Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
571 bir buldu iki ister, akça buldu çıkın isterhırslı insanlar, hiçbir zaman ellerindekiyle yetinmez, daima daha fazlasını isterler.
572 bir çiçekle bahar (yaz) olmaz1) küçük, güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaşılmaz 2) çapkın kimseler için kullanılan bir söz.
573 bir çöplükte iki horoz ötmezbir yerde iki kişi baş olmaz.
574 bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmışbir insan bazen akla ve mantığa sığmayan bir iş yapar yapılan iş, hiçbir kurala uymadığı için pek çok akıllı insan bunu düzeltmeye çalışır, fakat başaramaz.
575 bir dirhem et bin ayıp örterbiraz kilo almak pek çok kusuru örter.
576 bir dokun bin ah işit (dinle) (kâseifağfurdan)insanları konuşturmak için biraz dertlerini deşmek yeter.
577 bir dönüm güzlük on dönüm yazlığa bedeldirsonbaharda ekilen bir dönümlük yerden, yazın ekilen on dönümlük yerin ürünü kadar ürün alınır.
578 bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkarbazı durumlarda yardımcısız iş yapılamayacağını anlatan bir söz.
579 bir elin nesi var, iki elin sesi varbaşarıya ulaşmak için birlik olmak gerek.
580 bir elin sesi çıkmaz1) bir davanın bir kişi tarafından savunulması etkili ve yeterli değildir 2) yardımlaşarak işler daha kolay başarılır.
581 bir ev (gemi) donanır, bir kız (çıplak) donanmazbir kızı donatmak, bir ev düzmekten daha güç, daha masraflıdır.
582 bir evde iki kız, biri çuvaldız biri bizbir evde iki kız olursa her biri bir taraftan aileyi sıkıştırıp giyim kuşam ister, çeyiz ister. Onlar istemese bile aile kendini böyle bir sorumluluk altında bilir ve bunun sıkıntısını çekerler.
583 bir felaket bin nasihatten yeğdiryaşanan olaylar, öğütlerden çok daha etkilidir.
584 bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı (hakkı) vardıriyilik küçük de olsa unutulmaz.
585 bir fit bin büyü yerini tutar (yerine geçer)bir kimseyi başkasına karşı kışkırtmak için ara bozacak bir söz, bin büyü kadar etkilidir.
586 bir görüş bir kör bilişbir kez görmekle bir şey iyice anlaşılmaz, öğrenilmez.
587 bir göz ağlarken öbür göz gülmezkeder veya sıkıntı varken dostlar, akrabalar eğlenmemelidir.
588 bir günlük beylik beyliktirhoşa giden bir durum, kısa da sürse çekici ve güzeldir.
589 bir inat, bir muratinatçı kişi, her inadında istediği bir şeyi elde eder.
590 bir kararda bir Allahgücü, büyüklüğü eksilmeyip aynı kalan yalnızca Tanrı’dır.
591 bir karıyla bir koca, dırdır eder her gecesıkıntı veya yalnızlık yüzünden iki dost bile birbiriyle dalaşır, anlamsız konuşur.
592 bir kızı bin kişi ister, bir kişi alırbir şeyi herkes ister ancak onu bir kişi elde edebilir.
593 bir kimsenin adı çıkacağına canı çıksıninsanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.
594 bir koltuğa iki karpuz sığmazaynı zamanda birden çok işle ilgilenmek başarı için sakıncalıdır.
595 bir korkak bir orduyu bozarbir toplumda korkak kişi, kaygılı, heyecanlı sözleriyle kargaşa çıkarır.
596 bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır (dokunur)bir kötünün, yalnızca yakın çevresine değil daha geniş çevrelere de zararı dokunur.
597 bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarırherhangi bir olayı, bir işi, bir ödevi küçümsememek, önemle ele almak gerekir.
598 bir mum al da derdine yanbaşkalarıyla uğraşacağına kendi durumunu düşün.
599 bir selam bin hatır yaparselam bir ilgi ve sevgi belirtisidir, gönül kazanmakta büyük önemi vardır.
600 bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge (üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çıkarak yapanı kötü bir duruma düşürür, suçlu cezasız kalmaz.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir