Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
541 beyler buyruğu yoksula kan ağlatıryöneticiler, uygulanması güç buyruklar vererek halkı sıkıntıya sokarlar.
542 beylik çeşmeden su içmeresmî işlerde dikkatli olmak gerekir.
543 beylik fırın has çıkarırdevlet görevlisi olmak insana birçok kazanç sağlar.
544 bez alırsan Mısır’dan (Musul’dan), kız alırsan asildenne alacaksanız cinsini, aslını biliniz, güvenerek alınız.
545 bezirgân züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.
546 bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyubir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.
547 bıçak kınını kesmezkötüler yararlandıkları kimselere kötülük etmekten çekinirler.
548 bıçak yarası geçer (onulur), dil yarası geçmez (onulmaz)hakaret, ağır söz vb. gönül kırıcı davranışların hiçbir zaman unutulmayacağını anlatan bir söz.
549 bıldır yediği hurmalar, bu yıl götünü tırmalararadan bir yıl geçmiş, davranışının karşılığını şimdi görüyor, yaptığının acısı bugün çıkıyor.
550 bıldırcının beyliği arpa biçimine kadardırher kazancın bir sonu vardır.
551 bilmemek ayıp değil, öğrenmemek (sormamak) ayıpinsanın her şeyi bilmemesi kusur değildir ama bilmediği bir işi sorup öğrenmeden yapmaya kalkışması kusurdur.
552 bin bilsen de bir bilene danışbir insan bir şeyi ne kadar iyi bilirse bilsin, gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir.
553 bin dost az, bir düşman çokdostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.
554 bin işçi, bir başçıher işe, baş olacak bir kimse gerekir.
555 bin nasihatten bir musibet yeğdiryaşanan olaylar, öğütlerden çok daha etkilidir.
556 bin ölçüp bir biçmeliyapılacak bir işin bütün yönleri önceden çok iyi düşünülmeli, sonra işe başlanmalıdır.
557 bin tasa bir borç ödemezborçlu ne denli üzülürse üzülsün borç sıkıntısından kurtulamaz.
558 binicinin sağı solu olmaz1) uzman kişi, hangi yöntemi uygularsa uygulasın başarılı olur 2) işini titizlikle yürüten kişinin, çalışanlarına her zaman iyi davranması beklenemez.
559 bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin duymasın (görmesin)birine yaptığın iyiliği gizli tut.
560 bir abam (postum) var atarım, nerede olsam yatarımtek başına yaşayan bir kimse, sorumluluğunda başkaları olmadığı için rahat hareket eder.
561 bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardıriyilik küçük de olsa unutulmaz.
562 bir adama kırk gün (deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olursürekli telkinlerle bir kişinin bilinç altına birtakım inançlar, duygular yerleştirilebilir.
563 bir ağaçta gül de biter, diken debir aileden iyi adam da çıkar, kötü adam da.
564 bir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir aileden iyi adam da çıkar, kötü adam da.
565 bir ağızdan çıkıp (çıkan) bin dile (ağza) yayılırortaya atılan bir söz çok çabuk yayılır.
566 bir anaya bir kız, bir kafaya bir gözbir başa bir göz ne kadar gerekli ise bir anneye bir kız da o denli gereklidir.
567 bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsunaltın harcanıp gider, toprak ise sürekli ürün veren, para getiren bir maldır.
568 bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemezçok çocuğu olan baba, her çocuk babasına bakılmasını ötekinden beklediği için sıkıntıda kalır.
569 bir baş soğan bir kazanı kokuturkötü bir kişi, kötü bir davranış, kötü bir söz büyük bir topluluğun huzurunu bozmaya yeter.
570 bir başa bir göz yeterazla yetinmek gerekir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir