Milli Parklar
Türkiye' deki Milli parklar ve özellikleri.


IDPark AdıBölge MüdürlüğüİlİlçeKapladığı Alanİlan TarihiEnlemBoylamYükseklikAktivitelerAçıklama
1Ağrı Dağı Milli Parkı13.Bölge (Erzurum)Ağrı, IğdırDoğubeyazıt, Merkez, Aralık, Karakoyunlu88.014 Ha.17.11.200439°42'08.81''K44°17'56.14''D5137 m.Dağcılık, Dağ Ekoturizmi, Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık..Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ağrı İli sınırları içinde yer almaktadır. 2004 yılındailan edilmiştir. Yüz ölçümü 88.014 hektardır. AğrıDağı 5.137 m. olan rakımı ile Türkiye'nin en yüksekdağı olma unvanını taşımaktadır. Nuh PeygamberinGemisi ve Nuh Tufanı nedeniyle Ağrı Dağını dünyadabilmeyen yoktur. Dağda büyük bir göktaşı çukuruvardır. Dünyanın her yanından dağcıların geldiği AğrıDağı flora ve fauna açılarından da ilginç özelliklergöstermektedir.
2Aladağlar Milli Parkı7.Bölge (Adana)Kayseri, Niğde, AdanaÇamardı, Aladağ, Yahyalı55.065 Ha.21.04.199537°49'22.63'' K35°10'15.15'' D3500 m.Peyzaj güzelliği, Şelaleler, Doğa yürüyüşü, Yürüyüş parkurları, Dağcılık, Tırmanma doğrultuları, Kamping, Sportif olta balıkçılığı,Akdeniz Bölgesi’nde, Niğde, Kayseri,Adana illeri sınırları içinde yeralmaktadır. 1995 yılında ilan edilmişltir.Yüz ölçümü 55.064 hektardır. Toros sıradağlarının en yüksek zirvelerine sahip olan Aladağlar jeolojik olarak daülkemizin en ilginç yerlerinden biridir. BuzulGölleri ve Kapuzbaşlı şelaleleri görülmeyedeğer yerlerdir. Milli parkın düşlük rakımlı kesimlerindekızılçam, karaçam ve göknar topluluklarıbulunmaktadır. Ağaç sınırının üzerindeise kayalar arasında yetişen otsu bitkilerin çoğugösterişli çiçeklere sahiptir.Gece gündüz ısı farkının 30 dereceyi aştığı bualanlarda böylesine güzelliklerle karşılaşmakgerçekten şaşırtıcıdır. Milli parkta yaban keçisi,yaban domuzu, kurt, çakal sansar gibi memeliler,yırtıcı ve ötücü kuşlar yaşamaktadır. Aladağlaryurt içinden ve dışından, dağcıların ülkemizdeen çok rağbet ettikleri bir yerdir.
3Altınbeşik Mağarası Milli Parkı6.Bölge (Burdur)Antalyaİbradı, Ürünlü1.147 Ha.31.08.199437°02'14.71''K31°37'59.99''D400 m.Jeolojik ve Jeomorfolojik oluşumlar, Fotoğrafçılık..AkdenizBölgesi’nde Antalya ili sınırları içinde yeralmaktadır. Orta Toroslar’ın karstikyapısı içinde üç katlı bir mağara sistemidir. Üstkatında sarkıt ve dikitler bulunmaktadır.Mağaranın girişinden itibaren ilk 200 metremağaranın alt seviyesini oluşturur ve burasıdevamlı su altındadır. Alt ve orta seviyelerde isebir yeraltı akarsuyunun olduğu, bu bölgede kurakmevsim olan güz mevsiminde girildiği zamananlaşılmaktadır.
4Altındere Vadisi Milli Parkı12.Bölge (Rize)TrabzonMaçka4.468 Ha.09.09.198740°42'31.62''K39°38'55.18''D1300 m.Kültürel değerler, Sümela Manastırı, doğa yürüyüşü, tabii bitki toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, fotoğrafçılık..DoğuKaradeniz Bölgesi’nde Trabzon ili sınırları içinde yeralır. 1987 yılında ilan edilmiştir.Yüz ölçümü 4.468hektardır. Sümela Manastırı, Altındere Vadisi ve buvadinin jeomorfolojik yapısı ile flora ve faunası milliparkın kaynak değerini oluşturmaktadır. Manastır,vadinin batı yamacında, 1.300 metre yükseklikte, M.S. 4.yüzyılda kurulmuştur. Hristiyanlığın çevredeyayılmasında etkili olmuştur. Duvarları dik ve derinbir vadi içinden akan Altındere, Doğu KaradenizBölgesi otsu ve odunsu florasına ait örnekler sergilemektedir.
5Başkomutan Tarihi Milli Parkı5.Bölge (Afyonkarahisar)Afyonkarahisar, Kütahya, UşakMerkez, Sinanpaşa, Sandıklı, Dumlupınar, Altıntaş, Banaz40.948 Ha.08.11.198138°47'39.35''K30°23'04.17''D1000 m.Ziyaret (Kültürel Değerler, Tarih ve Milli Mücadele, Kahramanlık, Anıtlar..)İç Batı Anadolu'da Afyon, Kütahya, Uşakilleri sınırları içindedir. 1981 yılında ilanedilmiştir.Yüz ölçümü 40.948 hektardır.Türk Kurtuluş Savaşında 26 Ağustos1922'de başlayan Büyük Taarruz'un 30Ağustosta zaferle taçlandırılmasıylasonuçlanan harekatın geçtiği alanları kapsayanmilli parkta, Kurtuluş Savaşımızaait tarihi yerler, anıtlar ve şehitliklerbulunmaktadır. Milli park özellikle otsuflorasıyla da ilgi çekmekte, endemik türlerbarındırmaktadır.
6Beydağları Sahil Milli Parkı6.Bölge (Burdur)AntalyaKemer, Kumluca31.018 Ha.16.03.197236°35'42.56''K30°30'32.86''D700 m.Arkeolojik kalıntılar, Zengin Bitki Örtüsü, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Manzara, Fotoğrafçılık..AkdenizBölgesi’nin Antalya ili sınırları içinde yer almaktadır.1972 yılında ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 31.018 hektardır. Batı Torosları oluşturan genç Beydağları anakaya itibariyle başlıca serpantin ve kalkerden oluşmaktadır. Kıyı bölgelerde kızılçam olan orman örtüsü, yükseldikçeyerini karaçam ve sedire bırakmaktadır. Millipark otsu flora yönünden zengindir. Bine yakın bitkitüründen yirmi beş tanesi parka özgü endemik türdür. Ayı, kurt tilki, yaban keçisi, vaşak sincap oklu kirpi gibi karamemelilerinin yanında kıyılarda nadir de olsa Akdenizfokuna rastlanmaktadır. Deniz kaplumbağalarınınyumurta bıraktığı Çıralı Sahilleri özel korumaaltındadır. Antik Likya bölgesinde yer alan milli parktaÇıralı'da Likya'nın sönmeyen ateşi Yanartaş bulunmaktadır.
7Beyşehir Gölü Milli Parkı8.Bölge (Konya)KonyaBeyşehir, Hüyük86.855 Ha.11.011.99337°41'45.12''K31°42'50.32''D1100 m.Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, Kuş Gözlem, Sportif Olta Balıkçılığı (Tarihi kalıntılar, jeomorfolojik oluşumlar, tabii bitki ve zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler..)İç AnadoluBölgesi’nde, Konya ili sınırları dahilindedir.1993 yılında ilan edilmiştir.Yüz ölçümü86.855 hektardır. Beyşehir Gölü yüzölçümü bakımından Van ve Tuz Gölündensonra üçüncü büyük gölümüz olmakla birlikte, tatlı sugöllerimiz içinde en büyük olanıdır. Doğu kıyılarıboyunca uzanan ve üç bin metreye yaklaşan doruklarıile Dedegöl Dağları, batıdan bakıldığında göle ayrı birgüzellik vermektedir. Göl suları turkuvaz mavisi olupiçindeki adalarla ve çevresindeki dağlarla, onu ülkemizinen güzel göllerinden biri haline getirmektedir. Göldetatlısu levreği, sazan, sarıbalık ve çiçekbalığı yaşamaktadır. Adalarda ve sığ kıyılarda pelikan, dalgıç, balıkçılve yaban ördekleri kuluçka yapmakta, göçler sırasındaçeşitli türden su kuşları sürüler halinde göle uğramaktadır.
8Boğazköy - Alacahöyük Milli Parkı11.Bölge (Samsun)ÇorumBoğazkale2.600 Ha.21.09.198840°14'03.98''K34°41'44.02''D1050 m.Ziyaret, Doğa Yürüyüşü (Arkeolojik kalıntılar - Hititlerin Merkezi )İç AnadoluBölgesi’nde, Çorum ili sınırları içindedir. 1988yılında ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 2.600 hektardır.Milli parkta Anadolu'nun en eski uygarlıklarından olanHitit'lere başkentlik yapmış Hattuşaş (Boğazköy) veçevresindeki çeşitli tarihi eserler bulunmaktadır. Şehirsurları, Aslanlı Kapı, Yer kapı ve Yazılıkaya bunlarınbaşlıca örnekleridir. Hititler zamanında ormanlarlakaplı olduğu anlaşılan bu bölgenin, şimdi tamamenantropojen bir step görünümümde olması ibret vericidir.
9Dilek Yarımadası - Büyük Mendere Deltası Milli Parkı4.Bölge (Manisa)AydınKuşadası27.598 Ha.19.05.196637°40'08.14''K27°09'42.32''D500 m.Fotoğrafçılık, Akdeniz’in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme..Parkımız Ege Bölgesi, Aydın ili sınırları içinde yer alır.Dilek Yarımadası 1966 yılında, Büyük MenderesDeltası 1994 yılında ilan edilmiştir. Yarımada10.985, delta 16.613 hektar olmak üzere toplam27.598 hektarlık bir yüz ölçümüne sahiptir. Yarımadaülkemizde maki florasının en iyi örneklerine sahipolduğu gibi, kuzey bakılarında Karadeniz florasına aittürleri de barındırmaktadır. Delta ise Ege Bölgesi’ndegöçmen kuşlar için en önemli yaşama alanlarındanbiridir. Delta aynı zamanda deniz balıklarının yumurtabırakma sahasıdır. Yarımada, yaz mevsiminde yörehalkının denizden yararlandığı bir merkez halinegelmektedir.
10Gala Gölü Milli Parkı3.Bölge (Çanakkale)Edirneİpsala, Enez6.087Ha.05.03.200540°46'06.79''K26°11'07.63''D15 m.Sulak Saha, Göl ve Orman Ekosistemi, Nesli tehlike Altındaki kuş Türleri..Marmara bölgesinde, Edirne ili, Enez ve İpsala ilçesi sınırları içerisinde yer alan Pamuklu ve Küçük gala göllerini kapsayan 2369 Ha’lık alan 1991 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmiş olup 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’ nun 3. maddesi gereğince 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile sınırları genişletilerek 6.087 Ha’a çıkartılarak Milli Park olarak ilan edilmiştir. Parkımız sulak saha, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini barındırmaktadır.
11Göreme Tarihi Milli Parkı8.Bölge (Konya)NevşehirMerkez, Avanos, Ürgüp9.614 Ha.25.11.198638°38'53.66''K34°49'53.66''D1000 m.Tarihi eski yerleşimler (kiliseler, şapeller, ve peri bacaları) jeomorfolojik oluşumlar, dinlenme ve eğlenme..İç AnadoluBölgesi’nde, Nevşehir ili sınırları içindeyer almaktadır. 1986 yılında ilan edilmiştir.Yüzölçümü 9.614 hektardır. Erciyes veHasan Dağı volkanizmalarının lav vetüflerinin yağışlar ve rüzgarlarla aşınmasısonucu dünyada eşi bulunmayan jeomorfolojikyapılar oluşmuş, bu yapılar ve çevresi tarihboyunca çeşitli uygarlıklar tarafından yerleşim vetarım amaçlı kullanılmıştır. Kapadokya olarak daadlandırılan bu bölge, geçmişiyle olduğu kadar halenvar olan yaşamı ile de ilgi çekicidir. Türkiye'nin pekçok yerinde olduğu gibi, burada da tarihi ve kültüreldeğerler kadar, doğal değerler de ilgi çekicidir vebölge her mevsim yerli ve yabancı turistler tarafındanziyaret edilmektedir. Dünya ölçeğinde yapılacak birmilli park sıralamasında ilk ona girecek değerde biralandır.
12Hattila Vadisi Milli Parkı12.Bölge (Rize)ArtvinMerkez16.944 Ha.31.08.199441°10'0.054.66''K41°44'11.19''D500 m.Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık, Zengin Bitki Örtüsü, Jeolojik, jeomorfolojik oluşumlar ve yaban hayatı zenginliği, ekoturizm..Doğu KaradenizBölgesi’nde, Artvin ili sınırları içinde yer almaktadır.1994 yılında ilan edilmiştir.Yüz ölçümü 16.944 hektardır. V tipi, dar tabanlı derin karakterdeki HatilaVadisi jeomorfolojik yapısı ile olduğu kadar, Botaniközellikleri ile de ortaya çıkmaktadır. Bu karakteri ileülkemizde nadir görülen bir doğa sergilemektedir.Karadeniz Bölgesinde bulunmasına karşın, AkdenizBölgesi bitki türlerini de içeren vadi ayı, tilki, yabankeçisi, sansar, porsuk gibi memelileri, ötücü ve yırtıcıkuşları ve ünlü Hopa Engereği’ni barındırmaktadır.
13Honaz Dağı Milli Parkı5.Bölge (Afyonkarahisar)DenizliMerkez, Honaz9.429 Ha.21.04.199837°41'04.95''K29°16'53.17''D2250 m.Arkeolojik kalıntılar, Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumlar, Endemiklerce Zengin Bitki Örtüsü, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık..Ege Bölgesi’nde,Denizli ili sınırları içinde yer almaktadır.1995yılında ilan edilmiştir, 1998 de sınır değişikliğiyapılmıştır. Yüz ölçümü 9.429 hektardır. 2.528metrelik zirvesi ile Ege Bölgesinin en yükseknoktası olan Honaz Dağı jeolojik yapısındaperiglasiyel formasyonlar göstermektedir.Çevresinden oldukça dik bir şekilde yükselendağ oldukça gür bir bitki örtüsüne sahiptir.Kızılçam, karaçam ve ardıç başlıca ağaç türleridir.Otsu flora içinde endemik türler bulunmaktadır. Yaban keçisi, yabandomuzu, tavşan,tilki, porsuk, kirpi alanda görülen memelilerdir.Milli parkta ötücü ve yırtıcı kuşlarla birlikte keklikde bulunmaktadır.
14İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı1.Bölge (İstanbul)KırklareliDemirköy3.155 Ha.13.11.200741°49'10.18''K27°57'14.13''D15 m.Kuş gözlem, Fotoğrafçılık, Deniz ve kıyı ekosistemi, kumul, lagünler, alüvyal subasar orman, mevsimsel bataklık, turbalık, çayır ekosistemleri3155 hektarlık Milli park alanı, İğneada beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İğneada, Marmara Bölgesi ,Kırklareli İli Demirköy İlçesine bağlı, Bulgaristan ile sınırı olan bir sahil kasabasıdır. Demirköy’e 25 km uzaklıktadır. Yıldız (Istranca) Dağlarından Karadeniz sahillerine doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması sonucunda milli parktaki longoz ormanları oluşmuştur.
15Ilgaz Dağı Milli Parkı10.Bölge (Sinop)Kastamonu, ÇankırıMerkez, Ilgaz1.118 Ha.02.06.197641°01'26.03''K33°45'23.56''D1700 m.Zengin Bitki Örtüsü, Dağ ve Kar Sporları, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık..BatıKaradeniz Bölgesi’nde,Çankırı ve Kastamonu illerisınırları içinde yer almaktadır. 1976 yılında ilan edilmiştir.Yüz ölçümü 1.118 hektardır. İğneyapraklı ağaçların hâkim olduğu birorman örtüsüne sahiptir. Karaçam,sarıçam ve göknar yaygın ağaç türleridir.Açık alanlarda ardıçlar da görülmektedir.Az sayıda olmakla birlikte ayı, kurt tilki,geyik, karaca ve yabandomuzugörülmektedir. Alan, giderek gelişen birkış sporları merkezi halini almaktadır.
16Kaçkar Dağları Milli Parkı12.Bölge (Rize)Rize, ArtvinÇamlıhemşin, Yusufeli52.970 Ha.31.08.199440°51'40.15''K41°06'04.04''D2800 m.Doğa Fotoğrafçılığı, Ekoturizm, İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, bitki ve yaban hayatı zenginliği, geleneksel yaylacılık..Parkımız Doğu KaradenizBölgesi’nde Rize ili sınırları içindedir. 1994 yılında ilanedilmiştir.Yüz ölçümü 52.970 hektardır. Dört bin metreyeyaklaşan zirvesi ile Karadeniz bölgesinin en yüksekdağlarıdır. Ülkenin aynı zamanda en bol yağışlı kesimindeolması milli parkın orman, alpin çayır ve ormanaltı florasını olağanüstü zenginleştirdiği gibi, akarsularyönünden de benzersiz kılmakta Fırtına deresi, Hemşinderesi gibi aslında bir ırmak büyüklüğündeki akarsularmilli parkı çevrelemektedir. Flora zenginliği ile uyumluolarak milli parkta normal popülasyonlarda ayı, kurt,çakal, tilki, karaca, yaban domuzu, sansar, tavşan,kakım, gelincik gibi memeliler, yırtıcı ve ötücü kuşlar,yaban horozu bulunmakta, Fırtına Deresi’nde DenizAlası yaşamaktadır.
17Karagöl-Sahara Milli Parkı12.Bölge (Rize)ArtvinŞavşat3.251 Ha.31.08.199441°13'48.26''K42°26'39.38''D1800 m.Piknik, Fotoğrafçılık, Doğa Yürüyüşü, Hidrografik yapı ve vejetasyon zenginliği, geleneksel yaylacılık..DoğuKaradeniz Bölgesi’nde, Artvin ilisınırları içinde yer almaktadır.1994 yılında ilan edilmiştir. Yüzölçümü 3.251 hektardır. Milliparkın Karagöl bölümü ormanları, çayırları vegölü ile ünlü olup yaz aylarında yöre halkınınrekreasyon alanı haline gelmektedir. Saharabölümü ise geleneksel yayla faaliyetlerininyaşatıldığı yerdir. Doğa ve geleneksel kültürün içiçe olduğu Karagöl-Sahara Milli Parkı ladin göknarormanları, jeolojik yapısı ve faunası ile dedikkat çekmektedir.
18Karatepe Aslantaş Milli Parkı7.Bölge (Adana)OsmaniyeKadirli, Düziçi4.145 Ha.29.05.195837°18'29.04''K36°15'01.10''D175 m.Arkeolojik kalıntılar, Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve eğlenme..Akdeniz Bölgesi’nde, Osmaniye ili sınırları içindedir. 1958 yılında ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 4.145 hektardır. Geç Hititdöneminin ( M.Ö. 8. Yüzyıl) önemli yerleşimlerininve kalesinin bulunduğu bir alandır. Roma ve Bizansdönemlerinde de yerleşmeler olmuştur. Milli parktabu dönemlere ait eserler bulunmaktadır. CeyhanIrmağı’nın içinden geçtiği bu alanda kızılçam ormanları,meşelikler ve makilikler yer almakta, AkdenizBölgesi’ne özgü flora ve fauna türleri yaşamaktadır.
19Kazdağı Milli Parkı3.Bölge (Çanakkale)BalıkesirEdremit20.935Ha.17.04.199439°40'25.00''K26°55'34.55''D1000 m.Zengin Bitki Örtüsü ve Fauna, Biyolojik Çeşitlilik, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Fotoğrafçılık..Marmara ve Ege Bölgeleri geçişzonunda, Balıkesir ili sınırları içinde yer alır. 1994yılında ilan edilmiştir.Yüz ölçümü 20.935 hektardır.Antik çağlarda İda dağı olarak bilinen Kaz Dağı, BigaYarımadasının en yüksek dağıdır. Başta KazdağıGöknarı olarak tanınan endemik ağaç türü olmak üzere,zengin bir bitki örtüsüne sahip olan milli park, memeliler,kuşlar ve sürüngenler açısından da çeşitlilik göstermektedir.Dağda, kuzey güney doğrultusunda derin vadilerve kanyonlar deniz etkisinin içerilere taşınmasını sağlarlar.Milli park özellikle ilkbahar ve yaz aylarındaziyaretçi akınına uğramaktadır.
20Kızıldağ Milli Parkı6.Bölge (Burdur)IspartaYenişarbademli, Şarkikarağaç, Aksu55.106 Ha.09.05.196938°33'01.06''K27°26'49.11''D1300 m.Zengin Bitki Örtüsü, Jeolojik yapı, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık..Akdeniz Bölgesi’nde, Isparta ili sınırları içindedir.1969 yılında ilan edilmiştir. Yüzölçümü 55.106 hektardır. Jeolojik olarak karstik bir yapıya sahip olan milli parkta, ünlü Pınar Gözü Mağarasıbulunmaktadır. Sedirleri ile tanınan milli parkta karaçam, ardıç, meşe toplulukları ile bozuk maki formasyonlarına da rastlanmaktadır. Beyşehir Gölü’nde su kuşları toplulukları kaydedilirken, iç kesimlerde ötücü kuşlar,keklikler ve yırtıcı kuşlar görülmektedir. Milli parkta kurt, tilki, yaban domuzu, sansar, tavşan gibi memelilererastlanmaktadır. Milli parka daha çok rekreasyon ve sağlık amaçlı ziyaretçi gelmektedir.
21Kovada Gölü Milli Parkı6.Bölge (Burdur)IspartaEğirdir, Sütçüler6.551 Ha.03.11.197037°37'09.79''K30°52'14.74''D900 m.Zengin Bitki Örtüsü, Göller, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Olta Balıkçılığı, Fotoğrafçılık, Manzara..Akdeniz Bölgesi’nin Isparta ili sınırları içindedir. 1970 yılında ilan edilmiştir.Yüz ölçümü 6.551 hektardır. Eğirdir Gölü’nün güneye devamı olan Kovada Gölü, aradakidar bölgenin alüvyonlarla dolması sonucu ayrı bir göl halini almıştır. Jeolojik olarak karstik tektonikbir polye olan göl, Eğirdir ve Beyşehir Göllerinde olduğu gibi turkuvaz mavisi sularıylabilinir. Kızılçam, endemik bir ağaç türü olan Kasnak meşesi (Quercus vulcanica) ve çınar, milliparkın başlıca ağaç türleridir. Otsu flora bakımından da zengin olan milli park, sazan, tatlı su levreği ve ıstakozusucul fauna türleri ile tilki, sansar, yaban domuzu, tavşan, sincap, kirpi gibi memeli hayvan türlerine ve ötücükuşlara sahiptir. Çevre halkının rekreasyon için yararlandığı milli park, peyzaj değerleri bakımından dikkat çekmektedir.
22Köprülü Kanyon Milli Parkı6.Bölge (Burdur)AntalyaManavgat, Serik35.719 Ha.12.12.197337°11'30.91''K31°10'51.22''D200 m.Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, Rafting, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık..Akdeniz Bölgesi’ndeAntalya ili sınırları içindedir.1973 yılında ilanedilmiştir. Yüz ölçümü 35.719 hektardır. Milli parkınkaynak değerini oluşturan Köprü Çayının BolasanKöyü ile Beşkonak arasında meydana getirdiği yarmavadi 14 km. uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvar yüksekliği ile Türkiye'nin en uzun kanyonlarından biridir.Milli parkta kızılçam ve makilik alanlar yaygın olmaklabirlikte 400 hektarlık saf Akdeniz serisi ormanı benzersizbir botanik özelliktir. Alabalıkları ile ünlüKöprüçay, aynı zamanda ülkemizin en popüler raftingalanıdır. Milli parkın yukarı bölgesinde antik Selgeşehri kalıntıları bulunmaktadır.
23Kuş Cenneti Milli Parkı3.Bölge (Çanakkale)BalıkesirBandırma, Manyas17.058 Ha.27.07.195940°13'55.02''K28°02'24.15''D20 m.Doğa Fotoğrafçılığı, Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlem..Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir ili sınırları içindedir. 1959yılında ilan edilmiştir. Orman rejiminde olmadığı için önce Bakanlar Kurulu Kararı ileorman rejimine alınmış, bilahare milli park statüsü verilmiştir. Yüz ölçümü 17.058 hektardır. Anadolu'dan Avrupa'ya geçen kuş göç yolu üzerindebulunan Kuşcenneti, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşanbinlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırmaktadır.Kuşcenneti Milli Parkı, Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyandoğal alanlara verilen “Avrupa Diploması”nın en üst kategorisi olan A sınıfı Diplomayla 1976 yılında ödüllendirilmiştir.
24Küre Dağları Milli Parkı10.Bölge (Sinop)Kastamonu, BartınPınarbaşı, Cide, Şenpazar, Merkez, Ulus37.753 Ha.07.07.200041°40'03.90''K33°08'29.20''D500 m.Doğal yaşlı orman, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel yapı ve arkeolojik kalıntılar..Batı KaradenizBölgesi’nde Kastamonu ve Bartın illeri sınırları içindeyer almaktadır. Milli parkın kaynakdeğerlerini Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası gibijeolojik oluşumlar, Ilıca Şelalesi gibi doğal güzelliklerve zengin bir flora ve fauna ile otantik, folklorik kültürzenginlikleri oluşturmaktadır. Milli park ülkemizindoğal değerlerinin fazla tahrip görmediği alanlardanbiridir. İyi bir orman örtüsü ve otsu floraya sahiptir.Ayı, kurt, çakal, yaban domuzu, geyik, karaca, sansarsincap gibi memeliler ve ötücü kuşlar milli parkınfauna değerlerini oluşturmaktadır.
25Marmaris Milli Parkı4.Bölge (Manisa)MuğlaMarmaris, Köyceğiz29.206 Ha.08.03.199636°50'44.83''K28°17'52.74''D200 m.Doğa Fotoğrafçılığı, Ekoturizm, Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna zenginliği...Akdeniz, Ege bölgelerigeçiş zonunda, Muğla ili sınırları içinde yeralmaktadır. 1996 yılında ilan edilmiştir. Yüzölçümü 29.206 hektardır. Milli parkta tabansuyu yüksek olan düzlüklerde sığla ağacı topluluklarıbulunmaktadır. Alandaki yaygın ağaçtürü ise kızılçamdır. Suyun bol olduğu yerlerdeçınarlar bulunmakta, güney bakılarda meşelererastlanmaktadır. Dere yataklarında zakkumlarpembe çiçekleriyle yaz boyunca peyzaja renkkatmaktadırlar. Milli parkta yaban keçisi, yabandomuzu, sansar, tavşan, sincap kirpi gibimemeli hayvanlarla, ötücü kuşlar ve sürüngenleryaşamaktadır.
26Munzur Vadisi Milli Parkı15.Bölge (Malatya)TunceliMerkez, Ovacık42.674 Ha.21.12.197139°29'53.53''K39°34'43.03''D2500 m.Jeolojik yapı, Zengin Bitki Örtüsü ve fauna, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Fotoğrafçılık..DoğuAnadolu Bölgesi’nin Tunceli ili sınırlarıiçinde yer almaktadır. 1971 yılında ilanedilmiştir.Yüz ölçümü 42.674 hektardır.Munzur Dağlarında, Ovacık ilçesi yakınlarından büyükgözeler halinde doğan Munzur Suyu, Fırat Nehrinekarışmaktadır. Munzur Suyunun iki kenarı, Ovacıkkesiminde Türkiye'de doğal yayılışı çok küçülmüş olanhuş ağaçlarıyla kaplıdır. Doğudan gelen MercanSuyunu da alan Munzur Suyu, Tunceli il Merkezinekadar olan kesiminde ünlü alabalıklarını barındırır.Meşe ağaçlarının hakim olduğu milli park, ayı, kurt,tilki, yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi,susamuru, ile urkeklik gibi kuşları barındırmaktadır.
27Nemrut Dağı Milli Parkı15.Bölge (Malatya)Adıyaman, MalatyaKahta, Pötürge13.827 Ha.07.12.198837°58'49.35''K38°44'28.54''D2100 m.Tarihi Açık Hava Müzesi, Manzara, Doğa yürüyüşü, Ekoturizm, Fotoğrafçılık..Doğu AnadoluBölgesi’nde, Adıyaman ili sınırları içindedir. 1988yılında ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 13.827 hektardır.Milli parkın kaynak değeri eski çağlarda“Kommagene” olarak bilinen, bu alanda bulunanarkeolojik kalıntılardır. Antiochos tümülüsü veburadaki dev heykeller, Eskikale, Yenikale, KarakuşTepe ve Cendere Köprüsü milli park içinde kalankültürel değerlerdir..
28Nenehatun Tarihi Milli Parkı13.Bölge (Erzurum)ErzurumMerkez387 Ha.06.06.200939°54'48.33''K41°18'31.09''D2000 m.Ziyaret (Aziziye tabyası, tarih, kahramanlık, milli mücadele)Tarihimize 93 Harbi olarak geçen 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşında şehrin korunmasında etkin rol üstlenen Mecidiye ve Aziziye tabyaları, Rusların kente daha fazla ilerlemesini engellemiştir. Erzurum’u ele geçirmek isteyen Ruslar Ermenilerin de yardımıyla Aziziye Tabyalarına saldırıp, nöbetçileri şehit ederler. Bu haber üzerine Erzurum halkı o zaman henüz 20 yaşında olan Nene Hatun’un önderliğinde kadın-erkek ellerine ne geçirdiyseler Aziziye Tabyasına koşarak büyük bir mücadele sonucunda tabyaları geri alırlar. Aziziye Tabyasında gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe yazdıran Kahraman Türk Kadını Nene Hatun bir cesaret sembolü olarak tanınmış ve anılmıştır. Ömrünün son demlerini "Üçüncü Ordu'nun Annesi" olarak geçiren ve 1955 yılında "Yılın Annesi" seçildikten sonra 22 Mayıs 1955 günü Erzurum'da vefat eden Nene Hatun, Aziziye Anıtının yanına defnedilmiştir.
29Saklıkent Milli Parkı4.Bölge (Manisa)Muğla, AntalyaFethiye1.643 Ha.06.06.199636°28'07.62''K29°24'12.31''D300 m.Zengin Bitki Örtüsü ve fauna, Hidrolojik yapı, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Olta Balıkçılığı, Fotoğrafçılık..Akdeniz Bölgesi’nde,Antalya ve Muğla illeri sınırları içinde yeralmaktadır. Milli parkın kaynakdeğerini Saklıkent Kanyonu oluşturmaktadır.Eşen Çayının bir kolu üzerindeki kanyon jeomorfolojikolarak ilginç özellikler sergilemektedir.Milli parkın alt seviyelerinde kızılçamtoplulukları görülürken daha yukarılardakaraçam ve sedir toplulukları görülmektedir.Dumanlıdağ çevresinde anıt ağaç niteliğindesedirler bulunmaktadır. Aktar Yaylasında iseendemik geofitler ve siklamenler bulunmaktadır.
30Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı13.Bölge (Erzurum)Kars, ErzurumSarıkamış, Selim, Şenkaya22.519 Ha.19.10.200440°18'07.27''K42°36'52.04''D2300 m.Tarih, Sarıçam Yayılışı, Yaban hayatı ZenginliğiDoğuAnadolu Bölgesi’nde Kars ve Erzurum illeri sınırlarıiçinde yer almaktadır. 2004 yılında ilan edilmiştir.Yüz ölçümü 22.519 hektardır. Doksan bin askerimizindonarak şehit olduğu 1914 yılına ait anılar MilliParkın tarihi özelliğini teşkil etmektedir. Sarıkamışyöresi sarıçam ağacının yurdumuzda yayılış gösterdiğien yüksek alan olmaktadır. Bu yörenin sarıçamormanları yaban hayatı türleri açısından da zengindir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir