Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
511 başına gelen başmakçıdırbaşından bir iş geçmiş olan kimse o işte deneyimli olur, uğradığı zarara bir daha uğramamak için önlem alır.
512 başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmez (etmesin)işbaşına tecrübesiz yönetici getirenler, onun yaratacağı sıkıntı ve zararları çekmeye hazır olmalıdır.
513 battı balık yan giderişler kötü gittiğine göre artık istenildiği gibi davranılabilir.
514 baykuşun kısmeti ayağına gelirTanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz, kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar.
515 bayramda borç ödeyene ramazan ağır (kısa) gelirvadesi yaklaşan bir borcu ödemek zorunda olan kimseye günler çok çabuk geçer.
516 baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozlabir kişi, kendine denk ve uygun olan kişiyle arkadaş olmalıdır.
517 bazı dingil döner bazı tekerkarşılıklı ilişkilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakkı doğar.
518 bedava sirke baldan tatlıdırmasrafsız ve emeksiz elde edilen şeyler insana hoş gelir.
519 bekâr gözü, kör gözübekâr erkek, evlenme istek ve heyecanı içinde olduğundan alacağı kızın kusurlarını göremez.
520 bekâra karı boşaması kolaydırbilgi ve deneyimi olmayan bir kimsenin işi hafife alması, önemsememesi, gereğince değerlendirememesi doğaldır.
521 bekârın parasını it yer, yakasını bitbekâr kimse parasını gereksiz harcar, yaşayışı ise düzensizdir.
522 bekârlık maskaralıkbekâr kimse bakımsızdır, derbeder bir yaşayışı vardır ve herkesin eğlencesi olur.
523 bekârlık sultanlık(tır)evlenmeden tek başına yaşamak daha iyidir.
524 benim oğlum bina okur, döner döner yine okurçok çalışmasına karşın belli bir düzeyden öteye gidemiyor.
525 benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olurgünler birbirinden çok farklı olmadığı hâlde hava yavaş yavaş ısınarak yaz, aynı biçimde yavaş yavaş soğuyarak kış olur.
526 berber berbere benzer ama başın Allah’a emanetkendisini uzman olarak gösteren her kişiye güvenilmemelidir, malınızı canınızı tehlikeye sokabilir.
527 berberin solumazı, tellağın terlemezi, kahvecinin söylemeziçalışan kişinin kötü özellikleriyle müşterilerine rahatsızlık vermeyeni makbuldür.
528 besle kargayı, oysun gözünüelinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.
529 besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayıelinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.
530 beslemeyi eslemeden almasürekli bir hizmet için evine kabul edeceğin kimseyi iyice sorup soruşturmadan alma.
531 beş para etmezhiçbir değeri yok, işe yaramaz.
532 beş parmağın hangisini kessen acımaz?insan evlatlarını birbirinden ayırt etmez, hangisine zarar gelse aynı üzüntüyü duyar.
533 beş parmak (parmağın) bir (biri) olmazbelirli bir insan topluluğu içinde benzerlikler olabileceği gibi farklılıklar da olabilir.
534 beş tavuğa bir horoz yeterbirçok kadını yönetmek veya korumak için bir erkek yeter.
535 beterin beteri varçok kötü bir duruma düşen kimse, bundan daha kötü durumların da bulunduğunu düşünerek avunmalıdır.
536 bey ardından çomak çalan çok olurgüçlü bir kişi ile yüz yüze bulunduklarında ağızlarını açamayanlar, o gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar.
537 bey aşı borç, düğün aşı ödünçbeyin sofrasında ağırlanan kimsenin karşılık olarak beye ziyafet vermesi kolay olmadığından bu bir borç olarak kalır düğün aşı yiyen de günün birinde kendisinin yapacağı düğüne önceden gittiği düğün sahibini çağırır böylece borcun altından kalkmış olur.
538 bey mi yaman, el mi yamanbaştaki ne kadar güçlü görünürse görünsün, asıl güç halktadır.
539 beyazın (akın) adı (var), esmerin (karanın) tadı (var)beyaz tenli olanlar güzel sayılsa da gerçek güzellik ve şirinlik esmerlerdedir.
540 beyde bulunmayan elde neler varbeylerde olmayan öyle şeyler vardır ki halkta bulunur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir