Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1501 kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamışkardeşler ne kadar geçimsiz olsalar da kötü bir durumda birbirlerine yardım ederler.
1502 kardeş kardeşin ne öldüğünü ister, ne onduğunukardeş, kardeşe zarar gelmesini istemez ama onun kendisinden üstün durumda olmasını da kıskanır.
1503 kardeşim olsun da kanlım olsunkendisine çok büyük kötülük de yapsa insan kardeşinden vazgeçemez.
1504 kardeşten karın yakın (kulaktan burun yakın)insanın kendi yararı her şeyden önemlidir.
1505 karga ile gezen boka konarkişi kiminle arkadaşlık ederse ondan kendisine birtakım huylar geçer.
1506 karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmışgörgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya kalkışırsa beceremez, kendisinin doğal davranışını da yitirir, gülünç duruma düşer.
1507 karga mandayı babası hayrına bitlemezbir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.
1508 karga yavrusuna bakmış “benim ak pak evladım” demişherkesin kendi yarattığı şey çirkin de olsa gözüne güzel görünür.
1509 karı koca bir sözle yakın, bir sözle uzaktırbir kadınla bir erkek, birbirlerine bağlandıklarını bildiren bir sözle karı koca olurlar, böyle bir bağın kalmadığını bildiren bir sözle de yabancı olurlar.
1510 karı malı hamam tokmağıdırbir erkek, karısının malından yararlanmayı düşünmemelidir.
1511 karınca, zevali gelince kanatlanırkişi durumunun gereklerine aykırı taşkınlıklarda bulunursa artık düşecek demektir.
1512 karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılarkişi çalışıp kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli, çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir.
1513 karından kardeş yakıninsanın kendi yararı her şeyden önemlidir.
1514 karının saçlısı, tarlanın taşlısıkadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
1515 karnı tok it gölgede yatarakılsız kişi bugün karnını doyurunca yarını düşünmez, yan gelir yatar, keyfine bakar.
1516 karpuz kabuğunu görmeden denize girmebir işi en uygun zamanı gelmeden yapma.
1517 karpuz kesmekle hararet sönmezsize kötülük yapmış olan bir kimseden başkasına zarar vermekle o kimseden öç almış olmazsınız.
1518 kartala bir ok değmiş, yine kendi yeleğindenbir kimseye en büyük kötülüğü kendisine çok yakın olanlar yapar.
1519 kasap et derdinde, koyun can derdindebir kişi önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişi bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünür.
1520 kasap, yağı bol bulunca gerisini yağlarelinde kendisine gerekli olandan fazla şey bulunan kimse, bunu gereksiz yere savurup telef eder.
1521 kasavetsiz ağız anahtarsız açılırsıkıntısı, kaygısı olmayan kimse, her konuda rahat konuşur.
1522 kasım yüz elli, yaz belliişin zor yanı atlatıldıktan sonra gerisi nasıl olsa gelir.
1523 kasımdan on gün evvel ek, on gün sonra ekmeekim zamanı kasımdan on gün önce biter, kasımdan on gün sonra ekilen tohum verimli olmaz.
1524 kaş ile göz gerisi sözgüzellik, her şeyden önce kaş ve göz güzelliğidir, vücudun başka yerlerinin güzel olması önemli değildir.
1525 katıra “baban kim?” demişler, “dayım at” demişaşağılık duygusu içinde bulunan kişi, kendisini olduğu gibi göstermeye utanır da kötü yönünü gizler, sadece iyi yönüyle övünür.
1526 katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çekerkötü asıllı şey ve kişi iyiye dönmez.
1527 katranı kaynatsan olur mu şeker?kişi, kendi özünü veya asıl özelliklerini değiştirmiş gibi görünse de asla değişmez.
1528 kavak, yaprağını tepeden dökerse kış çok olurkavak ağacının yaprakları tepeden dökülmeye başlar, aşağıdakiler daha sonra dökülürse o yıl kış çetin olur.
1529 kavga bizim yorganın başına imişbaşkaları yüzünden zarar gören kimsenin söylediği söz.
1530 kavgada kılıç ödünç verilmezkişi, savunma silahını başkasına verip kendisini savunamayacak ve yenilgiye uğrayacak duruma düşmemelidir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir