Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1861 onmadık yılın yağmuru harman vakti yağarzamanında olduğunda büyük yarar sağlayacak bir durum, zamanı geçtikten sonra gerçekleşirse zarar bile verebilir.
1862 ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemişbir erkeğin karıları birbirleriyle anlaşabilirler ancak kardeşlerin karıları geçinemezler.
1863 ortaklık öküzden, başlı başına buzağı yeğdirkişinin malı çok ama bunlar ortak malıysa yalnız kendisine ait azıcık malı bulunması daha iyidir.
1864 osurgan (osuruklu) göte arpa ekmeği bahane1) zaten zayıf, hastalıklı kişi sağlığının bozulmasını önemsiz etkenlere bağlar 2) davranışları beğenilmeyen kişi sudan sebeplerle kendisini mazur göstermeye çalışır.
1865 otu çek, köküne bakkişinin kimliğini öğrenmek için soyunu sopunu bilmek gerekir.
1866 otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılırbir ağızdan çıkan söz, başkalarının ağzına geçer, her tarafa yayılır.
1867 oynamasını bilmeyen kız “yerim dar” demiş yerini genişletmişler (bollatmışlar), gerim (yenim) dar” demişkendisinden beklenen işi beceremeyen kişi, çeşitli engellerin işi güçleştirdiğini söyleyerek yeteneksizliğini belli etmemeye çalışır.
1868 oynaşına inanan avrat, ersiz kalırçok önemli işini bir başkasına yaptırabileceğine inanmış olan kişi, beklediği sonucu hiçbir zaman elde edemez.
1869 öcün iyisi, bağışlamaktırkötü bir davranış veya sözü, aynı biçimde karşılık vererek cezalandırmak yerine affetmek en büyük erdemdir.
1870 öfke baldan tatlıdıröfkeye kapıldığında bağırıp çağırmak insanı rahatlatır.
1871 öfke ile kalkan ziyanla (zararla) otururöfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer.
1872 öksüz güler mi meğer yanılaişleri ters giden kimsesiz kişinin yüzü gülmez, yüzünü güldürecek bir durum ortaya çıksa bile bu bir yanlışlıktan dolayıdır.
1873 öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğartalihsiz kimse bir şeyden yararlanmaya kalkışsa karşısına akla gelmedik engeller çıkar.
1874 öksüz kuzu toklu (öveç) olmazkimsesiz, koruyucusuz kimse ilerleyemez.
1875 öksüz neden güler? Yanılır da gülerişleri ters giden kimsesiz kişinin yüzü gülmez, yüzünü güldürecek bir durum ortaya çıksa bile bu bir yanlışlıktan dolayıdır.
1876 öksüz oğlan (çocuk) göbeğini kendi keserkoruyanı, yardım edeni bulunmayan kişi, işini kendi başına görmek zorunda kalır.
1877 öksüz oynaşa çıkmış, ay akşamdan doğmuştalihsiz kimse bir şeyden yararlanmaya kalkışsa karşısına akla gelmedik engeller çıkar.
1878 öksüzün karnına vurmuşlar (öksüzü dövmüşler) “vay arkam” demişbir kimsenin haksızlığa uğramaması için arkası, koruyucusu bulunmalıdır.
1879 öküz öldü, ortaklık bozuldu (bitti)iki ortak veya taraf arasındaki yakınlığın dayandığı sebep yok olduğunda bu yakınlık da çözülür.
1880 öküz, yem bitince çifte gideceğini bilirçalışmanın önemini kavramak için aç kalmak gerekmez.
1881 öküze boynuzu yük olmaz (ağır gelmez)insan kendi yakınlarını ve kendi işlerini yük saymaz.
1882 ölenle ölünmezçok sevilen birinin ölümünden sonra fazla yas tutulmamalıdır çünkü hayat devam eder.
1883 ölme eşeğim, ölme (yaza yonca bitecek)umutsuz bir bekleyişi anlatmak için söylenen bir söz.
1884 ölmek var, dönmek yok!neye mal olursa olsun bu iş yapılacak, yapılmasından kaçınılmayacak.
1885 ölmüş de ağlayanı yokçok kötülüğe uğramış, desteği ve yardım edeni bulunmayan kişi için söylenen bir söz.
1886 ölmüş koyun (eşek) kurttan korkmazher şeyini kaybetmiş olan kişinin düşmanına bir şey kaptırmaktan korkusu olmaz.
1887 ölü evinde ağlamasını, düğünevinde gülmesini bilmeliinsan içinde bulunduğu çevrenin durum ve koşullarına uygun biçimde davranmasını bilmelidir.
1888 ölüm bir kara devedir ki herkesin kapısına çökerher eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.
1889 ölüm dirim (kalım) bizim içininsan nasıl olsa öleceğini düşünmeli, işlerini ona göre düzene koymalıdır.
1890 ölüm hak miras helalölümün olağan olması gibi mirasın da paylaşılması olağandır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir