Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1651 korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak evladır (yeğdir)tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.
1652 korkunun ecele faydası yokturkişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü önleyemez.
1653 koy avucuma, koyayım avucunabize yardımda bulunan, yarar sağlayan kişiye biz de yardımda bulunur, yarar sağlarız.
1654 koyma akıl, akıl olmazhep başkalarının verdiği akılla hareket eden kimse, bir yere kadar başarılı olur, daha sonra ne yapacağını bilemez.
1655 koyun can derdinde, kasap yağ derdindebir kişi önemli bir kaybından dolayı çırpınıp kıvranırken başka bir kişi bu durumdan ne kadar çok yararlanabileceğini düşünür.
1656 koyun güden kurdu görürgörevini yaparken gereken dikkati gösteren kişi, doğabilecek sorunları sezer.
1657 koyunu yüze yetir, el onu bine yetirirkimi insan, başkaları hakkında abartarak konuşmaya bayılır.
1658 koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derleristenilen nitelikteki şey bulunamadığında onun daha düşük nitelikte olanına da razı olunur.
1659 koz gölgesi kız gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi, dut gölgesi it gölgesiağaçların gölgeleri bile doğal özelliklerini yansıtır, koz, yani ceviz ağacının altında insan, herkesin peşinde koştuğu bir kızın yanındaymışçasına mutluluk duyar söğüdün gölgesi, boylu boslu bir yiğidin güvenini kazanır dut ise altına meyvelerini döktüğü
1660 köpeğe dalaşmaktan çalıyı dolanmak yeğdiredepsiz kimse ile uğraşmamak için onun bulunduğu yerden uzaklaşmak gerekir.
1661 köpeğe gem vurma, kendini at sanırkendisine değeri varmış gibi davranılan değersiz kişi, gerçekten değeri bulunduğuna inanır.
1662 köpeği dövmeli ama sahibinden utanmalısana sataşan kişiyi hırpalarken onu korumakta olan saygı gösterdiğin kimseyi gücendirmemeye de dikkat etmelisin.
1663 köpeğin ahmağı baklavadan pay umaraptal kişi, eline geçme olasılığı bulunmayan bir nimeti bekler.
1664 köpek bile yal yediği kaba pislemezköpek bile yem yediği kaba saygılı davranırken insanın geçimini sağlayan yere, kendisine bu geçimi hazırlayan kimseye kötülük etmesi düşünülemez.
1665 köpek ekmek veren (yediği) kapıyı tanırköpek bile kendisini besleyen yeri bilir, davranışlarıyla duygularını belli eder, insan da bundan ders almalı, gördüğü iyiliği unutmamalıdır.
1666 köpek sahibini ısırmazkişi ne kadar aşağılık olursa olsun, kendini benimseyip koruyana kötülük etmez.
1667 köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmezkişi, bir tehlike karşısında her yerden umudu kesilip kendine güvenmekten başka çare kalmadığını anlamadıkça kurtuluş yolunu bulamaz.
1668 köpek sürünmekle etek kesilmezterbiyesiz kimsenin sataşmasıyla temiz kişi lekelenmiş olmaz.
1669 köpekle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdiredepsiz kimse ile uğraşmamak için onun bulunduğu yerden uzaklaşmak gerekir.
1670 köpekle yatan pire ile kalkaruygunsuz kişilerle ilişkide bulunanın sonu kötü olur.
1671 köpeksiz köy bulmuş da çomaksız (değneksiz) geziyorkendisine engel olacak, karşı çıkacak kimse olmadığı için istediği gibi davranıyor.
1672 köpeksiz sürüye (köye) kurt girer (iner)koruyucusuz kalan yere veya ülkeye düşman girer.
1673 köprüden (köprüyü) geçinceye kadar ayıya dayı derlerkişi işini gördürünceye kadar yardım beklediği kimseyle iyi geçinir.
1674 köprünün (köprülerin) altından çok su (sular) aktı (geçti)zamanla şartlar çok değişti, eski durum kalmadı.
1675 kör (kesmez) bıçak ele (yavuz), iş bilmeyen avrat dile (yavuz)kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.
1676 kör Allah’a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakarkişi efendisine karşı bir nankörlük ederse o da onu korumaz.
1677 kör görmez, sezerkör görmediği şeyi nasıl sezerse bir konu üzerinde bilgisi olmayan kişinin de o konu ile ilgili sezişleri olur.
1678 kör kuşun yuvasını Allah yapargarip ve kimsesiz kişiye Tanrı yardım eder.
1679 kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olurbir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır.
1680 kör pazara varmasın, pazar körsüz kalmasınbir şey satın almasını bileyen kimseler alışverişe çıkmamalıdır ancak esnaf da bu gibilerden hoşlanır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir