Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1381 ineğin sarısı, toprağın karasıçiftçiler arasında ineğin sarı, toprağın kara renkli olanı beğenilir.
1382 inek gibi süt vermeyen, öküz gibi kutan süreryorucu olmayan işlerde kendisinden yararlanılamayan kişi, ağır işlere koşulur.
1383 insan (adam) kıymetini insan (adam) bilirbir kimsenin, bir şeyin değerini ancak o konuda uzmanlığı olanlar bilir.
1384 insan ayaktan, at tırnaktan kaparbirçok hastalık insana ayağını üşütmesi, ata da tırnağı yoluyla gelir.
1385 insan beşer, kuldur şaşarkişinin zaman zaman şaşırmasını, yanılmasını hoş görmek gerekir.
1386 insan çeşit çeşit, yer damar damartoprağın her kesimi ayrı ayrı nitelikler taşıdığı gibi insanlar da birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler.
1387 insan doğduğu yerde değil, doyduğu yerdeinsan doğduğu yeri değil geçimini sağladığı yeri yurt edinir.
1388 insan gönlünün artığını söylerinsanlar şaka yaparken içlerinden geçeni yansıtırlar.
1389 insan göre göre, hayvan süre süre (alışır)insanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar.
1390 insan insanın şeytanıdıruygunsuz arkadaş, insanı doğru yoldan saptırır, kötülüğe sürükler.
1391 insan kendini beğenmezse çatlar (ölür)herkes kendini beğenir bu, kendi aklını beğenmesinin sonucudur.
1392 insan kıymetini insan bilirbir kimsenin ne kadar değerli olduğunu ancak o kimsenin değerini ölçebilecek nitelikteki insanlar anlar.
1393 insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşainsanlar konuşarak birbirlerini daha iyi anlarlar.
1394 insan sözünden (ikrarından), hayvan yularından tutuluryularından tutulan hayvan başka yöne sapamadığı gibi insan da söylediği sözün dışına çıkamaz.
1395 insan yedisinde ne ise yetmişinde de odurkişinin çocukluğundaki huyları, özellikleri yaşlılığında da değişmez.
1396 insan yükü (eti) ağırdır1) hiç kimse başka bir kimseye yük olmamalıdır 2) yatalak insanı kaldırmak, yatırmak güçtür.
1397 insanın (adamın) alacası içinde, hayvanın alacası dışındadırhayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz.
1398 insanın adı çıkacağına canı çıksıninsanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.
1399 insanın eti yenmez, derisi giyilmez tatlı dilinden başka nesi varinsan kendisini ancak tatlı diliyle sevdirebilir.
1400 insanın kötüsü (fenası) olmaz meğer ki parası olmayatoplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.
1401 insanlık sen de kalsın1) karşı taraf iyilik bilmese de sen yine iyilik et 2) bu işi nasıl olsa sana yaptıracaklar, bari kendiliğinden yap da onurunu koru.
1402 insanoğlu çiğ süt emmişinsanlardan tam bir doğruluk beklenmez.
1403 ip inceldiği yerden koparbir durum, en çürük yerinden patlak verir.
1404 ip kırıldığı (koptuğu) yerden ulanır (bağlanır)1) iki kişi arasındaki kırgınlığın giderilmesi için kırgınlık sebebinin giderilmesi gerekir 2) bozulan bir iş nerede kalmışsa düzeltilmesine oradan başlanır.
1405 ip koptuğu yerden bağlanıriki kişi arasındaki kırgınlığın giderilebilmesi için kırgınlık nedeninin ortadan kaldırılması gerekir.
1406 İsa’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edemediiyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi.
1407 isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokarkişi kiminle arkadaşlık ederse ondan kendisine birtakım huylar geçer.
1408 islim arkadan gelsinönce istenilen iş yapılsın, gereken şartlar sonradan yerine getirilsin.
1409 ismi lazım değiladının anılması gerekmiyor.
1410 istediğini söyleyen istemediğini işitirbir kimseye hakaret etmek, ağır sözler söylemek doğru değildir, o da ağır sözlerle karşılık verir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir