2015 Trafik Ceza Fiyat ve Bilgileri
2015 Trafik Ceza Fiyat ve Bilgileri


IDCeza KoduTrafik İhlalinin KonusuKimlere Uygulanacağıİdari Para Cezasıİdari Para Cezası - %25 indirimliIdari para cezası -Mülki Amirce Idari para cezası - Mülki Amirce %25 indirimliCeza Puanı - Sürücüler İçinBelgelerin Geri Alınması - Trafik zabıtasıncaBelgelerin İptali - MahkemelerceTrafikten MenAraç Kullanmaktan MenDiğer Hususlar
15181/1-cTrafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesiUymayanlara189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.10
15281/1-dKazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmakUymayanlara189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
15381/1-eKazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemekUymayanlara189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.15
15481/3Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmakSürücülere391,00 TL.% 25 İndirimli 293,25 TL. 20
15582/1-aKazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesiSürücülere ve uymayanlara189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.20
15682/1-bŞehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamakSahip ve işletenlere189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.
15782/1-cTamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememekSahip ve sorumlulara189,00 TL.% 25 İndirimli 141,75 TL.
15891Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamakİşletenlere88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00TLEksikliği gideri-linceye kadar
15994Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemekİşletenlere ve sigortacılara88,00 TL.% 25 İndirimli 66,00TL
16099Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememekSigortacılara6.076,00 TL.
161101Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamakSigorta şirketlerine6.076,00 TL.
162104Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamakMesleki faaliyette bulunanlara6.076,00 TL.Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.
163118Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmakSürücülere1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay 3.defasındaCeza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime, ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.
164118/5Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermekSürücülere1 yıl (Mahkemece)
165123/4Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemekKurs sahiplerine1.003,00 TL.Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.
166123/5Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak,Kurs sahiplerine6.076,00 TL.3-6 ayBelge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.
167Ek-2/1Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermekSürücülere ve araç sahiplerine 800,00 TL.% 25 İndirimli 600,00 TL.15 günSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
168Ek-2/3İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak.Sürücülere, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına Bir yıl içerisinde 1. defasında 2.400,00 TL. % 25 İndirimli 1.800,00 TL. Bir yıl içerisinde tekekrür halinde 4.000,00 TL. %25 İndirimli 3.000,00 TL. 60 günSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracın tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Tespiti halinde bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.
169Ek-2/4Ayırıcı işareti bulunmayan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak.Yolculara266,00 TL.% 25 İndirimli 199,5 TL.
170Ek-8Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilğili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek.Sigorta şirketlerine6.076,00 TL.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir