Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
2131 tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamışönemsiz kişi, önemli kişiye küsse önemli kişinin umurunda bile olmaz.
2132 tavuk kaza bakarsa kıçı yırtılırbaşkalarından geri kalmamak için gücünü aşan işlere girişenler büyük zararlara uğrarlar.
2133 tavuk kaza bakmış da kıçını yırtmışbaşkalarından geri kalmamak için gücünü aşan işlere girişenler büyük zararlara uğrarlar.
2134 tay yetişmedikçe ata paha biçilmeziş gören bir şeyin yerine yenisi alınmadığı sürece eskisinin değeri ölçülemez.
2135 tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak dururakıllı işçi, beceremeyeceği yönetim işine el atmaz.
2136 taze bardağın suyu soğuk olurhayatına giren yeni şeyler, yeni dostlar kişiye hoş görünür.
2137 tazı o tazı ama çulu değişmiş1) tanıdığımız sıradan kişi işbaşına geçmiş 2) giyim kuşamını düzeltmiş olduğu için tanınmaz olmuş.
2138 tebdilimekânda ferahlık vardırsağlık veya görev değişikliği nedeniyle bir yerden başka bir yere gitmek huzur sağlar.
2139 tek elin nesi var, iki elin sesi varbaşarıya ulaşmak için birlik olmak gerek.
2140 tek kanatla kuş uçmazgereken koşullarla donanıp güçlenmeyen kişi amacına ulaşamaz.
2141 tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olursonucu kötü çıktıktan sonra bir davranış üzerine akıl öğreten çok bulunur.
2142 tekkeyi bekleyen çorbayı içerbir şeyi elde etmek için bazı sıkıntılara katlanmak gerekir.
2143 tembele dediler “kapını ört”, dedi “yel eser örter”tembel, kapısının örtülmesini bile rüzgârdan bekler.
2144 tembele iş buyur, sana akıl öğretsintembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.
2145 temiz iş altı ayda çıkardoğru dürüst yapılması istenen iş uzun zaman ister.
2146 temsilde hata olmazyeri geldiği zaman çirkin, kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava verilmesi saygısızca bir davranış değildir, kimse bundan alınmamalıdır.
2147 tencere (çömlek) demiş “dibim altın”, kaşık (kepçe) demiş ben neredeyim?” (girdim, çıktım)içyüzünü iyi bilen kimseye karşı, kusurlarını gizlemeye çalışan ve yüksek nitelikleri bulunduğunu söyleyerek övünmeye kalkışan kişi, gülünç duruma düşer.
2148 tencere dibin kara, seninki benden karakötülük, kusur yönünden sen, benden daha betersin.
2149 tencere tava, herkeste bir havaherkes kendi bildiği gibi davranıyor, ortada düşünce birliği kalmamış.
2150 tencere tencereye “yüzün kara” demiş, çömlek utancından yere geçmişkötülük, kusur yönünden sen, benden daha betersin.
2151 tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuşhoşa gitmeyen herhangi bir nitelik yönünden birbiriyle benzeşen iki kişi bir araya gelmiş.
2152 terazi tartıyla, her şey vaktiyleher şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır.
2153 terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti varher şeyin bir ölçüsü ve zamanı vardır.
2154 terlemeden para kazanılmaz, solumadan can verilmezhiçbir emek harcanmadan para kazanılması mümkün değildir.
2155 terzi kendi söküğünü dikemezinsanlar başkalarına yaptıkları hizmetleri kendilerine yapamazlar.
2156 terzinin işi kötü, ayıbını örten ütükişi, olumsuz yanlarını gizlemeyi bilir.
2157 terziye “dinlen” demişler, ayağa kalkmışrahat görünen öyle işler vardır ki onunla uğraşanların dinlenmesi, kimileri için yorucu olan davranışlarla olur.
2158 terziye “göç” demişler, “iğnem başımda” (yanımda) demişkendisine gerekli olan şeyler kolay taşınır olan kimsenin bir yerden başka yere göçmesi daha kolaydır.
2159 testi kırılsa da kulpu elde kalırzarar da etse varlıklı bir kimse büsbütün yoksul kalmaz.
2160 testiyi kıran da bir, suyu getiren degörevini iyi yapanla kötüye kullanan arasında bir fark gözetilmemektedir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir