Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1771 mart kuruluk, nisan yağmurlukherkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister.
1772 martta tezek kuruya, nisanda seller yürüyeherkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister.
1773 martta yağmaz, nisanda dinmezse sabanlar altın olurkara kışta kar yağar, martta yağış olmaz, nisanda da çok yağmur yağarsa o yıl bol ürün alınır çiftçinin yüzü güler.
1774 maşa varken elini ateşe sokmabaşka birine yaptırabileceğin tehlikeli işe kendin girişme.
1775 mayasız yoğurt tutmazçok para kazanabilmek için az da olsa elde bir sermaye olması gerekir.
1776 mazlumun ahı yerde kalmazzulüm gören kimsenin bedduası tutar.
1777 mazlumun ahı, indirir şahızulüm gören kimsenin bedduası tutar.
1778 mektepten çıkan eşek Marsıvan’dan çıkmazöğrenim görmüş olsalar bile bazıları eğitilmemiş gibi davranabilirler.
1779 merak insanı mezara sokarher şeyi öğrenme merakı, insanı birtakım tehlikelerle karşı karşıya getirebilir.
1780 meramın elinden bir şey kurtulmazbir şey yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi, kesinlikle başarıya ulaşır.
1781 merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılıren yüksek mevkiye yavaş yavaş yükselerek çıkılır.
1782 merhametten maraz doğar (hasıl olur)kimi kişiler, kendilerine acıyıp iyilik edenlerin başını derde sokarlar veya bu iyiliği kötüye kullanırlar.
1783 mermer iyi taştan, iyilik iki baştanbirbiriyle ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnızca birinin iyi olması yetmez.
1784 mescite gerek olan meyhaneye haramdırinsanın kendisine gerekli olan bir şeyi yabancıya vermesi doğru değildir.
1785 meyhaneciden şahit istemişler, bozacıyı göstermişuygunsuz iş yapan kimse, haklı olduğunu göstermek için kendisine benzeyen birini tanık gösterir.
1786 meyhanecinin yüzünü bayram topu güldürüryasak yüzünden işi aksamış kimse yasağın kalkmasına sevinir.
1787 meyve veren ağaç taşlanırbilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır.
1788 meyveli ağacı taşlarlarbilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimselere genellikle sataşılır.
1789 mezar taşı ile övünülmezkişi geçmişteki atalarıyla değil ancak kendi değeri ile övünmelidir.
1790 mısıra “yağmur geliyor” demişler, “çapan birlik mi?” demişmısır bol su ister ama çapalanmazsa sudan gereği gibi yararlanılmaz.
1791 Mısır’daki sağır sultan bile duyduduymayan kalmadı.
1792 mızrak çuvala girmez (sığmaz)gizli tutulması imkânsız durumlar karşısında söylenen bir söz.
1793 milletin ağzı torba değil ki büzesin (dikesin)başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız.
1794 minare de doğru, ama içi eğridoğru görünen nice kişiler vardır ki içyüzlerini bilenlerden nasıl düzenbaz oldukları öğrenilir.
1795 minareyi çalan kılıfını hazırlarkolay kolay gizlenemeyecek kadar büyük bir yolsuzluğu yapan kimse, sorumluluktan kurtulma yollarını önceden düşünür.
1796 minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır (bitti beller)önemli iş yapmamış olanlar, yapılmış önemli işleri kendiliğinden oluvermiş sanırlar.
1797 miras helal hele (ele) al demişlermiras, alabildiği takdirde mirasçının hakkıdır.
1798 mirî malı balık kılçığıdır, yutulmazdevlet malı haksız olarak kendine mal edildiğinde rahatça kullanılamaz ve günün birinde hesabı sorulur.
1799 misafir kısmeti ile gelirmisafirin geldiği evde ya yiyecek bulunur veya beklenmedik bir yerden o sırada yiyecek gelir.
1800 misafir misafiri (dilenci dilenciyi) istemez (sevmez), ev sahibi ikisini demisafir, bütün ağırlamaların yalnız kendisi için olmasını istediğinden gittiği yere başka bir misafirin gelmesini istemez ev sahibi de hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa diye düşünür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir