Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
661 buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok?görüştüğün kimseyi ağırlayacak, onun istediklerini yapacak durumda olmayabilirsin ama tatlı dille onun gönlünü hoş edebilirsin.
662 buğday ile koyun, geri yanı (kalanı) oyunçiftçi için koyun ve buğdaydan değerli bir şey yoktur.
663 buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince (düşmeyince)bir şeyin senin olduğundan kuşkun kalmaması için gereken bütün koşullar gerçekleşmelidir.
664 buldukça bunar (bulmuş da bunuyor)bulduğuyla yetinmiyor da daha çoğunu istiyor.
665 buldum bilemedim, bildim bulamadımkişi elinde fırsat varken bundan yararlanmayı bilmez, yararlanma yollarını öğrendiği zaman da eline fırsat geçmez.
666 büğersen göl olur, açarsan çöl olurbirikim, ancak tutmayı bilirsen olur.
667 bükemediğin eli öp başına kodüşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini koru.
668 bülbülü altın kafese koymuşlar, ”ah vatanım” demişkişi, başka yerlerde ne kadar rahat ve mutlu olursa olsun yine de kendi yurdunu özler.
669 bülbülün çektiği dili belasıilerisi düşünülmeden söylenen söz insanın başına dert açabilir.
670 büyük balık küçük balığı yutargüçlüler, güçsüzleri ezer.
671 büyük başın derdi büyük olurbüyük işlerin başında bulunanların karşılaşacağı güçlükler de çoktur.
672 büyük lokma ye büyük söz söylemebaşaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin sözler söyleme.
673 cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.
674 cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdirakılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
675 cambaz ipte balık dipte gerekkişi, sadece uzman olduğu alanda çalışmalıdır.
676 cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okurbir yetkili kimse, çevresindekilerin düşüncesi ne olursa olsun kendi istediğini yapmaya çalışır.
677 caminin (mescidin) mumunu yiyen kedinin gözü kör olurkendisini yetiştiren kimsenin malına hıyanet eden, el uzatan kimse cezasını bulur.
678 can boğazdan gelir (geçer)insan yiyeceğine önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaşamak mümkün değildir.
679 can bostanda bitmezinsan, canının değerini bilmeli, onu yıpratmamalıdır.
680 can candan şirindir (tatlıdır)bir kişi için kendi canı, başkasının canından daha tatlıdır.
681 can canın yoldaşıdırinsan tek başına yaşayamaz, konuşup görüşmek için arkadaş arar.
682 can cümleden azizinsanın kendisi herkesten önce gelir.
683 can çekişmektense ölmek yeğdirbir işte çeşitli sıkıntı ve üzüntülerle karşılaşıp olağanüstü gayret harcamaktansa o işten vazgeçmek daha iyidir.
684 can çıkmayınca (çıkmadan) huy çıkmazinsanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.
685 cana gelecek kaza (zarar) mala gelsinzarardan kurtulma olanağı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir.
686 cana gelecek mala gelsinzarardan kurtulma olanağı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir.
687 candan ahbap, kandan şarap olmazkandan şarap yapılamayacağı gibi hiç kimse de tam anlamıyla içten, fedakâr dost olamaz.
688 canı kaymak isteyen mandayı yanında taşırgüzel yaşamak isteyen kişi, bu yaşayışın yükünü çekmeyi göze almalı ve gerekli kaynakları elinin altında bulundurmalıdır.
689 canı yanan eşek attan yüğrük olurzarara veya kötülüğe uğrayan kimse acısını çıkarmak için aşırı çaba harcar.
690 canımı sokakta bulmadımtehlikeye veya herhangi bir sıkıntıya katlanmaya niyetim yok.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir