Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1201 gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemezöyle zaman olur ki bir aylık kazanç insanı bir yıl geçindirir, öyle zaman da olur ki bir yıllık kazanç bir ay geçindirmeye yetmez.
1202 gün varken davarını eve götürişlerini en uygun zamanda yap.
1203 günah benden gitti (gitsin)ben görevimi yaptım, bundan sonrası için sorumluluk kabul etmem.
1204 gündüzün mum yakan geceleyin bulamazher şey gerektiği yerde ve zamanda harcanmalıdır.
1205 güne göre kürk giyinmek gerekkılık kıyafetimizi zamanın koşullarına uydurmalıyız.
1206 güneş balçıkla sıvanmazherkesin bildiği gerçek inkâr edilemez.
1207 güneş girmeyen eve doktor girergüneşsiz evde hastalık eksik olmaz.
1208 gürültü istemeyen kazancı (bakırcı) dükkânına girmez (hırkasını başına çeker)kafasını dinlemek isteyen kimse, gürültülü patırtılı işlerde görev almaz.
1209 güttüğüm domuzu bana öğretmeyıllardır tanıdığım bir kimsenin huylarını da bilirim.
1210 güvenme (inanma) dostuna, saman doldurur postunadost sandığın birtakım kimseler sana kolaylıkla kötülük edebilirler.
1211 güvenme varlığa, düşersin darlığavarlıklarına güvenerek ölçüsüz harcamalarda bulunanlar daha sonraları sıkıntıya düşebilirler.
1212 güzel bürünür, çirkin görünürgüzeller nazlı olur, çirkinler ise kendilerini beğendirmeye çalışırlar.
1213 güzele bakmak sevaptırgüzele bakarken Tanrı’nın neler yarattığını düşünür ve büyüklüğünü anlarız.
1214 güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmazdeğerli olan yüz güzelliği değil huy güzelliğidir.
1215 güzele ne yakışmaz (yaraşmaz)güzel ne giyse yakışır.
1216 güzeli herkes severbütün insanlar güzellere ve güzel olan şeylere karşı sevgi beslerler.
1217 güzellerin talihi çirkin olurgüzeller kendilerine yaraşan bir yaşayışı her zaman bulamadıkları için mutsuz olurlar.
1218 güzellik ondur, dokuzu dondurgüzelliğin büyük bir kısmı giyimle sağlanır.
1219 hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeyebir işi görünüşte ve biçimsel olarak yapmakla o iş gerçekten yapılmış ve sonuç elde edilmiş olmaz.
1220 hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi tekkede bulurhedefleri, amaçları aynı olanların yolları aynı noktada kesişir.
1221 haddini bilmeyene bildirirlerçevresindekileri hiçe sayarak yetkili olmadığı konularda yüksekten atanlara sert karşılıklarla gereken dersler verilir.
1222 hak deyince akan sular dururbir anlaşmazlıkta adalet, tarafsızlık, hakkaniyet devreye girdiğinde kimsenin söyleyecek sözü kalmaz.
1223 hak söz ağıdan acıdıreksikleri, yanlışları, yolsuzlukları bütün çıplaklığıyla ortaya koyan ve eleştiren söz, bu işi yapanlara acı gelir.
1224 hak yerde kalmazemeğin karşılığı daima ödenir.
1225 hak yerini bulur (yerde kalmaz)haksızlık er geç ortaya çıkar.
1226 haklı söz, haksızı Bağdat’tan çevirirdoğru söz, yanlış yolda çok ilerlemiş kişiyi bile yola getirir.
1227 hâl hâlin yoldaşıdıraynı durumdaki kimseler, birbirlerinin hâlini daha iyi anlarlar.
1228 halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odunher şey, kendisinden beklenen görevi yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır.
1229 halka verir talkını (telkini), kendi yutar salkımıkendisinin inanmadığı ve tutmadığı öğütleri başkalarına kolayca verir.
1230 hamala semeri yük olmazinsana kendi işi ağır gelmez.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir