2015 Trafik Ceza Fiyat ve Bilgileri
2015 Trafik Ceza Fiyat ve Bilgileri


IDCeza KoduTrafik İhlalinin KonusuKimlere Uygulanacağıİdari Para Cezasıİdari Para Cezası - %25 indirimliIdari para cezası -Mülki Amirce Idari para cezası - Mülki Amirce %25 indirimliCeza Puanı - Sürücüler İçinBelgelerin Geri Alınması - Trafik zabıtasıncaBelgelerin İptali - MahkemelerceTrafikten MenAraç Kullanmaktan MenDiğer Hususlar
12165/1-hYükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek.Uymayanlara180,00 TL.% 25 İndirimli 135,00 TL.15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
12265/1-iYükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,Uymayanlara180,00 TL.% 25 İndirimli 135,00 TL.15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
12365/1-jSürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak,Uymayanlara180,00 TL.% 25 İndirimli 135,00 TL.15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
12465/1-kÇeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek,Uymayanlara180,00 TL.% 25 İndirimli 135,00 TL.15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar
12565/4Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek,İşletenlere1.463,00 TL.% 25 İndirimli 1.097,25 TL. Tescil plakalarına göre idari para cezası uygulanır.
12666Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınmasıSürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.15
12767Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunukullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi,Sürücülere88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.20
12868/1-a-1Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak.Yayalara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.
12968/1-a-2Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümekYayalara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.
13068/1-a-3Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememekYayalara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.
13168/1-b-1Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamakYayalara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.
13268/1-b-2Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemekYayalara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.
13368/1-b-3Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemekYayalara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.
13468/1-cYaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmakYayalara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.
13569/1Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmakUymayanlara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.
13669/2Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermekUymayanlara3 ay hafif hapis cezaı
13770Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemekUymayanlara391,00 TL.% 25 İndirimli 293,25 TL.Görevlilerce derhal durdurulur.
13871Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmakSürücülere88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.15
13972Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmakSürücülere88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.10Cihazlar araçlardan söktürülür.
14073Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmakUymayanlara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.10
14174Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek.Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
14275Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması, Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.15
14376Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri ,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmemeleri. Sürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
14477/1-bGözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamalarıSürücülere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.15
14577/1-cBir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmekSürücülere88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.10
14678/1-aEmniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, Uymayanlara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.15
14778/1-bMotosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasıUymayanlara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00 TL.15
14879Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekUymayanlaraBu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.
14981/1-aKaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamakUymayanlara189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75TL.20
15081/1-bKazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmekSürücülere391,00 TL.% 25 İndirimli 293,25 TL.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir