Unix işletim sistemi komutları - XML
UNIX Bilgisayar işletim sistemi komutları


IDSınıflamaKomutAçıklama
61PROGRAMLAMAOd [-bcdox] [file] [[+] offset [.] [b]] Bir dosyanın içeriğini ekrana octav numaraları ve ASCII karakterleri ile getirir.
62PROGRAMLAMASdb [[-w][-W][objfil [corfil [directory_list]]] c programlarında kullanılan sembolik debugeri çağırır.
63PROGRAMLAMAStrip [-l] [-x] [-b] [-r] [-V] file_name& Object dosyadan sembol ve satır numarası bilgilerini siler.
64PROGRAMLAMAYacc [-dlt] grammar Lex ile kullanılan derleyici.
65SEARCHINGEgrep [-bchilnv] [-f expfile] [[-e] expression] files Bir patern için dosyaları araştırır.
66SEARCHINGFgrep [-bclnvxy] [-f expfile] [[-e] expression] [files] Özel karakterler içeren stringlerin dosyalarda aranmasını sağlar.
67SEARCHINGGrep [-bchilnsvy] [-expfile][[-e]expression][files] Bir dosya içinde istenilen bir karakter setini arar.
68SEARCHINGFind pathname_list expession herhangi bir dosyanın nerede olduğunu bulur.
69SEARCHINGStrings [-] [-o] [-number] filename& Bir dosyadan print edilebilir stringleri bulur.
70SHELL PROGRAMLAMAEcho [-n] [arg&] Ekrana bir mesaj yazar.
71SHELL PROGRAMLAMAExpr arguments Numerik veya karakter işlemleri yapar.
72SHELL PROGRAMLAMALine bir satır okur.
73SHELL PROGRAMLAMASleep time verilen saniye kadar işleme ara verir.
74SHELL PROGRAMLAMATest expr Bir şart ifadesine göre doğru ya da yanlış ifadesini bulur.
75DEPOLAMACompress [-cdfFgv] [-b bits] file Bir dosyayı sıkıştırır.
76DEPOLAMACpio –o/-i/-p pattern Arşiv formunda dosyaları teybe aktarır veya tepten geri okur.
77DEPOLAMAPack [-] name& Dosyaları sıkıştırılmış bir şekilde yükler.
78DEPOLAMAPcat [-] name& Pack yapılmış dosyaların içeriğini görüntüler.
79DEPOLAMATar [key] [files] Bir arşiv dosyasında bilgi saklama veya buradan bilgi almayı sağlar.
80DEPOLAMAUncompress [-fqc] file.. Sıkıştırılmış dosyaları (.z) açar.
81DEPOLAMAUnpack name& Pack ile yaratılan dosyları açar.
82DEPOLAMAZcat file Sıkıştırılmış dosyların içeriğini görüntüler.
83SİSTEM DURUMUAt time [date] [increment] Komutları verilen ve/veya tarihte çalıştırır.
84SİSTEM DURUMUChgrp group file& Bir dosyanın grup ID sini değiştirir.
85SİSTEM DURUMUChown owner file Bir dosyanın sahibini değiştirir.
86SİSTEM DURUMUDate [mmddhhmm [yy]][+format] tarih göstermeye veya ayarlamaya yarar.
87SİSTEM DURUMUDf [-t][-f] [-v –i] Boş disk alanını gösterir.
88SİSTEM DURUMUDu [-afrsu] [names] Disk kullanımını gösterir.
89SİSTEM DURUMUEnv [-] [name=value]& [command[args]] Çevre değişkemlerini göterir.
90SİSTEM DURUMUFinger [-bfilpqsw][login 1 [login2]] Diğer kullanıcılar hakkında bilgi verir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir