Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12151implant1. Vericiden alınan doku parçası veya organı alıcı vücuduna tutturma hasta doku veya organın çıkarılışını takiben yerine doku veya organı yerleştirme. 2. Vücut dokusu içine ilaç veya radyoaktif madde yerleştirme. 3. Vücuda yerleştirilen doku parçası, ilaç
12152implantasyonanat. 1. Blastosistlerin anne döl yatağının duvarına çok sıkı veya gevşek bir biçimde tutunması, içe yerleşme. Blastosistin dışında yer alan trofoblast hücreleriyle döl yatağı arasında fizyolojik ve biyokimyasal etkileşimler yapısal değişikliklerin ortaya
12153implantasyon tipleriBlastosistin döl yatağı dokusu içerisine yerleşim evreleri. Genellikle yüzeysel, eksentrik ve interstisyel olmak üzere üç tipten oluşur.
12154impotansİktidarsızlık.
12155impresyoanat. İz, çöküntü.
12156impresyo abomazikaanat. Şirden çöküntüsü.
12157impresyo duodenalisanat. Onikiparmak bağırsağı çöküntüsü.
12158impresyo gastrikaanat. Mide çöküntüsü.
12159impresyo kardiyakaanat. Yürek çöküntüsü.
12160impresyo omazikaanat. Kırkbayır çöküntüsü.
12161impresyo özofageaanat. Yemek borusu çöküntüsü.
12162impresyo renalisanat. Böbrek çöküntüsü.
12163impresyo retikularisanat. Börkenek çöküntüsü.
12164impresyon kırığıÇökme kırığı.
12165imprimereanat. Basma, çökertme.
12166impuls teşkili bozukluklarıİntrakardiyal uyarımların oluşumundaki bozukluklar.
12167İmroz koyunuTürkiye’nin yerli koyun ırkı olan, Gökçeada ve Çanakkale’de yetiştirilen, vücut beyaz renkli kaba ve karışık yapağıyla örtülü, ağız ve gözlerin etrafı siyah, kulaklarda ve ayakuçlarında siyah lekeler görülebilen, erkeklerde kuvvetli spiral boynuz bulunurk
12168imtisasEmilim.
12169imusanat. En alt, en aşağıda bulunan.
12170İMVİCKoliform grubu bakterilerin ayırımında kullanılan testler grubu.
12171inhlk. 1. Koyun pisliği. 2. Yaban hayvanlarının yuva edindikleri kovuk.
12172in situ1. Doğal yerinde veya pozisyonunda. 2. Naylon kese yöntemi.
12173in situ hibridizasyonHücresel tanımlayıcı melezleme.
12174in vitro1. Deney tüpü, kültür ortamı gibi cansız çevrede, vücut dışında oluşan biyolojik olay. 2. Hayvan beslemede naylon kese, yapay işkembe kullanılarak sindirilme derecesinin tespiti, enzimlerle yapılan sindirilme derecesi, gaz üretim yöntemiyle yemlerin sindi
12175in vitro fertilizasyonDeğişik yöntemler uygulanarak dişilerden elde edilen olgun yumurtaların aynı türe ait dölleme yeteneğine sahip spermatozoitlerle, in vitro olarak hazırlanmış dişinin genital kanalındakine benzer yapay koşullarda bir araya getirilerek döllenmenin sağlanmas
12176in vitro matürasyonLaboratuvar koşullarında gametlerin olgunlaştırılması.
12177in vitro mutajenezDNA molekülünün belirlenmiş bir yerinde kullanılan tekniklerle istenen bir mutasyonun yapılması.
12178in vivo1. Canlıda, yaşayan hücre veya organizmada olan. 2. Hayvan beslemede klasik sindirim denemesi gibi ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney.
12179inaktifBir mikrobik etkenin enfekte etme yeteneğini kaybetmesi veya ölmesi.
12180inaktif aşıÖlü aşı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir