Rüya Tabirleri


Sure 077 murselat

ID : 5251
ruya : Sure 077 murselat
aciklama : Rüyada Mürselat süresini veya ondan bir ayeti okudugu-nu görmek, korkudan emin olmaya, genislik ve rahmetle riziklanmaya, aile efradi hakkinda cömert davranmaya isarettir.

Sure 078 nebe

ID : 5252
ruya : Sure 078 nebe
aciklama : Rüyada Nebe süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek, rüya sahibinin iyilikle meth olunmasina, övülmeye ve Allah'in o kimseyi halka sevdirmesine isarettir. Rüyada bu süreyi okumak, san ve söhrete, güzel isimle anilmaya, dinde hidayet üzere bulunmaya ve uzun ömürlü olmaya isarettir.

Sure 079 nazıat

ID : 5253
ruya : Sure 079 nazıat
aciklama : Rüyada Naziat Suresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek, ticarette nasibe, san'atta faydaya, kaibdeki süphe ve hiyanetten kurtulmaya isarettir.

Sure 080 abese

ID : 5254
ruya : Sure 080 abese
aciklama : Rüyada Abese suresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; çok sadaka ve zekat vermeye ve dogu taratma yolculuga isarettir.

Sure 081 tekfır

ID : 5255
ruya : Sure 081 tekfır
aciklama : Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; sefere ve ele geçecek rizka, husu ve tövbeye isarettir,

Sure 082 ınfıtar

ID : 5256
ruya : Sure 082 ınfıtar
aciklama : Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; namaz husüsunda tembellik göstermeye isarettir.

Sure 083 mutaffıfın

ID : 5257
ruya : Sure 083 mutaffıfın
aciklama : Rüyada Mutaffifin Suresini veya ondan bir parçayi oku-dugunu görmek; adalet ve insafla ölçü ve tartisini yapmaya isarettir.

Sure 084 ınsıkak

ID : 5258
ruya : Sure 084 ınsıkak
aciklama : Rüyada insikak Suresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; nefsi muhasebe etmeye, kiyamet günü amel defterini sag tarafin-dan almaya isarettir.

Sure 085 buruc

ID : 5259
ruya : Sure 085 buruc
aciklama : Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; ilim ve güzel amele, Allah'in nzasini kazanmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya isarettir.

Sure 086 tarık

ID : 5260
ruya : Sure 086 tarık
aciklama : Rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okudugunu görmek, kiz ve erkek evlata, yüce Allah'i zikretmeye isarettir.

Sure 087 ala

ID : 5261
ruya : Sure 087 ala
aciklama : Rüyada A'la süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; çok tesbih etmeye, islerin yolunda ve kolay olmasina, ahireti dünyaya tercih etmeye isarettir.

Sure 088 gasıye

ID : 5262
ruya : Sure 088 gasıye
aciklama : Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; hakkin lütfuyla geçimin kolaylasmasina, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve sana isarettir.

Sure 089 fecr

ID : 5263
ruya : Sure 089 fecr
aciklama : Rüyada Fecr süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek yahut kendi üzerine okundugunu görmek, ölüm anma kadar sünnet üzere yasamaya, yetim ve fakirleri sevmeye, hem kendi hem de mü'minler için du5 etmeye ve bu dua sebebiyle menfaatlenmeye isarettir.

Sure 090 beled

ID : 5264
ruya : Sure 090 beled
aciklama : Rüyada Beled süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; yetimleri terbiye etmeye, yoksullari doyurmaya, merhametli ve sefkatli olmaya isarettir.

Sure 091 sems

ID : 5265
ruya : Sure 091 sems
aciklama : Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek, zafer ve galibiyet elde etmeye, salih bir evlata, ahiret ve dünyada emin olmaya isarettir.

Sure 092 leyl

ID : 5266
ruya : Sure 092 leyl
aciklama : Kisinin rüyada Leyl süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmesi, geceleri ibadetle geçirmeye ve yüce Allah'a çok ibadette bulunmakla sereflenmeye isarettir.

Sure 093 duha

ID : 5267
ruya : Sure 093 duha
aciklama : Rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; hayra ermeye, zayif ve yoksullara iyilik etmeye, merhamet sahibi bu-hinmaya, korkudan emin olmaya isarettir.

Sure 094 ınsırah

ID : 5268
ruya : Sure 094 ınsırah
aciklama : Rüyada insirah süresini veya ondan bir parçayi okudugunu yahut kendi üzerine okundugunu görmek, rüya sahibinin hastaliklardan emin olmasina, kalbinin islam nüm ile pinidamasina, islerinin kolaylasmash na, üzüntü ve kederden kurtulmasina isarettir.

Sure 095 tın

ID : 5269
ruya : Sure 095 tın
aciklama : Rüyada Tin Suresini veya ondan bir ayeti okudugunu görmek, Resülullah efendimizin ve salihlerin yolunda gitmeye, güzel ameller islemeye isarettir.

Sure 096 alak

ID : 5270
ruya : Sure 096 alak
aciklama : Rüyada Alak süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; Kur'an-i Kerim ögrenmeye ve tefsir ilmine, yazi yazmaya ve mütevazi olmaya isarettir.

Sure 097 kadr

ID : 5271
ruya : Sure 097 kadr
aciklama : Bir kimsenin rüyada Kadr süresini veya ondan bir parçayi okudugunu veya kendi üzerine okundugunu görmesi, hayirli ise, halin güzd-Ilgine, çok sevapa, uzun ömre, sadik söze ve sanin yüceligine isarettir.

Sure 098 berıyye

ID : 5272
ruya : Sure 098 berıyye
aciklama : Rüyada Beriyye Suresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; o kimsenin eliyle birçoklarinin hidayete ermesine, kalbinde tam itikadin meydana gelmesine, korku ve müjdeye isarettir.

Sure 099 zılzal

ID : 5273
ruya : Sure 099 zılzal
aciklama : Rüyada Zilzal sürcsini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; rizka ve mala sahip olmaya isarettir.

Sure 100 adıyat

ID : 5274
ruya : Sure 100 adıyat
aciklama : Rüyada Adiyat süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; Allah'i çok zikretmeye, uzun ömre, hayir ve iyilik yapmaya isarettir.

Sure 101 karıa

ID : 5275
ruya : Sure 101 karıa
aciklama : Rüyada Karia süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; sevinç ve müjdeye, takva ve ibadet sahibi olmaya isarettir.

Sure 102 tekasur

ID : 5276
ruya : Sure 102 tekasur
aciklama : Rüyada Tekasür süresini veya ondan bir parçayi okudu-günü görmek; çok mal île riziklanmaya ve dünya için mal biriktirmeye isarettir.

Sure 103 asr

ID : 5277
ruya : Sure 103 asr
aciklama : Rüyada Asr Suresinl okudugunu görmek; müjdeye, kazanç ve menfaate, düsman üzerine galibiyete, sabirli olmaya ve hak olani tavsiyece isarettir.

Sure 104 humeze

ID : 5278
ruya : Sure 104 humeze
aciklama : Rüyada Hümeze süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; selim kalbe, mal biriktirip hayir yolunda harcamaya isarettir.

Sure 105 fıl

ID : 5279
ruya : Sure 105 fıl
aciklama : Rüyada Fil süresini veya ondan bir parçayi okudugunu veya üzerine okundugunu görmek, düsmana galip gelmeye, zafere ve hacca gitmeye isarettir.

Sure 106 kureys

ID : 5280
ruya : Sure 106 kureys
aciklama : Rüyada Kureys süresini veya ondan bir parçayi okudugunu görmek; halkin arasini islah etmeye, kolay rizka, muhtaçlan gözetip yedirmeye ve sefer ettiginde çok menfaatll seylere sahip olmaya isarettir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir