Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
841 dervişe “Bağdat’ta pilav var” demişler, “yalan değilse ırak değil” demişbir şeyi elde etmek için aşırı istekli olan kimseye, bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar güç gelmez.
842 dervişin fikri ne ise zikri de odurinsan, önem verip düşündüğü şeyi konuşmaktan kendini alamaz.
843 destursuz bağa gireni sopa ile kovarlarbir yere izinsiz girmek veya bir işe izinsiz el atmak kötü karşılanır.
844 destursuz bağa girenin yediği sopayı Mevla bilirbir yere izinsiz girmek veya bir işe izinsiz el atmak kötü karşılanır.
845 deve bir akçeye, deve bin akçeyeçok ucuza alınmayan bir şey gerekli olduğunda çok pahalıya alınabilir.
846 deve boynuz ararken kulaktan olmuşelindekiyle yetinmeyip daha çoğunu arayan, elindekinden de olur.
847 deve büyüktür amma beşini bir eşek yederinsan görünüşte büyük olmakla akıl büyük olmaz, bir akıllı birçok az akıllıyı arkasından sürükler.
848 deve deve yerine çökeryitirilen değerli kimsenin, elden çıkan değerli şeyin yeri boş kalmaz.
849 deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmazgerekli niteliklerden yoksun olan kişi, biçimsel işler yapmakla kişiliğine değer kazandıramaz.
850 deve yerine deve çökerdeğerli bir kimseden boşalacak yeri ancak o değerde olan başka bir kimse doldurabilir.
851 deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalıyüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.
852 deveci ile konuşan kapısını büyük açaryüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.
853 deveden büyük fil varherhangi bir konuda söz sahibi olanlardan daha büyük, daha yetkili biri mutlaka vardır.
854 devenin derisi eşeğe yük olurzengin ne kadar fakir düşse de yoksula göre yine varlıklıdır.
855 deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmezherkesin gözü önündeki bir olayı şöyle böyle yorumlarla gizlemeye çalışmak boşunadır.
856 deveye burç gerek olursa boynunu uzatırkişi kendisine gerek olan şeyi elde etmek için yorgunluğa katlanmalıdır.
857 deveye “inişi mi seversin, yokuşu mu?” demişler “düz yere mi (düze kıran mı) girdi?” demişbir işin kolay yapılabilmesi için bir yol varken zor yolu seçmek doğru olmaz.
858 deveyi yardan uçuran bir tutam otturgözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.
859 devlet adama ayağıyla gelmezzenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edilir.
860 devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmenen büyük mutluluk ve zenginlik, çocuk sahibi olmak en gerekli mal, tahıl en değerli mülk, değirmendir.
861 devletin malı deniz, yemeyen domuzdevlete hıyanet etmeyi sanat hâline getirenlere göre devletin bitmez tükenmez malı vardır. Yolunu bulup ondan aşırmayan budaladır.
862 devletli gözü perdeli olurzengin, işi yolunda kimse yoksulların hâlinden anlamaz.
863 devletli ile deli bildiğini işleryüksek rütbeliler, deliler, kimsenin sözünü dinlemez, akıllarına geleni yaparlar.
864 devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanırbir isteğinin yerine getirilmesini ilgililerden bekleyen kimse, onların bu işle ilgisi bulunmayan davranışlarını, isteğini karşılamak üzere yapıyorlar diye yorumlar.
865 devletliye dokun geç, fukaradan sakın geçzenginle, az da olsa bir ilişkin bulunsun belki yararlanırsın ama fakire yaklaşma, o senden yararlanmak ister.
866 dışı eli yakar, içi beni yakargörünüşe aldanmamalı.
867 dibi görünmeyen sudan geçmebir işe girişirken her yönünü iyice araştır.
868 dibi görünmeyen tastan su içmebir işe girişirken her yönünü iyice araştır.
869 dibi kırmızı mumla (bal mumuyla) mı çağırdımüzerinde önemle durarak çağırmadım.
870 diken battığı yerden çıkarzarar hangi yönden geldiyse ancak o yönden giderilir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir