ratio“Cari oran”olarak bilinen bir başka finansal KPI, büyük ölçüde likiditeye odaklanır ve bir şirketin mevcut varlıklarını borçlarına bölerek hesaplanabilir.
18Finansal MetriklerFinansallara bağlı temel performans göstergeleri genellikle gelir ve kâr marjlarına odaklanır. Kâr temelli ölçümlerin en çok denenmiş ve doğru olanı olan net kâr, şirketin tüm giderleri, vergileri ve faiz ödemelerinin aynı döneme ait muhasebeleştirilmesinden sonra, belirli bir dönem için kâr olarak kalan gelir miktarını temsil eder.
19Müşteri MetrikleriMüşteri odaklı KPI'lar genellikle müşteri başına verimlilik, müşteri memnuniyeti ve müşteriyi elde tutma oranı üzerine odaklanır.
20Müşteri yaşam boyu değeri (CLV)Bir müşterinin tüm iş ilişkisi boyunca ürünlerinize harcaması beklenen toplam para miktarını temsil eder.
21Müşteri edinme maliyeti (CAC)Karşılaştırmalı olarak, yeni bir müşteri bulmak için gereken toplam satış ve pazarlama maliyetini temsil eder. İşletmeler, CAC ile CLV'yi karşılaştırarak müşteri edinme çabalarının efektifliğini ölçebilir.
22Süreç Performans MetrikleriSüreç ölçümleri, kuruluş genelinde operasyonel performansı ölçmeyi ve izlemeyi amaçlar. Örneğin, işletmeler kusurlu ürün sayısını üretilen toplam ürünlere bölerek kusurlu ürünlerin yüzdesini ölçebilir. Doğal olarak amaç bu sayıyı mümkün olduğu kadar aşağı çekmek olacaktır.
23Verimlilik süresiBelirli bir işlemi çalıştırmak için gereken toplam süreyi temsil eder. Örneğin, bir arabaya-servis-restoran verimi, ortalama bir müşteriye hizmet vermenin ne kadar sürdüğünü ölçebilir; siparişlerini verdikleri andan yiyecekleriyle uzaklaştıkları zamana kadar.
24POC : Proof of Concept (POC)Bir metod veya fikrin küçük ölçüde denenmesi ve fizibilitesinin ölçülmesi
25B2C : Business to Customer (B2C)Üretilen ürünlerin 3. Partileri es geçerek direkt olarak müşteriye pazarlanması
26B2B : Business to Business (B2B)Üretilen ürünlerin şirketler tarafından şirketlere satılması
27Alınteri hissesiGirişime bir değer katıp karşılığında hisse almak
28Fon ve Melek yatırım ağları/Melek yatırımcılar arasında ki fark Başkasının parası ile yatırım yapar. yatırımcıya karşı sorumludur. Girişimciye karşı Biraz daha eli sopalıdır. sözleşmede fon adı görünür. Melekler ise girişimciye direk kendi paralarını verip sözleşmede de kendi adları görünür. girişimciye karşı daha yakın yaklaşırlar
29GivebackKazandıklarını ekosisteme geri verme.
30Soonicorn Soon to be a Unicorn (Yakında bir Unicorn olmaya aday)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir