Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15511kreatinazKreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran amidohidrolaz sınıfından bir enzim.
15512kreatinemiKanda kreatin miktarının artması.
15513kreatininKas, kan ve idrarda bulunan, fosfokreatinin dehidrasyonu ve halkalaşmasıyla meydana gelen idrarla atılan bir bileşik. İdrarla atılım hızının ölçülmesi, böbrek işlevlerinin incelenmesi ve tanı amacıyla kullanılır.
15514kreatinin klerensiMetabolize edilmemiş ilacın böbreklerden atılması suretiyle bir dakikada o ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmi
15515kreatinüriİdrarda normal dışı miktarda kreatin bulunması. Aşırı düzeyde kas dejenerasyonunu veya yıkımını gösterir.
15516Krebs döngüsüSitrik asit döngüsü.
15517Kreiss deneyiAcılık tayini.
15518kremKıvam bakımından merhemlere göre daha yumuşak olan, yağlı ve yağsız olmak üzere iki biçimde hazırlanabilen yarı katı ilaç biçimi.
15519krem peyniriSüt ve kremadan yapılmış yumuşak, olgunlaşmamış peynir.
15520krema1. Sütün santrifüjden geçirildikten sonra, içinde % 20-50 oranında yağ bulunan kıvamlı kısmı. 2. Süt, yumurta ve şekerle hazırlanan ve pastacılıkta kullanılan katkı maddesi.
15521kremasteranat. Yukarı çeken, asan, asıcı.
15522krenaanat. Çentik, yarık.
15523krenatusanat. Çentikli.
15524kreozotAntiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.
15525krep yemKuzu ve buzağılara süt emme döneminde ek yem olarak verilen, soya küspesi ve mısır ağırlıklı en az % 20 ham protein içeren karma yem.
15526krep yemlemeEk yemleme.
15527krepitasyonÇıtırdama.
15528Krey çengeliDoğuma yardım sırasında, özellikle ölü yavruları tespit amacıyla kullanılan, çift çengelden oluşan, uçları sivri doğuma yardım aygıtı.
15529krezolAntiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.
15530krezol zehirlenmesiKatranla boyanmış ahır duvarlarını yalayan domuzlarda akut veya kronik seyirli, karaciğer değişimleriyle belirgin zehirlenme.
15531kribrozusanat. Elek gibi, kalbur gibi, delikli.
15532kribrumanat. Elek, kalbur.
15533krikoanat. Halka, yüzük.
15534krikoidesanat. Halka veya yüzük gibi.
15535krikoideusanat. Halkalı, yüzüklü, halka veya yüzük biçiminde olan.
15536krikoitHalka gibi, halkamsı.
15537krilDenizlerde yaşayan, balina gibi büyük deniz hayvanlarının beslenmesinde önemli yeri olan, balık beslemede alternatif yem kaynağı olarak dondurularak konserve veya taze olarak kullanılan, protein içeriği yüksek, bir santimetre boyunda bir tür karides.
15538krinisanat. Saç.
15539kriptPlasentasyonda görev yapan endometriyum yüzeyindeki villi koryalislerin içine girdiği kör kesecikler.
15540kriptaanat. Çukurcuk, folikül, çöküntü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir