Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
331 aslan kocayınca sıçan deliği gözetirgüçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten düşünce pek küçük işlerle uğraşır, azla yetinir.
332 aslan kükrerse atın ayağı kösteklenirgüçlü kimsenin korkutucu sözleri, güçsüzü kıpırdayamayacak duruma getirir.
333 aslan postunda, gönül dostundacanlı, cansız her şeyin bir yakışığı vardır, insan onları bu durumda görmek ister.
334 aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur)bir kimsenin oturduğu yerin durumu, onun kişiliğini belli eder.
335 aslını saklayan (inkâr eden) haramzadedirkişi yoksul, görgüsüz bir aileden gelmekle değersiz olmaz, toplum içindeki yerini kendisi kazanır.
336 astar bol olmayınca yüze gelmezbir iş yapmak için gerekli olan şeyler, ölçü biraz geniş tutularak hazırlanmalıdır.
337 aş taşınca kepçeye paha olmazsıkışık zamanlarda önemsiz şeylerin değeri çoktur.
338 aş tuz ile, tuz oran ilebir şeyin hoşa gitmesi onun birtakım nitelikler taşımasına ve bu niteliklerin de gerektiği oranda bulunmasına bağlıdır.
339 aşı pişiren yağ olur, gelinin yüzü ağ olurgüzel şey, iyi gereç kullanılarak meydana gelir, bundan da iş yapana övünme payı çıkar.
340 âşığa Bağdat sorulmazbir şeye çok istekli olan kimse, o şeyi elde etmedeki zorlukları hiçe sayar.
341 âşığa Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez)bir şeyi elde etmek için aşırı istekli olan kimseye, bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar güç gelmez.
342 âşığın gözü kördürkendisini aşka kaptıran kimse, sevgilisinin kusurlarını görmediği gibi çevresinde olup bitenlerle de ilgilenmez.
343 âşık âlemi kör, dört yanını duvar sanıraşktan gözü kararmış kimse, hoş karşılanmayacak aşırı davranışlarda bulunur.
344 aşık daima bey oturmazişi çoğunlukla iyi giden bir kimse, talihinin her zaman ona yâr olamayacağını bilmelidir.
345 aşını, eşini, işini bilsağlık ve mutluluk içinde yaşamak isteyen kişi, yiyeceğine dikkat etmeli, arkadaşını iyi seçmeli ve bir iş sahibi olmalıdır.
346 aşk ağlatır, dert söyletirâşığın yüreği yaralıdır ve daima ağlar, bir derdi olan da herkese derdini anlatır.
347 aşk olmayınca meşk olmazgüçlü bir istek olmayınca hiçbir şey elde edilemez.
348 aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşırbir işten yararlanmak isteyen gerekli araçları hazırlamalıdır.
349 at arıklıkla, yiğit garipliklezayıf ve garipken kişiliklerini yitirmeyip görevlerini başarı ile yapanlar üstün niteliklerini o zaman belli etmiş olurlar.
350 at at oluncaya kadar sahibi mat olurbir çocuğu, bir işçiyi yetiştiren her bakımdan çok yorulur, yıpranır.
351 at beslenirken kız istenirkenat bakımlı olduğunda satılmalı, kız da güzelliği geçmeden evlendirilmelidir.
352 at binenin, kılıç kuşananınher şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır.
353 at binicisine (sahibine) göre kişner (eşinir)insanlar başlarında bulunan kişinin etkisi altında kalarak onun tutumuna göre davranırlar.
354 at binicisini bilir (tanır)işçi, yöneticisinin işten anlayıp anlamadığını bilir ve çalışmalarını ona göre yürütür.
355 at bulunur meydan bulunmaz, meydan bulunur at bulunmazbir işi başarabilmek için gerekli olan koşullar her zaman eksiksiz olarak ele geçmez.
356 at görür aksar, su görür susarmeraklı kimse öğrenmek istediği bilgiye ulaşabilmek için her yola başvurur, her kılığa girer.
357 at ile avrat yiğidin bahtınakişinin satın aldığı attan ve evlendiği kadından memnun kalıp kalmayacağı önceden kestirilemez, her ikisi de talihine kalmıştır.
358 at olur, meydan olmaz (bulunmaz), meydan olur (bulunur), at olmaz (bulunmaz)gerekli şartlar her zaman bir arada bulunmaz.
359 at ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şan (namı) kalıryaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakılmaya çalışılmalıdır.
360 at ölür, itlere bayram olurdeğerli kimselerden birinin ölümü veya görevden ayrılması, kimi zaman aşağılık kimselerin işine yarar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir