Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
781 damdan düşen damdan düşenin hâlinden (hâlini) biliriyi bir durumdayken kötü duruma düşen kimse, başına aynı durum gelen kimsenin derdini iyi anlar.
782 damlaya damlaya göl olurazar azar olagelen şeyler birikerek önemli bir niceliğe ulaşacağı için küçümsenmemelidir.
783 danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmışbilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.
784 danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmışbilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.
785 darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmazkötü gereçle iyi iş görülemez.
786 davacın kadı olursa yardımcın Allah olsunseni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir.
787 davacısı kadı olanın yardımcısı Allah olsunseni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir.
788 davetsiz gelen döşeksiz otururçağrılmadan bir yere giden kimse iyi bir ağırlanma beklememelidir.
789 davetsiz yere kedilerle köpekler giderbir yere çağrılmadan gitmek, kişiyi aşağılatan bir davranıştır.
790 davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elindesorumluluk birinde olmasına karşın bir başkasının sözü geçiyor.
791 davul dengi dengine diye çalarevlenecek kimselerin birbirlerine denk olması gerekir.
792 davulu biz çaldık, parsayı başkası topladıbiz çalıştık, uğraştık, başkası yararlandı.
793 davulun sesi uzaktan hoş gelirişin içinde olmayanlar o işi kolay veya kârlı sanırlar.
794 dayak cennetten çıkmıştırdayağın yola getirici bir etkisi vardır.
795 dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşerevleneceği kişiyi seçmekte çok titizlik gösteren kimse, çoğu kez istemediği, beğenmediği bir kişiye düşer.
796 dede (dedesi) koruk yer, torununun dişi kamaşıreskilerin yaptığı yanlış işlerden daha sonrakiler de zarar görür.
797 değirmen iki taştan, muhabbet iki baştankarı koca gibi, iş ortağı gibi birlikte yaşayacak, birlikte iş görecek kimseler arasında karşılıklı sevgi bulunmalıdır.
798 değirmen taşının altından diri çıkaren ağır şartlarda bütün güçlükleri yener.
799 değirmenden gelenden poğaça umarlarbaşka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir.
800 değirmene gelen nöbet beklerbir şeyden birçok kimse yararlanacaksa herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidir.
801 değirmenin suyu nereden geliyor?bu işin masrafını karşılayacak para nasıl kazanılıyor.
802 değirmi yurt tutmaya değirmi göt isterbir yerde, bir işte tutunup başarı kazanabilmek için sebatla çalışmak gerektir.
803 değme sarhoşa yıkılana kadar gitsinkendi aklını beğenip başkasını dinlemeyen kimseyi gittiği yanlış yoldan döndürmeye kalkmayın, bırakın cezasını çeksin.
804 deli arlanmaz, soyu arlanırdensizce, delice iş yapanlar yaptıklarından utanacak durumda değillerdir ama ailesi, yakınları onların davranışlarından üzüntü duyarlar, utanırlar.
805 deli deli akanı bura bura tıkarlaraşırı ve ölçüsüz davrananlara karşı önleyici, sert tedbirler alınır.
806 deli deliden hoşlanır, imam ölüdenkişi, kendisine benzeyen veya yarar sağlayacağı kimseden hoşlanır.
807 deli deliyi görünce çomağını (değneğini) saklar (gizler)saldırgan kimse, kendisi gibi birine saldırmaktan çekinir.
808 deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsunakılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
809 deli ile çıkma yola, başına getirir beladeli, kendisiyle arkadaşlık edenin başına çeşit çeşit dert açar.
810 deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmişdensiz, budala ev sahibi, konuklarından çok kendini ağırlanacak konuk yerine koyar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir