Veteriner Terimleri Sözlüğü - XML
Veteriner terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
15781kur yapmaÇiftleşmeden önce gözlenen üremeyle ilgili etkinlik.
15782kurbTarsus ekleminin arka yüzü ve kalkaneusun alt kısmı dogmasal veya edinsel olarak gelişen tendojen veya osteojen şişkinlikler.
15783kurbağa karnıKurbağacık.
15784kurbağa testiKısraklarda gebelik tanısında kurbağalara muayene edilecek kısrağın kan serumundan enjekte edilerek gonadotropinlerin etkisinin ortaya çıkarılması esasına dayanan, immünolojik testler ve ultrasonografinin kullanılmasından önce yapılan biyolojik yolla gebe
15785kurbağacık1. Ağız tabanındaki tükürük kanalının seröz veya kalın ve yapışkan içerik nedeniyle kistik genişlemesi, kurbağa karnı, ranula, salya kisti, pityalosel. 2. hlk. Hayvan vücudunun tüysüz bölgelerinde ortaya çıkan yumuşak ve küçük şişlikler.
15786kurdeşenİmmünolojik olarak genellikle tip 1, ancak bazen tip 3 aşırı duyarlılık sonucu dermisin üst bölümlerinin geçici, iyi sınırlı, ödemli ve çoğunlukla kaşıntılı, 1-3 cm çapında deri şişkinlikleriyle belirgin, akut veya kronik damar reaksiyonu, ısı kabarıklığı
15787Kuri sığırıKamerun, Çad, Nijer ve Nijerya’nın birleştiği Çad gölü sahillerinden köken alan, bir Afrika sığırına göre uzun, güçlü ve kemikli, tırnakları büyük ve tırnak arası geniş ve ayrık, genellikle beyaz renkli, armut şeklinde kocaman ve şişkin boynuzlarıyla dikk
15788kursakanat. Kanatlılarda yemek borusunun genişleyerek meydana getirdiği, yemlerin bekletilerek yumuşadığı ve sindirim için önemli bir depo organı, ingluvyes.
15789Kursteiner kistiParatiroit kisti.
15790kurşunFazla tüketildiğinde zehirli etki yapan ağır bir metal.
15791kurşun zehirlenmesiKurşun veya kurşun tuzlarının vücuda alınması sonucu, sinir, sindirim ve hematopoyetik sistemdeki patolojik değişimlerle belirgin, sığır ve köpeklerde akut diğer türlerin çoğunda ise kronik seyirli zehirlenme, plumbizm.
15792kurt baklasıAcı bakla.
15793kurt örümceğiLycosidae ailesinde bulunan örümcekler.
15794Kurt spitzköpeğiHollanda tekne köpeği
15795kurtarma yoluBelirli bir yıkım yolundaki ara ürünlerden yeniden bir biyomolekülün üretimi.
15796KurthiaTürleri, özellikle et ve et ürünlerinde bozulmaya neden olan, Gram pozitif, sporsuz, çoğu hareketli ancak bazı türleri hareketsiz, mutlak aerob, çubuk biçiminde, paralel zincir oluşturan bakteri cinsi.
15797kuru bira mayasıBira üretiminde yan ürün olarak elde edilen, Saccharomyces'in kurutulmasıyla elde edilen, fermantasyon yeteneği olmayan ve en az % 35 ham protein içeren bir maya.
15798kuru bombajDaha çok mesentericus-substilis grubu bakteriler tarafından oluşturulan, et içeriği sıvılaşmayıp anormal koku, anormal lezzet ve çok az miktarda gazla kendini belli eden bakteriyel bombaj biçimi.
15799kuru dönemSüt ineklerinde, gebeliğin yaklaşık 7. ayında sağıma son verilmesinden doğumla başlayan diğer laktasyona kadar devam eden 45-60 günlük dönem.
15800kuru dönem beslemesiMemeli hayvanları metabolik hastalıklardan korumak, sağlıklı, yaşama gücü yüksek buzağı elde etmek, doğumdan sonra daha fazla süt verimini sağlamak için, gebeliğin son iki ayında sağımın durdurulmasıyla birlikte yapılan özel besleme programı, süt ineği ha
15801kuru dönem tedavisiKuruya çıkarılan ineklerin dört memesine tedavi veya kuru dönem süresince enfeksiyondan korumak amacıyla depo etkili antibiyotiklerin verilmesi.
15802kuru elma pektin posasıElma ürünlerinden pektin ayrıldıktan sonra elde edilen bozulmamış kalıntının kurutulmuş biçimi.
15803kuru elma posasıElmanın öz suyunun ayrılmasından sonra elde edilen bozulmamış kalıntısının kurutulmuş biçimi.
15804kuru ezmeTane yemlerin çelik silindirler arasından geçirilerek ezilmesiyle elde edilen yem.
15805kuru giciğihlk. Psoroptik uyuz.
15806kuru göz sendromuKeratokonjuktivitis sikka.
15807kuru gözlerKeratokonjuktivitis sikka.
15808kuru harharaBronşlar içinde kuru eksudat toplanması, bronş çeperlerinin kalınlaşması vb. nedenlerle bronş boşluklarının yer yer daralması ve genişlemesi veya yüzeyinin pürüzlü bir hâl almasından ileri gelen, akciğerlerin dinlenmesinde işitilen kapı gıcırtısı, güverci
15809kuru hava sterilizatörüSterilizatör.
15810kuru kaba yemlerDoğal veya yapay olarak kurutulup su oranı % 15'in altına düşürülmüş, hacimli, ham selülozca zengin, hazmolma dereceleri ve besleme değerleri düşük olan kuru ot, saman, mısır sapı, çiğit kapçığı, yulaf kavuzu gibi yemler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir