Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1561 kedinin gideceği samanlığa kadaruygunsuz iş yapan kişi, ne kadar kaçarsa kaçsın, gideceği yer bellidir, kısa zamanda yakayı ele verir.
1562 kedinin kabahatini önüne koyarlar, öyle döverlercezalandırılan kimse suçunun ne olduğunu bilmelidir ki o suçu bir daha işlemesin.
1563 kedinin kanadı olsaydı, serçenin adı kalmazdısaldırganlar istediklerini yapabilecek durumda olsalardı, zayıfları kolaylıkla ortadan kaldırır, bol bol çıkarlarını sağlarlardı.
1564 kedinin usluluğu sıçan görünceye kadaratılgan kişilerin sessiz ve eylemsiz durmaları, onları çileden çıkaran bir durum baş gösterince sona erer.
1565 kediye “bokun kimya” demişler, üstünü örtmüşiyilik sevmeyen, karşısındakinin iyi olmasını istemeyen kişi, atacağı bir şeyi diğerine yaramaması için faydalanılamayacak duruma getirir.
1566 kediyi sıkıştırırsan üstüne atılırsenden çekinen, korkan kişi, çok sıkıştırırsan sana karşı gelir.
1567 kefen alacak adam yüzünden belli olurbir kimsenin herhangi bir eyleme girişeceği, o eyleme girişmesini zorunlu kılan durumlardan anlaşılır.
1568 kefenin cebi yokölürken mal veya para götürülmez.
1569 kel başa şimşir tarakbirçok gereksinimi varken gereksiz özenti ve gösterişle uğraşanlar için kullanılan bir söz.
1570 kel ilaç bilse kendi başına sürerkendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.
1571 kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olurbir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır.
1572 kel yanında kabak anılmazbir kişinin yanında, uzaktan da olsa onun kusurunu hatırlatabilecek sözler söylemekten çekinilmelidir.
1573 kele köseden yardım olmazkişi, kendisinin yardıma muhtaç olduğu konuda başkasına yardım edemez.
1574 kelin ayıbını takke örterbirçok kimsenin kusurunu zenginlik, makam vb. durumlar örter.
1575 kelin medarı olsa kendi başına olurkendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.
1576 kelin merhemi olsa başına sürerkendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.
1577 kelle sağ olsun da külah bulunurkişi yaşasın da elbet bir iş sahibi olur.
1578 kenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmazkibar çevrede yetişmemiş olanlar ne kadar özenseler de kibarlığın bütün inceliklerini gösteremezler.
1579 kendi düşen ağlamazkendi zararına kendisi neden olanın yakınmaya hakkı olmaz.
1580 kendi söyler kendi dinlerne söylediği anlaşılmaz, söylediği şeylere önem verilmez.
1581 kepenek altında er yatarinsanları giydiğine bakarak değerlendirmek yanlışlara yol açar, değerli kişiler de bazen eski giymiş olabilir.
1582 kes parmağını çık pazara, em (merhem, ilaç) buyuran çok olurkişinin bir ihtiyaç içinde bulunduğunu gören herkes ona değişik yol gösterir.
1583 keseye danış, pazarlığa sonra girişödeyecek paranız yoksa bir şey satın almaya girişmeyin.
1584 kesilen baş yerine konmazkesin olarak yapılıp sonuçlandırılan iş, eski durumuna getirilemez.
1585 keskin sirke küpüne (kabına) zararöfkeli, sert kimsenin zararı kendisinedir.
1586 keskin zekâ keramete kıç attırırzeki kimse, bir işin nereye varacağını keramet sahibi kimseden daha iyi bilir.
1587 kestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmemişsoyunu, yetiştiği yeri veya çevreyi hor görenler için kınama yollu söylenen bir söz.
1588 keyif benim, köy Mehmet Ağa’nınhiçbir şeyi tasa etmiyorum, işlerim yolunda.
1589 kılavuzu karga olanın burnu boktan kalkmazkötü kimsenin arkasına düşen kişinin başı dertten kurtulmaz.
1590 kılıç kınını kesmezsert ve öfkeli kişi yanındakilere zarar vermez.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir