Türkçe-Almanca Sözlük
Türkçe Almanca Sözlük,Türkçe Almanca Çeviri


IDTürkçeAlmanca
10531gelir dağılımıEinkommensverteilung
10532gelir dağılımı değişimiEinkommensverschiebung
10533gelir gider muhasebesiErfolgsrechnung
10534gelir kaynağıErwerbsquelle
10535gelir vergisiLohnsteuer
10536gelir vergisi beyannamesiEinkommensteuererklärung
10537gelirlerEinnahmen
10538gelişAnreise
10539geliş salonuAnkunftshalle
10540gelişenblühend
10541gelişigüzelziellos
10542gelişimEntwicklung
10543gelişim bozukluğuEntwicklungsstörung
10544gelişim psikolojisiEntwicklungspsychologie
10545gelişim romanıEntwicklungsroman
10546gelişim zamanıEntwicklungszeit
10547gelişkinentwickelt
10548gelişmeVerlauf
10549gelişme alanıNeubaugebiet
10550gelişme bozukluğuFehlentwicklung
10551gelişme durumuEntwicklungsstand
10552gelişme göstermekvorwärtskommen
10553gelişme potansiyeliEntwicklungspotenzial
10554gelişme tarihçesiEntwicklungsgeschichte
10555gelişme trendiEntwicklungstendenz
10556gelişmekaufwachsen
10557gelişmekte olanaufstrebend
10558gelişmekte olan ülkeEntwicklungsland
10559gelişmemişrudimentär
10560gelişmemiş olmakzurückbleiben

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir