Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1411 istemem diyenden korkmalıbir şeyi istemem diyen, fırsat bulduğunda o şeyi elde etmek için aşırı hırs gösterir.
1412 istenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya başistenmeyerek yapılan işlerden kötü sonuçlar ortaya çıkar.
1413 isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü karabirinden bir şey isteyen utanır ancak isteği yerine getirmeyen daha çok utanmalıdır.
1414 istim arkadan gelsinönce istenilen iş yapılsın, gereken şartlar sonradan yerine getirilsin.
1415 iş amana binince kavga uzamazkavga edenlerden biri aman dilerse çekişme sona erer.
1416 iş anlatılıncaya kadar baş elden giderkızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.
1417 iş bilenin kılıç kuşanınher şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır.
1418 iş insanın aynasıdırbir kimsenin nasıl bir kişi olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.
1419 iş olacağına varırbir soruna aldırmamayı, ne yapılırsa yapılsın yine aynı sonuca ulaşılacağını anlatan bir söz.
1420 işemekle deniz pis olmazdoğruluğuna, dürüstlüğüne herkesin inandığı bir kimse, aşağılık kimselerin atmak istedikleri çamurla kirletilemez.
1421 işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil oltanıklık boş oturan kimselerin, kefillik ise parası çok olan kimselerin işidir.
1422 işine hor bakan boynuna torba takarişini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
1423 işini kış tut da yaz çıkarsa bahtınabaşladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin.
1424 işkilli büzük dingildergizli bir ayıbı olanlar herhangi bir sözden alınarak kendilerini ele verirler.
1425 işleyen demir pas tutmaz (ışıldar)tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.
1426 iştah dişin dibindedirbir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür.
1427 işten artmaz, dişten artarbiriktirme, çok çalışmakla kazanıp yemekle değil, kazandıklarımızın bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.
1428 it ağzını kemik tutaraşağılık bir kimsenin ağzını kapamak için ona bir çıkar sağlamak yeter.
1429 it değmekle (işemekle) deniz pis olmazdoğruluğuna, dürüstlüğüne herkesin inandığı bir kimse, aşağılık kimselerin atmak istedikleri çamurla kirletilemez.
1430 it derisinden post olmazaşağılık kimse veya şey, yüce ve temiz bir amaca hizmet edemez.
1431 it ite (buyurur), it de kuyruğunaişi yapmak istemeyen onu mutlaka başkasına ısmarlar.
1432 it iti ısırmazaynı düşüncede ve aynı yapıda olan insanlar birbirlerine zarar vermezler, birbirlerini korurlar.
1433 it iti suvatta buluraşağılık kişiler birbirlerini kendi gibilerinin toplandığı yerde bulurlar.
1434 it itin ayağına (kuyruğuna) basmazbaşkasına kötülük etmek konusunda aynı şeyi düşünenler birbirlerini incitmezler.
1435 it itle gezerkötü biri ancak kendisi gibi kötü olan birisiyle arkadaş olur.
1436 it kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmışbaşkasının korumasıyla iş yapan akılsız kişi, desteklendiğini unutarak kendi gücüne inanır.
1437 it sürü, para kazanekmek parası kazanmak için it sürümek gibi bir iş tutmak bile ayıp değildir.
1438 it ulur, birbirini buluraşağılık bir kimse bir konu üzerinde sesini yükselttiğinde aynı amacı güdenler onun etrafında toplanırlar.
1439 it ürür, kervan yürürgerçekleşmesi doğal olan işler engellenemez.
1440 iti (köpeği) öldürene sürütürlerçığırından çıkmış olan bir işin düzeltilmesi, bu işe yol açan kimseye düşer.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir