Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
7201 laf taşımakdedikodu ederek laf götürüp getirmek.
7202 laf yakıştırmakkonuşma sırasında yerinde söz söylemek, gerekeni ifade etmek.
7203 laf yapmakdedikodu yapmak.
7204 laf yetiştirmekbirinin söylediklerine olur olmaz karşılık vermek, çene yarıştırmaya kalkmak. Örn: “Evin hanımı sokaktan geçene laf yetiştirmek için vakit yitirmemeli.” -S. İleri.
7205 laf yok!“mükemmel, çok güzel, kusursuz, eleştirilecek bir tarafı yok” anlamında kullanılan bir söz.
7206 lafa boğmakbir konu üzerinde konuşulurken ilgisiz, gereksiz ve anlamsız bir biçimde söz edip asıl konuyu değiştirmek, unutturmak, karıştırmak.
7207 lafa dalmakuzun süren bir sohbette bulunmak, çok konuşmak. Örn: “Kız Binnaz, kapının önünde kiminle lafa daldın yine?” -N. Cumalı.
7208 lafa karışmakbiri veya birileri konuşurken bir başkası konuşmak, konuşmaya katılmak. Örn: “Müsteşar bile sözüne itiraz edemiyor diye lafa karışıyor.” -H. Taner.
7209 lafa tutmakyersiz, zamansız ve sürekli konuşarak meşgul etmek, oyalamak.
7210 lafı ağzına tıkamakbirinin rahatça konuşmasını engelleyip susturmak, söylemesine imkân tanımamak.
7211 lafı ağzında bırakmakbirinin konuşmasını kesmek, sözlerini bitirmesine fırsat vermemek.
7212 lafı ağzında gevelemeksöylemek isteğini söyleyememek.
7213 lafı ağzında kalmaksözü ağzında kalmak.
7214 lafı bağlamakbir konu üzerinde son sözü söylemek.
7215 lafı değiştirmekbaşka konuyu dile getirmek, başka bir şeyden söz etmek. Örn: “Bu meslekte neler gördük biz diye yuvarlayarak lafı değiştiriyorum.” -A. Ümit.
7216 lafı dolandırmaksözü uzatmak. Örn: “Üç beş sorum var kalıplaşmış, onları soruyorum, lafı dolandırarak.” -N. Meriç.
7217 lafı döndürüp dolaştırmaksözü uzatmak. Örn: “Her söyleşisinde lafı döndürüp dolaştırmasından bıkmışlardı.” -M. Mungan.
7218 lafı geçmek1) sözü etkili olmak, sözü dinlenmek 2) bahsedilmek. Örn: “Kocasının erkek kardeşinin süt kardeşi imişsiniz, ben sizi hiç görmedimdi fakat bu evde lafınız geçerdi.” -P. Safa.
7219 lafı kıçından anlamakkonuşulan konuyu yanlış, ters anlamak.
7220 lafı kıçından dinlemekkonuşulan konuyu ilgisiz, üstünkörü veya önem vermeden dinlemek.
7221 lafı kısa kesmeksöyleyeceğini kısa veya özet olarak belirtmek, az ve öz konuşmak.
7222 lafı mı olur?1) “şimdi onun sırası değil, daha önemli konular var” anlamında kullanılan bir söz 2) bir iş yapmak için “seve seve zahmete girerim” anlamında kullanılan bir söz.
7223 lafı sulandırmakbir konu üzerinde ciddiyetle durup konuşurken araya ilgisiz, anlamsız veya tutarsız boş laf katmak.
7224 lafı uzatmakkonuşmayı gereksiz bir biçimde başka sözlerle sürdürmek. Örn: “Lafı uzatmadım, kelimesi kelimesine cevap vermeye takatim yoktu.” -E. İ. Benice.
7225 lafını (lafınızı) balla kestimbir kimsenin sözünü kesmek gerektiğinde “izin verin” anlamında kullanılan bir söz.
7226 lafını bilmekakıllı uslu konuşup başkasını rahatsız etmemek, yerinde, güzel ve tutarlı konuşmak.
7227 lafını etmekbirinden veya bir konudan söz etmek, onunla ilgili olarak konuşmak.
7228 lafını kesmekbirinin sözünü bitirmesine fırsat vermeden araya girmek. Örn: “Vedia yine feylesofun lafını kesti.” -Ö. Seyfettin.
7229 lafını şaşırmakne diyeceğini bilememek, şaşırarak başka şeyler söylemek.
7230 lafını yabana atmamaksöylenen söze değer vermek. Örn: “Yooo, lafımı yabana atma, bu işi rahmetli anneciğim de bilirdi.” -Y. K. Karaosmanoğlu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir