Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
901 dokuz at bir kazığa bağlanmazbir işin başına, tanınmış kişiliği bulunan birçok kimse birden getirilmemelidir, bunlar anlaşamaz ve birbirlerine düşerler.
902 domuz derisi post olmaz eski düşman dost olmazbirçok nedenin birbirini izlemesiyle sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.
903 domuzdan toklu çıkmaz (doğmaz)kötü huylu kimsenin çocuğu melek huylu olmaz.
904 domuzun kuyruğunu kes yine domuzyaradılıştan kötü olan kişinin şu, bu yönünü düzeltseniz de mayasındaki bozukluğu gideremezsiniz.
905 donsuzun gönlünden dokuz top bez geçerbir şeyden yoksun olan kişinin gönlünden hep o şeyden bol bol edinmek geçer.
906 dost (akraba) ile ye, iç, alışveriş etmealışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki alışveriş dostluğu bozabilir, bu nedenle de dostluklarını sürdürmek isteyenler birbirleriyle alışverişte bulunmamalıdırlar.
907 dost (iyi dost) kara günde belli olurgerçek dost üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmaz.
908 dost acı söyleryakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.
909 dost ağlatır, düşman güldürürdost olan kimsenin söylediği söz, acı da olsa insanın iyiliği içindir.
910 dost başa, düşman ayağa bakariyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir.
911 dost bin ise azdır, düşman bir ise çokturdostlarını olabildiğince çoğalt, düşmanlarını olabildiğince azalt.
912 dost dostun ayıbını yüzüne söylergerçek dost uyarmak, kusurun düzeltilmesini sağlamak amacıyla ayıbı yüze karşı söyler.
913 dost dostun eyerlenmiş atıdırgerçek dost, arkadaşının sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumdadır.
914 dost sözü acıdıryakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.
915 dostluk başka, alışveriş başkaiki kişi arasındaki dostluk, alışverişte birinin ötekine özverili davranmasını gerektirmez.
916 dostluk kantarla, alışveriş (hesap) miskalleiş ilişkilerine dostluk karıştırılmamalıdır.
917 dostluk okkayla, alışveriş dirhemledostluğun tartısı olmaz, alışveriş ise ölçüye göre olur.
918 dostun attığı taş baş yarmazdostun acı sözü veya sert davranışı insana ağır gelmez.
919 dökme su ile değirmen dönmezişi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez.
920 dört göz bir evlat içinanne ve babanın bütün emek ve didinmesi evlat içindir.
921 dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmazdumanı olmayan baca olamayacağı gibi karısına sıkıntı vermeyen koca da olmaz.
922 durdu durdu, turnayı gözünden vurduuzun süre bekledi ancak sonunda isteğini elde etti.
923 dut kurusu ile yâr sevilmezancak büyük fedakârlıklarla elde edilebilecek güzel bir şey, fedakârlık yapılmadan elde edilemez.
924 dut yaprağı açtı, soyun döktü giyindut ağacı yapraklanınca soğuklar biter, dut ağacı yaprağını döktüğü zaman soğuklar başlar ona göre giyinmek lazımdır.
925 duvarı nem, insanı gam yıkarnem demiri nasıl paslandırıp çürütürse gam da insanı öylece yıpratır.
926 düğün aşıyla dost ağırlanmazağırlamanın değeri, özel olarak hazırlanmasında, bir fedakârlık yapılmasındadır.
927 düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuyaakılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar.
928 düğünü okuyucu boklariki taraf arasındaki güzel ilişkileri, söz götürüp getiren anlayışsız aracı bozar.
929 dün cin olmuş, bugün adam çarpıyorişinde ustalaşmadan hile yollarına başvuruyor.
930 dün öleni dün gömerlerbir üzüntü sürdürülmemeli, unutulmaya çalışılmalıdır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir