Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
91 ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurçocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.
92 ağaca çıksa pabucu yerde kalmazdavranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok.
93 ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölürinsan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.
94 ağacı kurt, insanı dert yerkurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir.
95 ağacın kurdu içinde olurbir topluluğu çökertecek olan şey yine kendi içinden çıkar.
96 ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salaryararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.
97 ağaç kökünden yıkılırbir düzen, ayrıntıların değişmesiyle değil temelin bozulmasıyla yıkılır.
98 ağaç ne kadar uzasa göğe ermezinsan ne kadar yükselirse yükselsin bir yerde durur.
99 ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değergüzel insanlar her yerde ilgi çekerler, her zaman onların sözü kabul edilir.
100 ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir)insan önemli işleri akrabası, yakınları, yandaşlarından güç alarak daha kolay yapar.
101 ağaç yaş (fidan) iken eğilirinsanlar küçük yaşta kolay eğitilir.
102 ağaç yeşert meyve getirsin, oğlan büyüt ekmek getirsinerkek evlat meyve veren ağaç gibidir, günü gelince evin geçim yükünü hafifletir.
103 ağaçtan maşa olmazyeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz.
104 ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmazyeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz.
105 ağalık (beylik) vermekle, yiğitlik vurmaklasözü geçer bir adam olmak istersen herkese yardımda bulunacaksın, yiğit adam olmak için de savaşta da barışta da vurucu, kırıcı olacaksın.
106 ağanın alnı terlemezse ırgadın burnu kanamazişveren işçisi ile birlikte çalışmazsa işçi işe var gücüyle sarılmaz.
107 ağanın eli tutulmazzengin olarak düşünülen kişiden anılmaya değer bir bağış beklenir.
108 ağanın gözü ata tımardıriş sahipleri denetimlerini sürekli yaparlarsa işler yolunda gider.
109 ağanın gözü öküzü (ineği) semiz ederana babalar çocuklarına, mal sahipleri de mallarına iyi bakarlarsa iyi sonuçlar alınır.
110 ağanın gözü, yiğidin sözüçalışanlarını gereği gibi yöneten ve çalıştıran kişi iyi bir yöneticidir, sözünün eri olan kimse de yiğittir.
111 ağanın malı çıkar, uşağın canıbir afeti önlemek için işveren malını, işçi de canını feda eder.
112 ağaran baş, ağlayan göz gizlenmezbelirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.
113 ağası güçlü olanın kulu asi olurdişli birine dayanan, güvenen kişi herkese kafa tutar, kabadayıca davranır.
114 ağası güçlü olanın, kulu suçlu olurkuvvetli kimselerin suçları yanındakilere yüklenir.
115 ağası yiğit olanın etbaı sarhoş gezerdişli birine dayanan, güvenen kişi herkese kafa tutar, kabadayıca davranır.
116 ağılda oğlak doğsa ovada otu biterTanrı her yarattığının rızkını verir.
117 ağır ağır demeli, çabuk çabuk yemeliyemeği çabuk yemelisin, dediğinin anlaşılabilmesi için de sözleri tane tane ve yavaş yavaş söylemelisin.
118 ağır basar yeğni kalkarağırbaşlı olan, herkesten saygı görür, ağırbaşlı olmayana ise kimse değer vermez.
119 ağır git ki yol alasınbir işte başarılı olmak isteyen kimse, ağır ağır ama güvenilir adımlarla yürümelidir.
120 ağır kazan geç kaynar1) kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar 2) tembel olan işi geç yapar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir