Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1801 misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakırTanrı, misafirin yediğinden kat kat fazlasını, misafir ağırlıyor diye ev sahibine verir.
1802 misafir umduğunu değil bulduğunu yerkonuk, ev sahibinin kendisine çok şeyler ikram etmesini bekleyebilir ama ev sahibi ancak evinde olanları ikram edebilir.
1803 misafir üç gün misafirdirmisafir bir yerde üç gün kalırsa ne ev sahibi bunu fazla bulur ne de misafir uzun kaldım diye üzülür ama üç günden sonrası her ikisi için de sıkıcı olur.
1804 misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olurmisafir, ev sahibinin kendine çok şeyler ikram edeceğini umar ama beklediklerini bulamayabilir.
1805 misafirlik üç gündürmisafir bir yerde üç gün kalırsa ne ev sahibi bunu fazla bulur ne de misafir uzun kaldım diye üzülür ama üç günden sonrası her ikisi için de sıkıcı olur.
1806 misk yerini belli ederdeğerli kişi nerede olsa varlığını gösterir.
1807 miyancının kesesi bol oluriki kişi arasında uzlaştırıcılık yapan kimse anlaşmaları kolay olsun diye bir taraf lehine, öbür taraf aleyhine bol keseden fedakârlıkta bulunur.
1808 mum dibine ışık vermezetkili kişi kendi yakınlarına yardımcı olamaz.
1809 mum yanmayınca pervane dönmez (yanmaz)güzelin yoluna baş koyanların ortaya çıkması için o güzelin görünmesi gerekir.
1810 müflis bezirgân eski defterleri karıştırır1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.
1811 müft olsun da zift olsunkimileri bedava bulduklarında yenmeyecek şeyleri yerler, işe yaramayan şeyleri alırlar.
1812 mühür kimde ise Süleyman odurbir işte yetki kimde ise kuvvet ondadır.
1813 mürüvvete endaze olmazyardım ve iyiliğin sınırı yoktur.
1814 mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzercömert olmayan, iyilik yapmaktan hoşlanmayan biri, içinde yaşadığı toplum için bir değer taşımaz.
1815 namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmazkişi yapmak istemediği işin ayrıntılarıyla ilgilenmez.
1816 nasihat istersen tembele iş buyurtembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.
1817 ne dağda bağım var, ne çakaldan davamtuttuğum bir taraf yok ki ona saldıranların karşısında olayım.
1818 ne dilersen eşine o gelir başınasen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın.
1819 ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığınakişi, kendisi için önceden yaptığı hazırlıkların verimini ileride alır.
1820 ne ekersen onu biçersinnasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
1821 ne karanlıkta yat, ne kara düş görher konuda tedbirli ve ihtiyatlı olmak büyük yarar sağlar ancak tedbirli ve ihtiyatlı olursak tehlikeleri kolaylıkla başımızdan kovabiliriz.
1822 ne oldum dememeli, ne olacağım demelikişi bugün içinde bulunduğu parlak durumun sürüp gideceğini sanmamalı, yarın kötü bir duruma düşeceğini hatırdan çıkarmamalıdır.
1823 ne sakala minnet ne bıyığainsan en yakın akrabalarından bile yardım istemeyerek kendi imkânlarıyla yetinmelidir.
1824 ne şeytanı gör ne salavat getirgücün yetmediği işe kalkışılmamalı, kalkışılırsa da başkalarından medet umulmamalıdır.
1825 ne şiş yansın ne kebapiki taraf da gücendirilmesin veya korunsun.
1826 ne verirsen elinle o gider seninleinsanın bu dünyada yaptığı bir iyiliğin ahirette karşılığını göreceği düşünülür.
1827 ne yârden geçilir ne serdeninsan ne kendinden ne de sevdiklerinden kolay kolay vazgeçemez.
1828 ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basılolumlu veya olumsuz konularda aşırıya kaçmak seni zor durumda bırakır ne büyük ceza görecek kadar atılgan, dikbaşlı ol ne de herkes seni ezecek kadar yumuşak başlı ol.
1829 nefesine güvenen borazancıbaşı olurbaşarabileceğinize eminseniz büyük işlere girişiniz.
1830 nekesle cömerdin harcı birdir1) cömertin de cimrinin de sarıldığı kefen aynıdır 2) cimri, ucuz diye her şeyin kötüsünü alır, bunlar işe yaramadıklarından veya çarçabuk bozulduklarından yenilerini almak zorunda kalır ve birkaç kez para harcar cömert ise bir kez çok para verip her şeyi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir