Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
2071 suçu gelin etmişler, kimse güveyi girmemişne kadar çekici olursa olsun, suçu kimse kabul etmez.
2072 suyu getiren de bir, testiyi kıran dagörevini iyi yapanla kötüye kullanan arasında bir fark gözetilmemektedir.
2073 suyu görünce teyemmüm bozulurbir zorunluluk dolayısıyla yapılmakta olan bir işin, bu zorunluluk ortadan kalktığında gereği gibi yapılmak için yeni baştan ele alınması gerekir.
2074 suyun duru akanından, insanın yere bakanından korkmalıduygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.
2075 suyun sessizinden, insanın sözsüzünden korkmalıduygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.
2076 suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından kork (sakın)duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.
2077 sükût ikrardan gelirsusmak kabul etmek demektir.
2078 sür git dememişler, gör geç demişlerbeğenmediğiniz durumu, sürüp giden bir anlaşmazlık konusu yapmayınız, hoş görüp kabul ediniz.
2079 sürüden ayrılanı (ayrılan koyunu, kuzuyu) kurt kapararkadaşların yardımıyla yapılan veya bir amaç uğruna topluca girişilen bir işten ayrılanlar zarara uğrarlar.
2080 sürüyü güden kurdu görürzor bir işe giren onun bütün sıkıntılarıyla karşılaşabilir.
2081 sütle giren huy, canla çıkarkişinin küçükken edindiği huy, ölünceye değin sürer.
2082 sütlüyü sürüden çıkarmazlaryararlı, verimli şey elden çıkarılmaz.
2083 sütsüz koyun meleyen olurçevresine yararlı olmayan, elinde avucunda bir şey bulunmayan kişi hep acıklı ve üzüntülü konuşur.
2084 sütten ağzı yanan yoğurdu (ayranı) üfleyerek yer (içer)bir olaydan gerekli dersi alan, sonra uyanık davranır.
2085 şahin ile deve avlanmazküçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez.
2086 şahin küçük ama payını ele vermezküçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.
2087 şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirirküçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.
2088 şap ile şeker bir değilgörünüşte birbirine benzeyen şeyler nitelikte birbirinden çok farklı olabilirler.
2089 şaraptan bozma sirke keskin olursonradan azan kişi, eskiden beri yolunu şaşırmış kimseden daha azgın olur.
2090 şaşı, çakır demektense kör de, kurtulüstü kapalı laflar etme, açık konuş, ne diyeceksen de.
2091 şaşkın misafir, ev sahibini ağırlarbaşkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.
2092 şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalarne yaptığını bilmeyen kişi işi tersinden yürütmeye kalkar.
2093 şeriatın kestiği parmak acımazkanunların uygun gördüğü cezaya katlanmak gerekir.
2094 şeyh uçmaz, müridi uçururbir kişiye inanlar, onu olduğundan çok üstün görürler ve onda olağanüstü özellikler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler.
2095 şeytanın dostluğu darağacına kadardırkötü arkadaş kişiyi yoldan çıkartıp ölüme kadar sürükleyebilir ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle baş başa bırakır.
2096 şeytanla kabak ekenin kabak başına patlarkurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi hilenin en büyük kurbanı olur.
2097 şeytanla ortak buğday eken samanını alırortağı kurnaz, düzenbaz olanın eline kârdan bir şey geçmez.
2098 şık şık (çık çık) eden nalçadır, iş bitiren akçedirdeğerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, onun yerini asla tutmaz.
2099 şimşek çakmadan gök gürlemez1) meydana gelmemiş bir olayın yankısı olmaz 2) bir gürültü kopmadan önce belirtileri görülür.
2100 şöhret afettirkişinin kazandığı ün, her zaman hoşa giden bir durum sağlamaz, kişi gücünü aşan istekler, zorlamalar karşısında bunalır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir