Unix işletim sistemi komutları - XML
UNIX Bilgisayar işletim sistemi komutları


IDSınıflamaKomutAçıklama
1HABERLEŞMECu [-s baudrate [-l line] [-d] [-m] phone number; system_name Ana sistemdeki bir kullanıcıyı karşı sistemin bir kullanıcı haline getirir.
2HABERLEŞMEftp Dosya transfer protokolü
3HABERLEŞMElogin Unix’e girer
4HABERLEŞMEmailx:[-e] [-f file] [-H] [-i] [-N] [-r address] [-s subject] [-u use] [name &] Mesajların elektronik olarak gönderilmesi ve alınması için ortam sağlar.
5HABERLEŞMErlogin Başka bir unix sistemine girer
6HABERLEŞMEtalk Diğer terminallere yazar
7HABERLEŞMEvacation Mail’e otomatik olarak yanıt verir.
8HABERLEŞMEWrite user [terminal_type] Belirli bir kullanıcıya mesaj iletildiğinde, anında kullanıcının ekranında görüntülenmesini sağlar.
9KIYASLAMALARcmp [-l] [-s] file_1 file_z İki dosyayı karşılaştırır.
10KIYASLAMALARComm [-1] [-2] [-3] [-12] [-13] [-23] file_1 file_2 Sıralı iki dosyayı satır satır karşılaştırır.
11KIYASLAMALARDiff [-d] [-x] [-3] file_1 file_2 file_3 Üç dosya arasındaki farklılıkları bulmak ve düzeltmeleri yapmak için kullanılır.
12KIYASLAMALARDircmp [-d] [-s] [-w] dır_1 dır_2 Dizinleri karşılaştırır.
13KIYASLAMALARSdiff [-wn] [-l] [-s] [-o output] file_1 file_2 İki dosyayı taraf taraf karşılaştırır.
14DOSYA YÖNETİMİCat [-v] [-e] [-t] [-u] [-s] [-n] [-b] file_list Bir dosya oluşturur veya dosyanın içeriğini gösterir.
15DOSYA YÖNETİMİCd [directory] Aktif dizini değiştirir.
16DOSYA YÖNETİMİChmod mode_file Bir dosya veya dizine giriş izinlerini değiştirir.
17DOSYA YÖNETİMİCp [-i] [-p] [-r,R] source_filenew_file Bir veya daha fazla dosyanın bir kopyasını oluşturur.
18DOSYA YÖNETİMİCsplit [-s] [-k] [-f prefix] filearg1 [& arg] Dosyaları özel yerlerden böler.
19DOSYA YÖNETİMİFile [-cL] [-f file] [-m mfile] arg& Dosya tipini hesaplar.
20DOSYA YÖNETİMİHead [count] [file&] Dosyanın başındaki belirli sayıda satırı print eder.
21DOSYA YÖNETİMİİnstall [-c dira] [-f dir b] [-n dir c] [-u user] [-g group] [-o] [-s] file [dir&] Sistem dosyalarını kurar.
22DOSYA YÖNETİMİIn [-s] [-f] source_nama target_name Bir dosyaya bağlantı sağlar.
23DOSYA YÖNETİMİIs, l, Ic, If, Ir, Ix [-1] [-A] [-C] [-F] [-L] [-R] [-a] [-b] [-c] [-d] [-g] [-i] [-l] [-m] [-n] [-o] [-p] [-q] [-r] [-s] [-t] [-u] [-x] Dosya veya dizinleri listeler.
24DOSYA YÖNETİMİMkdir [-m mode] [-p] [-e] dirname& Bir dizin yaratır.
25DOSYA YÖNETİMİMore [-cfdlvsuvw] [-n] [+line number] [+/patern] [name..] Bir dosyayı – dizini ekranda kısım kısım gösterir.
26DOSYA YÖNETİMİMv [-f] file_1 file_2 Dosya v dizinleri taşır veya yeni isim verir.
27DOSYA YÖNETİMİPwd Çalışan dizinin adını yazar.
28DOSYA YÖNETİMİRcp [-m] [-u] [srcmachine]: src file [destmachine:] destfile Sistemler üzerinden dosyaları kopyalar.
29DOSYA YÖNETİMİRm [-f] [-r] [-i] file & Dosya siler.
30DOSYA YÖNETİMİRmdır [-p] [-s] dirname& Dizin siler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir