Türkçe Deyimler - XML


IDDeyimAnlamı
7921 olay yapmakbir olayı gereğinden fazla büyütmek, sorun çıkarmak.
7922 olay yaratmakortada herhangi bir sebep yokken bir olaya yol açmak. Örn: “Hınzır sıfır, sağda da olsa solda da olsa olaylar yaratıyor.” -A. Boysan.
7923 olayın üstüne gitmekolayı etraflıca araştırmak.
7924 oldu bilmek (saymak)sorunu çözülmüş bilmek.
7925 oldu olacakhiç olmazsa. Örn: “Oldu olacak bunu makamla söyle de bari biraz eğlenelim.” -O. C. Kaygılı.
7926 oldu olacak, kırıldı nacak hlk. “her şey olup bitti, iş işten geçti” anlamında kullanılan bir söz.
7927 oldu olanlar“hoş olmayan, kötü birtakım olaylar oldu” anlamında kullanılan bir söz. Örn: Bize oldu olanlar!
7928 oldubittiye getirmekgeri dönülmesi güç veya olanaksız bir durum yaratmak, emrivaki yapmak.
7929 olduğu kadar1) kabul edilebilir düzeyde 2) beklenilenin altında.
7930 olmayacak duaya âmin demekgerçekleşmeyecek, sonuç vermeyecek işlerle uğraşmak.
7931 olmaz olmaz“olamayacak, imkânsız şey yoktur” anlamında kullanılan bir söz.
7932 olmuş armut gibi eline düşmekemeksiz ve zahmetsizce eline geçmek.
7933 olta atmak1) balık yakalamak için olta takımını suya atmak 2) mec. tuzak kurmak.
7934 oltaya düşmekhileyle karşılaşmak, oyun veya düzen içine girmek. Örn: “Sersem balık gibi bu oltaya düşeceklerdi.” -H. F. Ozansoy.
7935 oltaya gelmekaldatılmak.
7936 oltaya takılmaktuzağa düşmek.
7937 oltaya vurmakbalık yakalanmak.
7938 oltayı yutmak argo aldanmak.
7939 oluk gibi akmakçok bol ve arası kesilmeden gelmek. Örn: “Para oluk gibi akıyordu Nahit'e.” -T. Buğra.
7940 olup olacağı“hepsi bu kadar” anlamında kullanılan bir söz.
7941 olupbittiye getirmekoldubittiye getirmek.
7942 olur a!geniş zaman kipinden sonra gelerek belirsizlik, olasılık anlamı katan bir söz. Örn: “Olur a! Ağası belki sılaya gitmiştir, yerine tabanı yarık biri gelmiştir, ona da mektubu emniyet edememiştir.” -S. M. Alus.
7943 olur almakyetkili makamdan bir uygulamayı yapabilmek için yazılı izin almak.
7944 olur şey (iş) değil“olamaz veya gerçekleşmesi beklenmez” anlamında kullanılan bir söz.
7945 olur vermekyetkili makam bir uygulamanın yapılabilmesi için yazılı izin vermek.
7946 oluruna bakmakbir işin yapılabilirliğini araştırmak, yapmaya çalışmak.
7947 oluruyla yetinmekelde olanları yeterli bulmak, kanaat etmek.
7948 omuz kaldırmak1) bilmez gibi davranmak 2) kabul etmemek, geri çevirmek.
7949 omuz öpüşmekeşit derecede olmak.
7950 omuz silkmekaldırmamak, önem vermemek. Örn: “Seni hizmetime alacağım, dedim. Âdeta omuz silkerek. Örn: -Pekâlâ, dedi.” -F. R. Atay.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir