Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
1951 sabahın kızıllığı akşamı kış eder, akşamın kızıllığı sabahı güz edersabahleyin gökyüzünde görülen kızıllık, o akşam havanın kış gibi olacağını, akşam görülen kızıllık ise ertesi sabah havanın güze döneceğini belirtir.
1952 sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamışyapılacak iş için gerekli gücün elde edilebilmesi için sabahleyin karın doyurulmalıdır, çocukların anne, baba ihtiyarlamadan yetiştirilebilmeleri için de evlenmeleri geciktirilmemelidir.
1953 sabanın tutağına yapışan el aç kalmazçiftçilik yapan veya çalışan aç kalmaz.
1954 sabır acıdır, meyvesi tatlıdırsabır zor bir iştir ancak güzel sonuçları vardır.
1955 sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlassabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen işlerde bile başarı kazanır.
1956 sabreden derviş muradına ermişbeklemesini bilen kimse sonunda amacına ulaşır.
1957 sabreyle işine, hayır gelsin başınabir işi yaparken acele etmez, sabrederseniz hayırlı sonuçlara varırsınız.
1958 sabrın sonu selamettirkarşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır.
1959 saç sefadan, tırnak cefadan uzarinsan keyifli olursa saçı, dertli olursa tırnağı uzar.
1960 saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsünacele etme, sonucun ne olduğunu biraz sonra anlarsın.
1961 sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana baba malı tez tükenir evlat gerek kazanahakkıyla yararlanılacak bir şeyin meydana gelmesi için birtakım ögelerin bir araya gelmesi gerektir kişi kendi emeği ile kazanç sağlayıp bunu baba malına katmıyorsa babasından kalan mal tez tükenir.
1962 sadık dost akrabadan yeğdircandan dost akrabadan daha hayırlı olur.
1963 sağ (sağlam) baş yastık istemezsağlam insan durup dururken yatmak istemez eğer istiyorsa hasta olduğu düşünülmelidir.
1964 sağ olsun da dağ ardında olsunuzakta olan sevdiklerimize günün birinde kavuşabiliriz yeter ki yaşıyor olsunlar.
1965 sağılır ineğin buzağısı kesilmezçıkar sağlamaya yardım eden kimseye veya şeye zarar gelmemesine dikkat edilmelidir.
1966 sağır için iki kere keramet olmazherkesin işitip öğrendiği şey, dikkatsiz kimse için bir daha söylenmez.
1967 sağır işitmez (duymaz) uydurur (yakıştırır)sağır, yanında konuşulan şeyleri işitmez ama konuşanların durumuna bakarak ve anladığını sanarak bir şeyler yakıştırıp söyler.
1968 sağlık varlıktan yeğdirsağlıktan büyük zenginlik olmaz.
1969 sahipsiz eve it buyrukkimsenin ilgilenmediği, benimsemediği sahip çıkmadığı işler üzerinde değersiz kişiler egemenlik kurarlar.
1970 sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın?gelir gidere denk değilse durumu düzene koymaya çalışan kişi durumu düzeltmek için fazla bir şey yapamaz.
1971 sakal keçide de varsakal, kişiye değer kazandırmaz.
1972 sakalım yok ki sözüm dinlensinancak yaşlı kimselerin söz ve öğütleri dinlenir.
1973 sakalla olaydı kişi, keçiye danışırlardı her işisakal, kişiye değer kazandırmaz.
1974 sakınılan göze çöp batarüzerine çok düşülen şeyler genellikle kazaya veya zarara uğrar.
1975 sakla samanı, gelir zamanıgereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir.
1976 saksağan, danayı babası hayrına bitlemezbir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.
1977 sana taşla vurana sen aşla (ekmekle, pamukla) var (dokun)sana sert davranana sen yumuşak davran.
1978 sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğütkişi kendi işini kendisi yapmalıdır.
1979 sanat altın bileziktirkişinin elindeki sanat, değeri hiç eksilmeyen bir servettir.
1980 sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmezkişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk ve kolay yapabilir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir