Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15421köpek eniklerinin steril granülomlu dermatitisi ve lenfadenitisiKöpek eniği sellülitisi.
15422köpek erlişiyozisiKahverengi köpek keneleriyle nakledilen, asemptomatik aplastik pansitopeni veya şiddetli, yaygın kanamalarla belirgin, Ehrlichia canis tarafından oluşturulan, lenfosit ve monositlerde sitoplazma içi inklüzyonlarla belirgin, özellikle Alman Kurt köpeklerin
15423köpek gençlik hastalığıKöpekgillerin klinik olarak kusma, ishal, solunum güçlüğü, göz-burun akıntısı, patolojik olarak taban yastıklarında hiperkeratozis, görme siniri yangısı, mina hipoplazisi, retina atrofisi, irinsiz ensefalomiyelitis, interstisyel pnömoni ve demiyelinizasyo
15424köpek gençlik hastalığı virüsüParamixoviridae ailesi Morbillivirus cinsinde yer alan, epitel dokularda, beyindeki damar endotel hücrelerinde, sinir hücrelerinin çekirdek ve sitoplazmalarında, akson ve dentritlerinde, ependim dâhil çeşitli gliya hücrelerinde çoğalabilen bir virüs.
15425köpek hipertrofik osteodistrofisiHipertrofik osteodistrofi.
15426köpek kancalı kurdu1. Köpeklerde bulunan Ancylostoma braziliense veya A. caninum ve diğer kancalı kurtlar. 2. Yaygın olarak köpeklerde, daha az olarak kedilerde parazitlenen, insanlarda ise üçüncü dönem larvalarının deri larva göçüne neden olduğu kancalı kurt türü.
15427köpek kenesi1. Haemaphysalis leachi. 2. Amerikan köpek kenesi.
15428köpek kranyomandibular osteopatisiAslan çene hastalığı.
15429köpek piresiKöpek ve kedilerde parazitlenen açık kızıl kahverengi renkte, Diphylidium caninum’a ara konaklık yapan kan emen pire türü, Ctenocephalides canis.
15430köpek tenyasıSon konaklar köpek başta olmak üzere etçiller, ara konakları insan dâhil omnivorlar olan, ara konakların çeşitli organ ve dokularında uniloküler kist oluşumuna neden olan sestod türü, Taenia echinococcus, Echinococcus granulosus.
15431köpek tifusuKöpek erlişiyozisi.
15432köpeklerde asetabulum displazisiKalça eklemi displazisi.
15433köpeklerde bulaşıcı venereal tümörBulaşıcı venereal tümör.
15434köpeklerde eozinofilik gastroenteritisEozinofilik gastroenteritis.
15435köpeklerde epiteliyal-stromal distrofiTekrarlayan kornea erozyonu sendromu.
15436köpeklerde fokal süngerimsi ensefalopatiİri çoban köpeklerinde hidrosefalus ve derin serebellar nükleuslar, posteriyör kollikulus ve lateral vestibular nükleuslarda çift taraflı bakışımlı süngerimsi vakuolleşme ve gliozisle belirgin, otozomal çekinik bir genle aktarılan kalıtsal bir hastalık.
15437köpeklerde granülomlu uveitisYüz derisinde pigment kaybı ve şiddetli çift taraflı üvea yangısıyla belirgin, köpeklerde görülen klinik sendrom. Japon Akita ve Eskimo ırkı köpekleri leri derecede duyarlıdır.
15438köpeklerde histiyositik ülserli kolitisHistiyositik ülserli kolitis.
15439köpeklerde yerel deri sertleşmesiKöpeklerin ender rastlanan, göğüs ve bacaklar üzerindeki derinin kollajen liflerindeki artış sonucu, derinin kayış gibi sertleşip kalınlaşması ve renginin koyulaşmasıyla belirgin bozukluk, yerel skleroderma.
15440köpeklerin ailevi dermatomiyozitisiDermatomiyozitis.
15441köpeklerin bulaşıcı karaciğer yangısıKöpekgillerde kusma, kanlı dışkı, yüksek ateş ve abdominal sancı belirtileriyle seyreden tip-1 köpek Adenovirüsü tarafından oluşturulan hastalık, enfeksiyöz köpek hepatitisi, hepatitis kontagioza kanis, Rubarth hastalığı, HCC. Virüs endotel, mezotel ve ka
15442köpeklerin bulaşıcı zührevi tümörüKöpeklerde esas olarak üreme organlarında daha az olarak da dudaklarda veya üreme organlarıyla temas hâlinde bulunan deri ve mukozalarda görülen, yüzeyinde küçük siğil benzeri yumrular hâlinde veya karnabahar benzeri tek bir yumrudan oluşan, genellikle ci
15443köpeklerin gastrointestinal hemorajik sendromuKöpeklerin kanamalı gastroenteritisi.
15444köpeklerin granülositopati sendromuKöpeklerde nötrofil lökositlerin bakterisidal görevlerindeki yetersizlik, nötrofili ve tekrarlayan enfeksiyonlarla belirgin, özellikle İrlanda Setter ırkında görülen, kalıtsal hastalık.
15445köpeklerin idiopatik vestibüler sendromuYaşlı köpeklerde genellikle birkaç gün süreyle başın eğik tutulması, şaşılık, ayağa kalkamama, duruş, denge ve yürüyüş bozukluklarıyla seyreden kesin sebebi bilinmemekle birlikte, çevresel bir vestibüler değişimden kaynaklandığı düşünülen hastalık, yaşlıl
15446köpeklerin kanamalı gastroenteritisiClostridium perfringens'e bağlı olarak köpeklerde kanamalı mide bağırsak yangısı ve kanlı ishalle belirgin hastalık, köpeklerin gastrointestinal hemorajik sendromu.
15447köpeklerin kanamalı hummasıKöpek erlişiyozisi.
15448köpeklerin kollajenolizisli eozinofilik granülomuKöpeklerde ağız mukozasında veya deride düğümcük veya ülserlerin görülmesi, kollajen ipliklerin dejenerasyonu, yıkımlanması, kireçlenmesi ve erimesiyle belirgin, nedeni bilinmeyen bir hastalık, kollajenolizisli köpek eozinofilik granülomu. Genç ve erkek e
15449köpeklerin kötücül sarılığıKöpeklerin safra ateşi.
15450köpeklerin parvovirüs enfeksiyonuParvovirüslerin oluşturduğu, genellikle genç köpeklerde klinik olarak iştahsızlık, yüksek ateş, kusma ve ishalle, makroskobik olarak kimi bağırsak bölümlerinde fibrinli veya kanlı bağırsak yangısı, villus atrofisi, kript epitelyum nekrozu, sinsityal dev h

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir