Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1291 her şeyin yenisi, dostun eskisidostluk eskidikçe güç ve değer kazanır.
1292 her şeyin yokluğu yoklukturinsana gerekli olan şey küçük ve değersiz de olsa yokluğunda kendini belli eder.
1293 her taş baş yarmazkorkulan her şey tehlikeli değildir.
1294 her taşın altına elini sokma, ya yılan çıkar, ya çıyansonunu düşünmeden sana zararı dokunma olasılığı bulunan davranışlarda bulunma.
1295 her yerde okka dört yüz dirhemkonuşulan bir gerçeğin açıklığını ve tartışma götürmezliğini anlatmak için söylenen bir söz.
1296 her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardırherkesin kendine özgü bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır.
1297 her yiğidin gönlünde bir aslan yatarherkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.
1298 her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardırhayat boyunca yükselme, düşme vb. durumlar birbirinin ardından gelebilir.
1299 her zaman eşek ölmez, on köfte on paraya olmazistenilen şeyi kolayca elde etme imkânı ortaya çıkınca fırsat kaçırılmamalıdır.
1300 her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmezolaylar herkesin istediği biçimde meydana gelmez.
1301 her ziyan bir öğüttürkişi, uğradığı her zarardan bir ders alır.
1302 herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almışinsanlar kendi akıllarını başkalarının aklından üstün görürler.
1303 herkes bildiğini okurbaşkaları ne söylerse söylesin, herkes kendi düşünüşüne göre iş yapar.
1304 herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramazherkes iş yapar ama o işin gerektirdiği ustalığı gösteremez.
1305 herkes ektiğini biçernasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
1306 herkes evinde ağadırherkesin kendi evinde, kendi çevresinde saygınlığı vardır.
1307 herkes gider Mersin’e, biz gideriz tersinebir işin bilerek ters yapıldığını, yolunda yapılmadığını anlatır.
1308 herkes kaşık yapar ama sapını ortaya (doğru) getiremezherkes bir iş yapar ancak istenildiği kadar güzel ve kusursuz olmaz.
1309 herkes kendi ayıbını bilmezinsan kendi kusurunu göremez, bilemez.
1310 herkes kendi ölüsü için ağlarhiç kimse başkasının acısını içinde duymaz, onun yüreğini sızlatan ancak kendi acısıdır.
1311 herkes ne ederse kendine edernasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
1312 herkes sakız çiğner ama, Çingene kızı tadını çıkarırseverek yapılan iş, insanı mutlu eder.
1313 herkesin ağzı torba değil ki büzesinbaşkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız.
1314 herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmazherkes aynı şeyi bilse ve yapabilseydi, geri kalan işleri yapacak kimse bulunamazdı.
1315 herkesin arşınına göre bez vermezlergenel kurallar herkesin istek ve gereksinimine göre bozulamaz.
1316 herkesin bir derdi var, değirmencininki suherkesin kendi yaşayışı ile ilgili bir derdi vardır, bir kişinin derdi ötekininkine benzemez.
1317 herkesin ettiği yoluna gelirbir kimse başkasına ne yaparsa kendisi de aynı şeyle karşılaşır.
1318 herkesin geçtiği köprüden sen de geçherkesin tuttuğu yoldan sen de git.
1319 herkesin gönlünde bir aslan yatarherkesin kendine göre büyük bir emeli vardır.
1320 herkesin hamuru ekmeğine göredirbir iş için yapılacak hazırlık, gereksinim ölçüsünde olmalıdır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir