Türkçe Atasözü - XML


IDAtasözüAnlamı
2161 teşbihte hata olmaz (olmasın)yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava verilmesi saygısızca bir davranış değildir, kimse bundan alınmamalıdır.
2162 tevekkelin gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez)gereken tedbirleri aldıktan sonra daha fazla titizlik göstermeyip sonucu Tanrı’nın dileğine bırakan kimse rahat eder.
2163 teyze, ana yarısıdırteyze, bir kimseye annesi gibi sevgi, şefkat gösterir, onunla yakından ilgilenir.
2164 tıngır elek tıngır saç, elim hamur karnım aççalışmalarımla başkalarına yarar sağlıyorum ancak bundan kendim yararlanmıyorum.
2165 tırnağın varsa başını kaşıhiç kimse başkasından yardım beklememeli kendisinin olanakları varsa bir işe girişmeli, yoksa girişmemelidir.
2166 tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden giderbir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.
2167 tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdırbir kişi ne kadar farklı yerlerde yaşarsa yaşasın, ne kadar farklı işlerle uğraşırsa uğraşsın, bağlı bulunduğu çevreye veya işe dönmek zorunda kalır.
2168 tilkiye “tavuk kebabı yer misin?” demişler, “adamın güleceğini getiriyorsunuz” demişbir kimseye çok özlediği hâlde elde edemediği bir şeyi “ister misin?” diye sorulmaz.
2169 tok açın hâlinden bilmezvarlıklı olan, yoksulun ne denli sıkıntı içinde bulunduğunu bilmez.
2170 tok ağırlaması (ağırlamak) güçtür (güç olur)karnı tok olanlara yemek beğendirmek kolay değildir.
2171 tok iken yemek yiyen, mezarını dişiyle kazartok karnına yemek yemek, sağlık için çok zararlıdır.
2172 top otu beylikten olunca, güllesi Bağdat’a gideryararlandığı gereci bedava elde eden ve bol bol kullananla yarışılmaz.
2173 topalla gezen, aksamak öğrenirkötü insanlarla düşüp kalkanlar, onlardan kötü huy kaparlar.
2174 toprağı işleyen, ekmeği dişlerişini yapması gerektiği biçimde yapan kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır.
2175 turpun sıkısından seyreği iyidirgörüşmeyi, konuşmayı sıklaştırmamak doğrudur.
2176 tutulmayan hırsız beyden büyüktürsuçu ispatlanamayan, yakayı ele vermeyen hırsız, böyle bir suç işlemesi düşünülmeyen kimselerle dürüstlük yarışı içinde olabilir.
2177 tutulmayan uğru, beyden doğrusuçu ispatlanamayan, yakayı ele vermeyen hırsız, böyle bir suç işlemesi düşünülmeyen kimselerle dürüstlük yarışı içinde olabilir.
2178 tuz ekmek hakkını bilmeyen kör oluriyiliğini gördüğü, ekmeğini yediği kimseye karşı saygısızlık ve hainlik eden kişinin sonu iyi olmaz.
2179 tüccar züğürtleyince eski defterleri karıştırır1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.
2180 tüccar züğürtleyince geçmiş defterleri yoklar1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.
2181 Türk karır, kılıcı karımazTürk ihtiyarlığında bile genç gibi kılıç kullanır.
2182 ucuz alan, pahalı alırucuz olan mal çabuk eskir, pahalıya alınmış gibi olur.
2183 ucuz etin yahnisi yavan (tatsız) olurucuza mal olan şeyler niteliksizdir.
2184 ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmetiucuz şeylerin ucuzluğuna tamah etmemeli, pahalı şeylerin de pahalılığından korkulmamalıdır.
2185 uçan kuş aç kalmazyaşam kavgası vermeyi bilen ne yapar yapar rızkını çıkarır.
2186 ufak at da civcivler yesinçok yalan söyleyen veya olayları abartan kişilere inandırıcı olmadığını belirtmek için söylenen bir söz.
2187 uğru, kalana yanar mal sahibi gideneaynı sonuçtan kimi yarar görür, kimi zarar.
2188 uğruluğa gitsen, insafı elden komakötülüğün bile sınırı vardır.
2189 ulu ağacın gürültüsü dal ile, mutlu evin yakışığı döl ilebir ağacın dal budak salarak gürleşmesi gibi bir ailenin mutluluğu da yetiştirdiği çocuklarla pekişir, gürleşir.
2190 ulu sözü dinlemeyen, uluyakalırbüyüklerin verdiği her öğüt yaşadıkları veya tanık oldukları bir olaya dayanır, bir büyüğün kulak ardı ettiğimiz sözünün önemini, başımız derde girip sızlanmaya başladığımız zaman anlarız.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir