2015 Trafik Ceza Fiyat ve Bilgileri
2015 Trafik Ceza Fiyat ve Bilgileri


IDCeza KoduTrafik İhlalinin KonusuKimlere Uygulanacağıİdari Para Cezasıİdari Para Cezası - %25 indirimliIdari para cezası -Mülki Amirce Idari para cezası - Mülki Amirce %25 indirimliCeza Puanı - Sürücüler İçinBelgelerin Geri Alınması - Trafik zabıtasıncaBelgelerin İptali - MahkemelerceTrafikten MenAraç Kullanmaktan MenDiğer Hususlar
3144/1-aİkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.10
3244/1-bAraç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.5
3346/2-aAksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
3446/2-bAksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
3546/2-cAksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekSürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
3646/2-dAksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
3746/2-eİki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
3846/3Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek,Hayvan sürücülerine189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.
3947/1-aTrafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
4047/1-bKırmızı ışık kuralına uymamak,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
4147/1-cTrafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,Sürücülere88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20
4247/1-dTrafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,Sürücülere88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20
4348/5 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak hususi otomobil kullanmak, 0,20 promil üzerinde alkollü olarak hususi otmobil dışında kalan diğer araçları kullanmak Sürücülere1. defada 800,00 TL 2. defada 1.003,00 TL 3 ve 3'ten fazlasında1.609,00 TL.1. defada % 25 İndirimli 600,00 TL. 2. defada % 25 İndirimli 752,25 TL. 3 ve 3'ten fazlasında % 25 İndirimli 1.206,75 TL20Geriye doğru beş yıl içinde;1.defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl, 3 ve fazlasında 5'er yıl (Trafik Zabıtası Tarafından)SürücülerBu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin g
4448/8Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak,Sürücülere4.119,00 TL.% 25 İndirimli 3.089,25 TL.5 yıl Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalar
4548/9Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek,Sürücülere2.288,00 TL.% 25 İndirimli 1.716,00 TL.2 yılSürücülerTrafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğinc
4649/3Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak,Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20SürücülerSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 189,00 TL (% 25 İndirimli 141,75 TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 391,00 TL. (% 25 İndirimli 293,25TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 189,00 TL (% 25 İn
4751/2-aHız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.10
4851/2-bHız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak,Sürücülere391,00 TL.% 25 İndirimli 293,25 TL .15Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ileSürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
4951/5-aHız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek,İmal veya ithal edenlere 2.425,00 TL.den 4.044,00 TL.ye kadar 6-8 ayCihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
5051/5-bHız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak,İşletenlere 1.609,00 TL.den 2.425,00 TL'ye kadar4-6 ay15Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.
5152/1-aAraçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.15
5252/1-bAraçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.15
5352/1-cDiğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20
5452/1-dKol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.15
5553/1-aSağa dönüş kurallarına riayet etmemek,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20
5653/1-bSola dönüş kurallarına riayet etmemek,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20
5753/1-cDönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20
5853/1-dDönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek,Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20
5953/2Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek.Sürücülere 88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20
6054/1-aGeçme kurallarına riayet etmemek,Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir