Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15631kronik nüksedici işkembe şişkinliğiGeviş getirenlerde kısa zaman içinde tekrarlanarak ortaya çıkan üst gaz keseli veya fermantasyonlu seyreden işkembe genişlemesiyle belirgin timpani, kronik nüksedici rumen timpanisi, kronik timpani, timpania ruminis kronika rezidivaria.
15632kronik obstrüktif akciğer hastalığı1. İnsanlarda amfizem, kronik bronşit ve bronşiolitle belirgin sendrom, KOAH. 2. Soluğan hastalığı.
15633kronik peritonitisPeritonitis.
15634kronik pnömoniPnömoni.
15635kronik polipoid endometritisKataral endometritis sonucunda bez kanallarının parmak gibi kalınlaşması biçiminde görülen endometriyum yangısı.
15636kronik romatizmal eklem yangısıRomatizmal artritis.
15637kronik rumen asidozuKronik işkembe asidozu.
15638kronik selenyum zehirlenmesiYapısında 5-40 ppm düzeyinde selenyum içeren yem bitkilerini tüketen koyun ve diğer gelir hayvanlarında kronik biçimde gelişen, kılların dökülmesi, eklemlerin şişmesi ve tırnaklarda bozukluğun görülmesiyle seyreden zehirlenme.
15639kronik solunum sistemi hastalığıTavuklarda ve hindilerde, Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu sonucu oluşan, normal dışı solunum sesleri, öksürük ve burun akıntısıyla belirgin kronik seyirli hastalık, CRD.
15640kronik timpaniKronik nüksedici işkembe şişkinliği.
15641kronik yangıYangıya neden olan etkenin şiddetinin azalarak devam etmesi hâlinde ve de akut yangı belirtilerinin kaybolmasıyla biçimlen yangı. Bağ doku hücreleri, kılcal damarlar, çok sayıda mononükleer hücreler veya sadece bağ doku iplikleri dikkati çeker.
15642kronik yüzeysel keratitisKöpeklerde korneanın ilerleyici nitelikte, hücre infiltrasyonu, damarlaşma ve pigmentleşmeyle belirgin kronik yangısı, dejeneratif pannus, pannus keratitisi, Uberreiter sedromu.
15643kronofarmakokinetikİlacın farmakokinetiğinin gün içi ritme göre değişmesini inceleyen bilim dalı.
15644kronofarmakolojiİlaç etkisinin gün içi ritme göre değişmesini inceleyen farmakoloji alt dalı.
15645kronotrop etkiKalbin ritmik ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlayan otomatik uyarımların oluşturulması yeteneğinin değişmesi.
15646krossing overMayoz bölünme esnasında homolog kromozomlar arasında genetik materyal değişimi. Bu biçimde bir doğal rekombinasyon sağlanır.
15647kruksanat. Haç, çapraz.
15648krupöz pnömoniFibrinli akciğer yangısı.
15649krura1. Krusun çokluk biçimi. 2. Sestodlarda bağırsakların dallarına verilen ad.
15650kruralisanat. Bacakla ilgili olan
15651krusanat. Bacak, incik.
15652krus serebrianat. Beyin ayakları.
15653krusiformisanat. Haç biçiminde olan.
15654Kruskal Wallis testiİkiden fazla grup söz konusu olduğunda ve karşılaşılan grupların aynı ana kitle ortancasına sahip olup olmadıklarını test eden, tek yönlü varyans analizinin nonparametrik karşılığı.
15655krustbk. krusta.
15656krustaanat. Kabuk.
15657krustaselarKabuklular.
15658Kruzvelt-Yakobhastalığıİnsanlarda prion protein geninin farklı mutasyonlarıyla ilişkili bir prion hastalığı.
15659ksameterolKalbin ⓫-adrenerjik almaçlarını seçici biçimde etkileyen bir kısım agonist ilaç.
15660ksantilik asitKsantinin ribonükleotidi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir