Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7231ekskavasyo vesikogenitalisanat. Erkek hayvanlarda vesicula seminalis ve ductus deferens ile sidik torbası arasında, dişi hayvanlarda döl yatağıyla sidik torbası arasında bulunan çıkmaz.
7232ekskavasyonÇukur, boşluk, oyuk, kovuk, ekskavasyo.
7233ekskorasyonSıyrık.
7234ekskrenereanat. Salgılama.
7235ekskresyonanat. Salgılama, ifrazat, bir şey çıkarma, çıkartım, dışa atım, atılım.
7236ekskretoryusanat. Salgıyı akıtan, boşaltıcı.
7237ekskretuar ürografiDamar içi kontrast madde verildikten sonra, kontrast madde süzülürken böbreklerin, üreterlerin ve idrar torbasının görüntülenmesi.
7238ekskretumanat. Salgı.
7239ekspansiyonGenişleme.
7240ekspektatif tedaviBekleme tedavi.
7241ekspektoranBalgam söktürücü.
7242ekspektorasyonBalgam çıkarma. Öksürükle dışarı muhat, fibrin, irin gibi eksudat atılımı olayı.
7243ekspektoratBalgam.
7244ekspeller ekstraksiyonEkspeller yöntemi.
7245ekspeller yöntemiYağlı tohumlardan yağın elde edilmesi sırasında uygulanan, delikli bir kovan içerisinde sonsuz vidayla mekanik olarak sıkıştırılmasıyla yağlarının çıkarılması işlemi. Tohumun temizlenip kabaca öğütüldükten sonra, 90 dakika 103-110 oC’de kuru veya buharlı
7246ekspirasyonSoluk verme.
7247ekspirasyon merkeziAlt solunum grubu.
7248ekspirasyon yedek hacmiSoluk verme yedek hacmi.
7249ekspiratorik dispnöSoluk vermede güçlük.
7250eksplorasyonLaparotomi ve operasyonlarda iç organların elle muayenesi.
7251ekspozürIşınlama.
7252ekspresiviteBir genin kendini fenotipte gösterebilme şiddeti.
7253ekspresyonBir genin kendini ifade etmesi, fonksiyonel protein üretimi.
7254ekspresyon vektörüAçıklama vektörü.
7255ekstansif üretimHayvanların yılın tamamını veya çoğunu merada otlayarak geçirmesine dayanan üretim sistemi.
7256ekstansif yemlemeYüksek verim beklemeden, az masrafla merada ve/veya ahırda yapılan kaba yeme dayalı yemleme.
7257ekstantif besiTemeli bilim ve tekniğe dayanmayan, genellikle gelenek ve göreneklerin geçerli olduğu, kâr elde edilmesinin tamamen tesadüflere bağlı olduğu besi.
7258ekstensiyoGerilme, çekilme, uzatma, açma.
7259ekstensiyon1. Germe, açma. 2. Uzatma.
7260ekstensoryusanat. Gerici veya açıcıyla ilgili olan

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir