Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7351ekzoftalmikEkzoftalmusa ait olan.
7352ekzoftalmusGöz küresinin dışarı doğru çıkması durumu, ekzoftalmi, lukzasyo bulbi, proptozis. Uyarı hâlleri, genç danalarda hipovitaminoz A, retrobulber lenf yumrularının büyümesinde ortaya çıkar.
7353ekzogastritisMidenin dış tabakasının yangısı.
7354ekzojenDış kaynaklı
7355ekzojen amino asitEsansiyel amino asit.
7356ekzojen antijenBakteriler gibi vücuda dışarıdan giren bazı mikroorganizmalara ait antijenler.
7357ekzojen egzamaParazitler ve kirlilik gibi dış nedenlerle oluşan egzama.
7358ekzojen hipertermiIsı vurması ve güneş çarpması.
7359ekzojen retrovirüslerTipik enfeksiyöz ajan gibi davranan ve bulunduğu konak veya hücrede yatay yolla diğer konaklara bulaşabilen retrovirüsler.
7360ekzokaransRasyonda yetersiz vitamin bulunmasından kaynaklanan hipovitaminozis olgusu.
7361ekzokardiyal üfürümlerKalbin dışından kaynaklanan nedenlerle oluşan üfürümler. Ekzokardiyal üfürümler kalp kesesi değişiklikleriyle oluşan sürtünme ve çalkantı sesleridir, perikardiyal çalkantı sesleri, perikardiyal sürtünme sesleri, perikardiyal üfürümler. Sığırlarda ekzokard
7362ekzokrinanat. Dış salgı.
7363ekzokrin bezleranat. Dış salgı bezleri.
7364ekzokrin pankreas yetmezliğiPankreasın ekzokrin kısmı tarafından üretilen ve salınan sindirim enzimlerinin yetersizliği nedeniyle ishal, kilo kaybı, emilim ve sindirim bozukluğuyla belirgin sendrom. Pankreasın akut veya kronik yangısından veya idiyopatik pankreas atrofisinden kaynak
7365ekzonÖncü RNA transkripti üzerinde bulunan, mRNA’da aktarılan ve proteine açıklatılan nükleotit dizilimleri.
7366ekzonükleazGenellikle ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin son kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve mononükleotitleri meydana getiren herhangi bir nükleaz.
7367ekzopeptidazProteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin son kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek serbest amino asitleri oluşturan karboksipeptidaz ve aminopeptidaz gibi enzimler.
7368ekzopiterigotYarı başkalaşım gösteren böceklerde kanat tomurcuğunun dışa doğru gelişmesi.
7369ekzopodKabukluların iki dallı bacaklarının dış dalı, ekzopodit.
7370ekzopoditEkzopod.
7371ekzoserozisSerum veya eksudatın dışarı akması.
7372ekzositozHücre zarının iç tarafında oluşan bir çukurluk içine giren bir molekül veya taneciğin çevresindeki zar parçası tarafından tamamen sarılması ve böylece oluşan vezikülün zardan koparak dışarı çıkması olayı, hlk. hıtam. Salgı molekülleri hücre içinden hücre
7373ekzosporTomurcuklanma suretiyle meydana gelen spor.
7374ekzotermik reaksiyonIsı veren kimyasal bir reaksiyon.
7375ekzotikYerli olmayan yabancı bitki veya hayvan.
7376ekzotik hayvanÇok az bulunan vahşi hayvan.
7377ekzotik virüsBelirli bir ülkede görülmeyen veya görülmesi beklenmeyen virüs.
7378ekzotoksinCanlı bakterilerce salgılanarak dış ortama verilen zehir. Gram pozitif ve negatif bakteriler tarafından salgılanır, genellikle protein yapısında olur, yerel veya sistemik etkili gösterirler, dış zehir.
7379el konmuş yemYem kanunu ve bu kanuna göre yürürlüğe konmuş olan yönetmelikler veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü koşulların ihlal edilmesi suretiyle üretildiği veya satışa sunulduğu, yetkili kişi veya kuruluş tarafından makul ve kanıtlanabilir bir biçimde belirlene
7380ElaeophoraOnchocercidae ailesinde bulunan filarya cinsi. Bu cinste bulunan türler yabani geyiklerde ve koyunlarda beyinde iskemik nekrozlara, körlüğe ve yüzde dermatozise neden olur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir