Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
2101 şüyuu vukuundan beterbir şeyin dedikodusunun yapılması, onun gerçekleşmesinden daha kötüdür.
2102 tabak sevdiği deriyi taştan taşa (yerden yere) çalarbirinin yakınlarına gösterdiği sert davranış onun iyiliği içindir.
2103 takke düştü, kel göründübir ayıbı örten şey ortadan kalktığı zaman gerçek ortaya çıkar.
2104 talihsiz hacıyı Araf’ta yılan sokaramacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.
2105 talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokaramacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.
2106 tamah olmasa, müflis acından ölmezelinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kazançları beğenmeyen kişi büyük kazanç hayaliyle geçinir.
2107 tamah varken müflis acından ölürelinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kazançları beğenmeyen kişi büyük kazanç hayaliyle geçinir.
2108 tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararırkirli işler yaparak çıkar sağlayan kişi, buna elverişli olan durum sona erince sersemleşir, hiçbir iş yapamaz.
2109 tarlada çayırda, bağ bayırdaher şey kendisi için en elverişli ortamda gelişir, verimli duruma gelir.
2110 tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmazkendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden hayır gelmez.
2111 tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakınçiftçinin toprağı suya ne kadar yakınsa değeri o kadar çok olur bakımı, ürünün güvenliği ve eve kolay taşınabilmesi bakımından toprağın eve yakın olması daha da önemlidir.
2112 tarlanın taşlısı, karının (kadının) saçlısıkadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
2113 tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısıkadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
2114 tarlayı düz al, kadını kız altarla alacak kimse bayırdan, engebeli yerden değil düz yerden almamalıdır, evlenecek erkek de dul kadın değil, kız almalıdır.
2115 tarlayı koçan zapt etmez, saban zapt ederelinizde tarlanın tapusunun olması o tarlaya sahip olduğunuzu göstermez, onu ekip biçebiliyorsanız asıl o zaman o tarla sizin demektir.
2116 tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerdentarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.
2117 tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden almalıtarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.
2118 taş altında olmasın da dağ ardında olsunuzakta olan sevdiklerimize günün birinde kavuşabiliriz yeter ki yaşıyor olsunlar.
2119 taş düştüğü yerde ağırdır (kalır)kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır.
2120 taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanırher nesnenin, her kişinin değiştirilemeyen bir özelliği vardır.
2121 taş taş üstünde olur, ev ev üstünde olmazaynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar.
2122 taş yerinde ağırdırkişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır.
2123 taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olurçocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.
2124 taşıma su ile değirmen dönmezişi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez.
2125 Tatar’ın kılavuza ihtiyacı yok (-tur)yolunu, ne yapacağını bilen kimseye başkasının yardımı gerekmez.
2126 tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırgönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
2127 tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığıgönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
2128 tatlı söz dinletir, tatsız söz esnetirgüzel bir konuşmayı dinlemeyi herkes sever, sıkıcı bir konuşma dinlemek zorunda kalanlar, sıkıldıklarını belli etmekten kendilerini alamazlar.
2129 tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olursonunu düşünmeden hoşlandığı şeyleri yapan kişi bir süre sonra bunun sıkıntısını çeker.
2130 tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesinişe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzetmek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak imkânsızdır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir