Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1321 herkesin tenceresi kapalı kaynarbir kimsenin durumu, içinde bulunduğu yaşayış şartları başkalarınca gereği gibi bilinemez.
1322 herkesin yorulduğu yere han yapılmazgenel kurallar herkesin istek ve gereksinimine göre bozulamaz.
1323 hesabı pak olanın, yüzü ak olurdoğruluktan şaşmayan, yasa dışı yollara sapmayanı kimse karalamayız.
1324 hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masathesabını bilmeyen kişi elinde, avucunda bulunan işe yarar şeyleri de ziyan eder.
1325 hırsıza beyler de borçluzor kullanan kişilerin istediğini en güçlü kimseler bile verirler.
1326 hırsıza kilit olmazkötü bir iş yapmaya kararlı olan kişiyi önlemek için alınacak tedbirler yararsızdır.
1327 hırsızlık bir ekmekten, kahpelik bir öpmektenhırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz, nitekim kadının namusunu satmış sayılması için bir öpücük vermiş olması yeter.
1328 hısım hısımının ne öldüğünü ister, ne onduğunukardeş, kardeşe zarar gelmesini istemez ama onun kendisinden üstün durumda olmasını da kıskanır.
1329 hıyar akçesiyle alınan eşeğin ölümü sudan olurçok ucuza alınan mal, çürük, işe yaramaz çıkar.
1330 hızlı sağanak tez geçerbüyük bir hızla başlayan şeyler az sürer.
1331 hiç yoktan iyidirelde bulunanla yetinmek gerekir.
1332 hikmetinden sual olunmaz1) sonucunun sebebi sorulmaz, araştırılmaz 2) Allah’ın yaratıcı gücü karşısında sebep aranmaz.
1333 hile ile iş gören mihnet ile can veririşlerine hile karıştırıp başkalarını aldatan kişi son nefesini azap içinde verir.
1334 hocanın dediğini yap (söylediğini dinle), yaptığını yapmaöğreten kimseler doğruyu bilirler ama çoğu zaman bunu kendileri yapmazlar.
1335 horoz evlenir, tavuk tellenirgereği yokken başkasının sevincine katılanlar için söylenen bir söz.
1336 horoz ölür, gözü çöplükte kalıryaşanılmış, alışılmış, erişilmiş bir durum veya makam yitirildikten sonra, göz o durum veya makamda kalır.
1337 horozu çok olan köyde sabah geç olurkarışanı çok olan işlerden sonuç güç alınır.
1338 huy canın altındadırinsanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.
1339 huylu huyundan teneşirde vazgeçerinsanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir.
1340 huylu huyundan vazgeçmezbir huy edinmiş olan kişiyi bu huyundan vazgeçirmek imkânsızdır.
1341 ırak yerin haberini kervan getirirerişemediğimiz şeyle aramızdaki ilişkiyi bir aracı sağlar.
1342 ırmak kenarına çeşme yapılmazzaten var olan ve herkesin işine yarayan bir şeyin yanına aynı işi görmek üzere benzerini yapmak boşunadır.
1343 ırmaktan geçerken at değiştirilmezbir yöntemden başka bir yönteme geçiş tehlikeli bir durum veya zamanda yapılmamalıdır.
1344 ırz insanın kanı pahasıdırinsan ırzını, namusunu korumak için canını feda eder.
1345 ısıracak it (köpek) dişini (dişlerini) göstermezkötülük edecek kimse önceden haber vermez, belli etmez.
1346 ısıramadığın (bükemediğin) eli öp başına kodüşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini koru.
1347 ısırgan ile taharet olmazkötü kişiden iyilik beklenmez.
1348 ıslanmışın yağmurdan korkusu olmazdaha önce bir zarara uğramış kimse, kendisine aynı zararı verecek şeyden korkmaz.
1349 ısmarlama hac, hac olmazkişi, kendisi yapması gereken bir işi başkasına yaptırmamalıdır.
1350 ıssız eve it buyrukaklı başında kimselerin sahip çıkmadığı iş, aşağılık kimselerin elinde kalır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir