Chrome krom prečaci - Hrvatski
Chrome krom prečaci - Hrvatski


IDOSKategorijaPrečacRadnja
61Windows i LinuxPrečaci web-straniceHomeVraća na vrh stranice.
62Windows i LinuxPrečaci web-straniceEndPrebacuje na dno stranice.
63Windows i LinuxPrečaci web-stranicePritisnite Shift i okrećite kotačić miša.Pomiče prikaz stranice vodoravno.
64MacPrečaci kartica i prozora⌘ + NOtvara novi prozor.
65MacPrečaci kartica i prozora⌘ + TOtvara novu karticu.
66MacPrečaci kartica i prozora⌘ + Shift + NOtvara novi prozor u anonimnom načinu rada.
67MacPrečaci kartica i prozoraPritisnite ⌘ + O, a zatim odaberite datoteku.Otvara datoteku s računala u Google Chromeu.
68MacPrečaci kartica i prozoraPritisnite ⌘ i kliknite vezu.Otvara vezu u novoj kartici, ali u pozadini.
69MacPrečaci kartica i prozoraPritisnite ⌘ + Shift i kliknite vezuOtvara vezu u novoj kartici i prebacuje prikaz na tu novu karticu.
70MacPrečaci kartica i prozoraPritisnite Shift i kliknite vezuOtvara vezu u novom prozoru.
71MacPrečaci kartica i prozora⌘ + Shift + TPonovo otvara posljednju zatvorenu karticu. Google Chrome pamti posljednjih 10 zatvorenih kartica.
72MacPrečaci kartica i prozoraPovucite karticu izvan vrpce karticaOtvara karticu u novom prozoru.
73MacPrečaci kartica i prozoraPovucite karticu izvan vrpce kartica u postojeći prozorOtvara karticu u postojećem prozoru.
74MacPrečaci kartica i prozoraZajedno pritisnite ⌘ + Option i strelicu desno.Prebacuje na sljedeću karticu.
75MacPrečaci kartica i prozoraZajedno pritisnite ⌘ + Option i strelicu lijevoPrebacuje se na prethodnu karticu.
76MacPrečaci kartica i prozora⌘ + WZatvara trenutačnu karticu ili skočni prozor.
77MacPrečaci kartica i prozora⌘ + Shift + WZatvara trenutačan prozor.
78MacPrečaci kartica i prozoraKliknite i držite strelicu za kretanje unatrag ili unaprijed na alatnoj traci preglednika.Prikazuje vašu povijest pregledavanja na kartici.
79MacPrečaci kartica i prozoraPritisnite Delete ili ⌘ + [Vraća na prethodnu stranicu u povijesti pregledavanja za karticu.
80MacPrečaci kartica i prozoraPritisnite Shift + Delete ili ⌘ + ]Prelazi na sljedeću stranicu u povijesti pregledavanja za karticu.
81MacPrečaci kartica i prozoraPritisnite Shift i kliknite gumb + u gornjem lijevom kutu prozoraMaksimalno povećava prozor.
82MacPrečaci kartica i prozora⌘ + MMinimizira prozor.
83MacPrečaci kartica i prozora⌘ + HSkriva Google Chrome.
84MacPrečaci kartica i prozora⌘ + Option + HSkriva sve druge prozore.
85MacPrečaci kartica i prozora⌘ + QZatvara Google Chrome.
86MacPrečaci za značajke preglednika Google Chrome⌘ + Shift + BUključuje i isključuje traku oznaka.
87MacPrečaci za značajke preglednika Google Chrome⌘ + Option + BOtvara upravitelj oznaka.
88MacPrečaci za značajke preglednika Google Chrome⌘ + ,Otvara stranicu Postavke.
89MacPrečaci za značajke preglednika Google Chrome⌘ + YOtvara stranicu Povijest.
90MacPrečaci za značajke preglednika Google Chrome⌘ + Shift + JOtvara stranicu Preuzimanja.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir