Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1 aba altında er yatargiyim kuşam kişiliğe ölçü olamaz.
2 aba vakti yaba, yaba vakti abagereksinimler vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılanmalıdır.
3 abanın kadri yağmurda bilinirbir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman iyi anlaşılır.
4 abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanırgörmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.
5 abdal düğünden, çocuk oyundan usanmazbir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz.
6 abdal tekkede, hacı Mekke’de bulunurherkes kendisine yakışan ve uğraştığı işle ilgili olan yerdedir.
7 abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım (durmuşum)” demişvarlıklılar için sıkıntı olabilecek bir durum, yoksullar için söz konusu bile olmaz.
8 abdala malum olurbir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için söylenen bir söz.
9 abdalın dostluğu köy görününceye kadarçıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.
10 abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.
11 abdalın yağı çok olursa gâh borusuna çalar, gâh gerisinevarlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.
12 abdestsiz sofuya namaz mı dayanırkurallara, koşullara uyulmadıktan sonra bir sürü iş yapılabilir.
13 acele ile menzil alınmazacele etmekle daha çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır.
14 acele ile yürüyen yolda kalıriş yaparken acele eden şaşırır, işini bitiremez.
15 acele işe şeytan karışırdüşünüp taşınmadan ivedi olarak yapılan işten iyi sonuç alınamaz.
16 acele işin sonu pişmanlıkacele ederek yaptığımız işten istediğimiz sonucu alamayabiliriz.
17 acemi katır kapı önünde yük indirirbeceriksiz ve anlayışsız kişi kendisine yaptırılan işi en önemli yerinde bırakır.
18 acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenirmesleğinde ustalığa erişmemiş kimse, ilk denemelerini gözden çıkarılabilecek malzeme üzerinde yapar.
19 acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarırgönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
20 acı acıyı keser, su sancıyıbir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır.
21 acı patlıcanı kırağı çalmazherhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer kötü durumlar etkilemez.
22 acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanırbir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.
23 acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söylergeçim sıkıntısı içinde bulunan kişi geçinebilmek için her yolu dener, her işi yapar, canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler.
24 acıkan ne yemez, acıyan ne demezgeçim sıkıntısı içinde bulunan kişi geçinebilmek için her yolu dener, her işi yapar, canı yanan kişi de sonunu düşünmeden ağzına geleni söyler.
25 acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olurbir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.
26 acıklı başta akıl olmazbüyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.
27 acıkmış kudurmuştan beterdiruzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken kimse, onu gördüğünde büyük bir istekle ona saldırır.
28 acından kimse ölmemişkişi yoksul olabilir, işsiz ve parasız kalabilir ama aç kalmaz, mutlaka bir geçim yolu bulur.
29 acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olurkoruduğunuz kimsenin sürekli acınmasına izin verirseniz arsız olur, emeğinin karşılığını tam olarak vermediğiniz kişi de hırsız olur.
30 acıyan uyumuş, acıkan uyumamışinsan sıkıntıya katlanır da açlığa katlanamaz.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir