Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7771ensiformisanat. Kılıç veya hançer biçiminde olan.
7772ensize etmekBisturiyle kesit yapma.
7773ensizyonYumuşak dokuların keskin bir aygıtla kuralına uygun olarak kesilmesi işlemi.
7774entalpiBir sistemin ısı içeriği, H.
7775entalpi değişimiSabit sıcaklık ve basınçta bir reaksiyon sisteminin çevreye verdiği ve çevreden aldığı ısı miktarı, ∆H.
7776entamobiyozisEntamoeba cinsindeki türlerin neden olduğu enfeksiyon.
7777EntamoebaAmoebida takımında, Tubulina alt takımında bulunan, insanlarda, diğer omurgalılarda ve omurgasızlarda parazitlenen çekirdek zarına yapışmış çevresel kromatin granülleriyle birlikte nispeten küçük merkezi bir karyozomla birlikte veziküler bir çekirdeğe sah
7778Entamoeba buccalisEntamoeba gingivalis.
7779Entamoeba coliİnsanların bağırsaklarında oldukça yaygın olarak bulunan patojen olmayan protozoon türü.
7780Entamoeba disparGörünüşte Entamoeba histolytica’ya oldukça benzeyen ancak patojen olmayan protozoon türü.
7781Entamoeba gingivalisİnsanlarda ağızda yaşayan patojen olmayan protozoon türü, Entamoeba buccalis.
7782Entamoeba hartmanniİnsanların bağırsaklarında yaşayan ve Entamoeba histolytica’ya oldukça benzeyen patojen olmayan protozoon türü.
7783Entamoeba histolyticaDizanteri amibi.
7784Entamoeba invadensEntamoeba cinsi içersinde bulunan sürüngenlerin mide, onikiparmak bağırsağı, ileum, kolon ve karaciğerlerinde lezyonlara neden olan protozoon türü.
7785Entamoeba poleckiDomuz, koyun, maymun, sığır ve ara sıra insanların bağırsaklarında parazitlenen protozoon türü.
7786entansif besiBir besi hayvanından bilim ve tekniğin tüm olanaklarını kullanarak en yüksek bir düzeyde verim elde etme.
7787entansif üretim1. Her birim üretim aracında mümkün olan bir düzeyde en fazla verimi alma. 2. Hayvan yetiştiriciliğinde hayvandan bilim ve tekniğin tüm olanaklarını kullanarak en yüksek düzeyde verim elde etme.
7788entansif yemlemeKısa sürede en çok verim almak üzere, kaba yemlerin daha az, yoğun yemlerin daha çok yedirilmesiyle yapılan yemleme programı.
7789enteral beslenmeHastanın ağızdan beslenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, tüm besinlerin sıvı biçimde mide, onikiparmak veya boş bağırsağa doğrudan verilmesi.
7790enteral kolikYalnızca bağırsak hastalıklarına bağlı olarak oluşan sancı.
7791enteraljia kataralisSindirim kanalını uyaran otonomik sinirlerde oluşan işlev bozuklukları sonucu ortaya çıkan, özellikle n. vagus'un gerginliğini artıran üşütme, rüzgâra maruz kalma, soğuk su içme gibi durumlarda görülen atlarda çok sık rastlanılan, ani olarak başlayan orta
7792enterektomiBağırsak rezeksiyonu.
7793enteretoksemi etkeniClostridium perfringens.
7794enteretoksijenik Escherichia coliIsıya dayanıklı (ST) ve ısıya dayanıksız (LT) iki tane plazmid kodlu enteretoksin salgılayan ve bu biçimde ishale neden olan bir Escherichia coli türü, ETEC.
7795enteretomiBağırsak lümeninin cerrahi olarak açılması.
7796enterikBağırsakla ilişkili olan
7797enterikusanat. Bağırsakla ilgili olan
7798enteritisBağırsak yangısı.
7799EnterobacterGram negatif, Enterobacteriaceae ailesinden, isteğe bağlı anaerobik, fermentatif, hareketli, çubuk biçiminde bakteri.
7800Enterobacter aerogenesDoğada yaygın olarak bulunan, laktozu fermente ederek gaz oluşturan çubuk biçiminde, Gram negatif bakteri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir